• Nyhetsbrev vecka 14

  Hej!

  Det är påsklovsvecka och de fyra arbetsdagarna efter måndagens Annandag Påsk har inte varit lika välfyllda med kalenderbokningar som en vanlig vecka. Trots det har en del regionpolitiska aktiviteter hunnits med, som jag kort ska försöka sammanfatta i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte på en tisdag
  Normalt inleds varje arbetsvecka i regionpolitiken med måndagsmöte med ledningarna för Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen. Så även denna vecka, dock på en tisdag. Det blev också ett lite kortare möte än vanligt, men det fanns ändå en del att återrapportera från politiska ageranden på förra veckans nämndsammanträden, och viss planering inför kommande aktiviteter, som gemensamma motioner, inbokade gäster vid måndagsmöten m.m.

  Förmöte inför dialog om ny besöksnäringsstrategi
  Tisdagen fortsatte med ett förmöte inför kommande dialog mellan förtroendevalda i regionen och kommunerna i Östergötland kring uppdatering av regionens strategi för besöksnäring. Som jag berättat om i ett par av de senaste nyhetsbreven, har två workshops nyligen genomförts med tjänstepersoner från kommuner och myndigheter och aktörer inom näringen, med inspel och synpunkter på hur besöksnäringsstrategin kan revideras. Om ett par veckor är det dags för dialog med ledande politiska företrädare för kommunerna i Östergötland, som förstås är en mycket viktig gruppering att involvera i arbetet med att uppdatera strategin. För att planera innehåll och utformning av dialogen, hade därför Eva Andersson (S) och jag från regionutvecklingsnämndens presidium i tisdags förmöte med ansvarig enhetschef Malin Thunborg och ansvarig strateg Hanna Nord.

  Första möte med lokal projektgrupp för Kristdemokraternas riksting i Norrköping
  Om pandemiläge, restriktioner och riktlinjer tillåter, planeras Kristdemokraternas riksting 2021 att genomföras i november fysiskt på plats i Norrköping. Partidistriktet i Östergötland är värddistrikt och har ansvar att ordna olika delar av arrangemanget. I onsdags hölls ett första möte med den lokala östgötska projektgruppen för rikstinget, där de av partidistriktsstyrelsen utsedda östgötarna träffade riksorganisationens projektledare Håkan Stålbert. Det är i nuläget inte möjligt att säga exakt hur rikstinget kan genomföras i november, med tanke på pandemin, men det är ändå viktigt att i god tid planera och förbereda för att kunna genomföra arrangemanget på plats i Norrköping. Efter onsdagens möte har vi ännu bättre koll på vad som förväntas av värddistriktet. Fortsättning följer…

  Samtal med Lif – de forskande läkemedelsföretagen
  I går torsdag inleddes dagen med ett morgonmöte på inbjudan av Lif – de forskande läkemedelsföretagen. Regionråd och oppositionsråd från Region Östergötland hade bjudits in för att med olika företrädare för Lif och de läkemedelsföretag de samlar, samtala om aktuella frågor inom läkemedelsområdet. Flera av företagen är förstås i högsta grad just nu involverade i vaccineringen mot Covid-19, men trots det var mötets fokus mer långsiktiga frågor, bland annat kring bättre verktyg för att följa läkemedelskostnader, nationella processer rörande t.ex. Life Science samt samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Intressant och informativt möte!

  Möte med styrgruppen för Löfstad slott
  Igår eftermiddag hölls möte med den politiska styrgruppen för Löfstad slott, där de östgötska huvudmännen för Östergötlands Museums verksamhet på slottet; Region Östergötland och Norrköpings kommun, träffar fastighetsägaren Riddarhuset i Stockholm, för att från den lokala ledningen på slottet och museiledningen uppdateras om aktuellt läge på slottet, planeringen för sommaren utifrån pandemiläget och gemensamma diskussioner kring framtida finanseringsbehov. På och i anslutning till slottet finns också externa aktörer; värdshus och handelsträdgård, som på olika sätt också påverkas av pandemins begränsningar. Planeringen pågår dock för att inom ramen för olika restriktionsnivåer kunna ta emot besökare under sommaren, och också för att möta de olika behov rörande fastigheten som finns på kort och lång sikt.

  Imorgon lördag blir det mer politik när Kristdemokraterna i Östergötland har partidistriktsårsmöte med bl.a. behandling av ett antal östgötska motioner till höstens riksting. Men, helgen kommer också att erbjuda möjlighet till viss ledighet, så låt oss hoppas att de positiva inslagen i väderprognosen står sig och att de sämre inte gör det… I vilket fall som helst önskar jag er alla en trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se