• Nyhetsbrev vecka 14

  Hej!

  Det är skärtorsdag och stilla veckan går mot påsk. Även om denna vecka inte varit lika intensiv som flera av de tidigare veckorna i mars månad, har ändå en hel del hunnits med. Några korta nedslag i det som hänt och skett kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Medierapportering om engångsmedel till Östgötaleden och omställning i näringslivet
  Sedan förra veckans sammanträde med regionutvecklingsnämnden, och de beslut vi då tåg om bl.a. engångsmedel till utveckling av Östgötaleden och engångsmedel till omställning i näringslivet, har det varit en hel del nyhetsrapportering i östgötska medier. Särskilt satsningen på att utveckla vandringsturismen på Östgötaleden har gett stort avtryck. En liten sammanställning av nyhetsrapporteringen finns nedan:
  Engångsmedel till Östgötaleden:
  Motala-Vadstena Tidning: (https://mvt.se/nyheter/motala/artikel/miljonsatsning-ska-knyta-finspang-till-motala/r5o51kql)
  Folkbladet: (https://folkbladet.se/nyheter/ostergotland/artikel/regionen-vill-gora-ostgotaleden-attraktivare/j8wzko4j)
  SVT Lokala nyheter Öst: (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/regionen-satsar-pa-ostgotaleden)
  SR P4 Östergötland: (https://sverigesradio.se/artikel/ta-bussen-till-leden-ostgotaleden-ska-bli-mer-attraktiv)
  Engångsmedel till omställning i näringslivet:
  SR P4 Östergötland: (https://sverigesradio.se/artikel/fler-foretag-behover-hjalp-foretagsjouren-utokas)

  Måndagsmöte med fokus på forskning
  Veckans första möte var som vanligt måndagsmötet med Östgötasamverkan. Vid sidan av förberedelser inför kommande nämndsammanträden och fullmäktige och det pågående arbetet med Treårsbudget 2024-2026, gästades måndagsmötet av regionens forskningsdirektör Mats Ulfendahl, som gick igenom resultatet av den utvärdering som gjorts av den kliniska forskningens kvalitet i de regioner med universitetssjukhus som erhåller statliga forskningsmedel. Region Östergötland har inte något dåligt resultat, men skulle behöva bli bättre framåt. Måndagsmötet fick också en föredragning av de åtgärder som genomförts med anledning av rapport från Patientnämnden 2021, från medicinsk direktör Karl Landergren.

  Besök på Himmelstalunds Utbildningscenter
  Region Östergötland är huvudman för tre skolor, dels Lunnevads folkhögskola, dels Naturbruksgymnasiets två skolor i Östergötland, Vreta Utbildningscentrum och Himmelstalunds Utbildningscentrum. Regionutvecklingsnämnden fungerar som folkhögskolestyrelse respektive skolstyrelse för skolorna. Tidigare i vår besökte regionutvecklingsnämndens presidium Lunnevads folkhögskola, och denna vecka var det dags för Naturbruksgymnasiets två skolor. Vi började i tisdags med att på förmiddagen besöka Himmelstalund. Ingela Appeslved, som är skolchef för alla tre skolorna, tog emot tillsammans med rektor Dan Rosenwall och biträdande rektor Anette Larsson. Vi fick information om nuläge på skolan, utmaningar framåt och en intressant rundvandring på skolområdet. Tack för ett givande besök!

  Möte på sjuksköterskor på Kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset
  På tisdagseftermiddagen hade vi från Östgötasamverkans partier ett möte med sjuksköterskor på kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Sjuksköterskorna har tidigare kontaktat alla politiska partier i regionen, och beskrivit det problematiska läget på kliniken, utifrån den mycket stora andelen hyrsjuksköterskor på kliniken. Det blev ett bra samtal, som inte bara lyfte upp de olika problem som finns, utan också innehöll tankar och förslag på lösningar framåt. Östgötasamverkans tre gruppledare; Marie Morell (M), Alexander Höglund (L) och undertecknad samt Oscar Strömblad (M), ordförande i beredningen för personal och kompetensförsörjning, deltog i mötet.

  Årsmöte med Östergötlands Arkivförbund
  Tisdagskvällen bjöd på årsmöte för Östergötlands Arkivförbund, där jag sedan några år tillbaka har förmånen att få vara styrelseledamot representerande medlemsorganisationen Kristdemokraterna i Östergötland. Arkivförbundet har uppdrag från Region Östergötland inom ramen för kultursamverkansmodellen, när det gäller enskild arkivverksamhet i Östergötland. Årsmötet inleddes med ett intressant och engagerande föredrag från Angelica Petersson som under namnet Gelix publicerar filmer på YouTube om övergivna hus på landsbygden. Hon berättade om hur intresset uppstod och hur hon med hjälp av olika arkivmaterial kartlägger historien bakom husen, som hon berättar i samband med att hon besöker de övergivna husen. Ett viktigt kulturarvsarbete och också ett bra sätt att sprida kunskapen till nya målgrupper!

  Besök på Vreta Utbildningscenter
  I går onsdag fortsatte regionutvecklingsnämndens presidiums skolbesök med att besöka Vreta Utbildningscentrum, den andra delen av Naturbruksgymnasiet i Östergötland. Även här fanns skolchef Ingela Appelsved på plats, som tillsammans med rektor Eva-Lena Klofsten, biträdande rektor Malin Franzén och driftledare Jan Wretemark, gav oss aktuell information om skolan, målsättningar inför kommande år och en avslutande rundvandring på skolområdet. Alltid trevligt att besöka välskötta Vreta Utbildningscentrum – stort tack för besöket!

  Årsmöte för Kristdemokraternas studieorganisation Framtidsbildarna
  På torsdagskvällen hölls årsmöte för Kristdemokraternas studieorganisation Framtidsbildarna i Sessionssalen i Regionhuset. Inbjuden årsmötestalare var Mikael Joumé, i sin roll som direktor för hjälporganisationen Hjärta till Hjärta. Mikael, som också är nybliven ordförande för Kristdemokraternas partiavdelning i Linköping, berättade om Hjärta till Hjärtas arbete i Ukraina, där han själv bl.a. besökt Ukraina för att leverera en hel del utrustning, bl.a. elverk. Ett intressant och gripande föredrag om ett mycket viktigt arbete! Vid själva årsmötesförhandlingarna antogs verksamhetsplan och budget och en ny styrelse valdes. Jag fick förnyat förtroende som ordförande, Lena Käcker Johansson, Kristin Andersson och Inga-Lill Johansson omvaldes på två år och Pouya Gazerzadeh nyvaldes på ett fyllnadsval på ett år. Kvarstående ett år är Fredrik Topplund och Jonni Harrius.

  Utbildning för nytt uppdrag i Läkemedelsskadenämnden
  Nyligen har jag blivit nominerad av Kristdemokraterna och sedan utsedd till ny ledamot i den nationella Läkemedelsskadenämnden. I slutet av maj är det dags för första sammanträdet, men idag torsdag förmiddag deltog jag i en digital utbildning som ny ledamot. Intressant och spännande att få sätta sig in i ett nytt område. Ser fram emot det kommande nämndarbetet!

  Då stundar snart påskhelgen och några dagars ledighet. Jag hoppas att ni alla får en riktigt fin påskhelg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se