• Nyhetsbrev vecka 14

  Hej!

  Denna vecka har många barn och unga haft påsklov från skolan. En lovvecka innebär oftast att det inte planeras in några ordinarie politiska möten i regionen, som fullmäktige, nämnder och beredningar. Eftersom veckan dessutom började med helgdagen Annandag Påsk, har den kortare fyradagarsveckan varit ovanligt lugn och inte så många inbokade möten som en vanlig vecka. Det ger dock möjlighet att hinna med en del kontorsarbete, vilket inte är fel! Några möten och aktiviteter har dock hunnits med, och en kort rekapitulering av dem kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Debattartikel om att lokala livsmedel ska prioriteras
  I veckan har vi från Östgötasamverkan haft debattartiklar i några tidningar i länet, om att lokalproducerade livsmedel ska prioriteras i Region Östergötlands omfattande inköp av livsmedel till våra verksamheter, inte minst de tre sjukhusen. Efter ett beslut under föregående mandatperiod har det funnits ett krav på att 50 procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska, vilket har försvårat möjligheten att köpa lokalproducerat, har fördyrat kostnaderna och också i förlängningen verkar negativt på beredskapsperspektivet. Därför lägger vi nu fram beslut med borttagande av kravet på 50 procent ekologiskt, för att kunna prioritera lokala livsmedel framåt. Du kan läsa debattartikeln som publicerats i bl.a. Corren, här: (https://corren.se/debatt/artikel/styret-lokala-livsmedel-ska-prioriteras/r2d0p03j)

  Möte om kollektivtrafik i skärgården
  I onsdags träffade jag och Anette Olsson (M), förste vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, en entreprenör verksam i den östgötska skärgården, för att dels lyssna in tankar och förslag kring utvecklingen av kollektivtrafik i skärgården, dels, särskilt Anette, kunna berätta vilka processer som just nu pågår kring utveckling av skärgårdstrafiken. Alltid bra och viktigt att möta människor som bor och verkar inom olika delar av Östergötland.

  Möte om utveckling av Barnkultur Öst
  I dag på förmiddagen, hade jag tillsammans med Anna Nilsson (M), förste vice ordförande i regionutvecklingsnämnden och Anna Drake (L), politisk sekreterare och ledamot i regionutvecklingsnämnden, ett möte med representanter för regionens kulturenhet, för att diskutera tankar kring utveckling av arbetet med Barnkultur Öst. Att nå med kultur till barn och unga i Östergötland är helt klart ett prioriterat område, och det är intressant att diskutera vilka vägar som finns för att utveckla området framåt!

  Möte med Trafikverket
  Idag på eftermiddagen hade några representanter från Kristdemokraternas regiongrupp ett möte med Jonas Bruce från Trafikverkets kontor i Linköping. Hans enhet ansvarar bl.a. för järnvägen på Stångådalsbanan och Tjustbanan, och med tanke på det uppdrag i Östgötasamverkans budget både för förra året och innevarande år som handlar om utveckling av tågtrafiken på Stångådalsbanan och om att verka för ett tågstopp i Sturefors, var det intressant att få kunskap och information om hur Trafikverkets ansvar ser ut och hur de arbetar med t.ex. upprustning av banorna. Stort tack för att vi fick möjlighet att mötas och utöka vår kunskap!

  Nu närmar sig helgen och jag hoppas att ni alla får en riktigt fin helg, med kanske lite mer vårväder än vad den gångna veckan bjudit på!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se