• Nyhetsbrev vecka 15

  Hej!

  Det är som tyvärr alltför ofta på senare tid, turbulenta dagar vi lever i. Både internationellt och på hemmaplan i Sverige nås vi av fruktansvärda nyheter. Krig, våld, död dominerar i alltför hög grad nyhetsflödet. Även om vi i Region Östergötland upplever att vi befinner oss i besvärliga tider, när vi försöker ta oss ur en djup ekonomisk kris, ger omvärldshändelserna ändå visst perspektiv på graden av besvärlighet. Men, mitt i alla dystra nyheter och ansträngande förändringsprocesser, finns det också en del glädjeämnen, som också behöver uppmärksammas. Ett par letar sig in i veckans nyhetsbrev, tillsammans med en liten resumé av veckans regionpolitiska händelser. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med förberedelser inför regionfullmäktige
  Veckan började som vanligt med måndagsmöte med ledningen för Östgötasamverkan. Bland annat ägnades del av mötet till förberedelser inför nästa veckas sammanträde med regionfullmäktige. Bland annat har elva nya interpellationer inkommit, och förslag till fördelning av ansvar för att svara bland regionråden beslutades. Mötet gästades också av regiondirektör Mikael Borin och tillförordnad HR-direktör Anna Cederlöf som gav en uppdatering av det omfattande arbetet med Omställning 2024 inom hälso- och sjukvården. Det är glädjande att regionen för första gången på länge ökar antalet anställda sjuksköterskor, efter flera år med minskning, svårt att anställa och många hyrsjuksköterskor. Nu återvänder en del som tidigare varit hyrsjuksköterskor och det anställs också nyutexaminerade. Samtidigt minskar regionens anställda totalt, vilket också är steg i rätt riktning.

  Medverkan på regionstyrelsens samordningsberedning om internationell samverkan
  I tisdags förmiddag sammanträdde regionstyrelsens samordningsberedning, där Anders Eksmo är Kristdemokraternas representant. Denna gång inleddes sammanträdet med en lägesrapport från de olika internationella nätverk för förtroendevalda på regional nivå, där vi från Region Östergötland deltar. Inför varje ny mandatperiod görs en utvärdering och omprövning av vilka nätverk vi ska vara med i, utifrån vilken nytta deltagandet kan ge för vårt arbete i Östergötland. I början av den här mandatperioden beslutade vi bl.a. utifrån den gjorda utvärderingen att lämna ett av nätverken, och under förra mandatperioden skiftade vi från ett nätverk till ett annat, utifrån en tidigare utvärdering. De nätverk som vi nu är med i presenterades för samordningsberedningen och vi som är utsedda representanter bland de förtroendevalda tillsammans med ansvariga tjänstepersoner, redovisade hur vi använt medlemskapen under det gångna året. Jag medverkade i redovisningen rörande nätverket CPMR:s påverkansarbete när det gäller EU:s framtida sammanhållningspolitik, och nätverket REVES arbete med civilsamhällets roll i välfärden.

  Verksamhetsbesök på Endokrinmedicinska kliniken
  På tisdagsförmiddagen gjorde vi från Östgötasamverkan ett verksamhetsbesök på Endokrinmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Verksamhetschef Monika Söderholm med medarbetare tog emot och presenterade klinikens arbete, både delar där man varit framgångsrika och delar där man arbetar med förbättringar. Vi fick också bra medskick till hur både regionala och nationella beslut påverkar en enskild klinik, och förslag på förbättringar framåt. Stort tack för att vi fick gästa er och för värdefulla synpunkter!

  Möte med Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp
  I tisdags kväll hade vi digitalt möte med Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp inför nästa veckas fullmäktigesammanträde. Ordinarie ledamöter och förste ersättare var inkallade för att dels stämma av tjänstgöringen på mötet, och dels gå igenom föredragningslistan och praktiska frågor inför mötet.

  Verksamhetsbesök hos Rehab Väst och Habiliteringen på Lasarettet i Motala
  På onsdagen gjorde vi från Östgötasamverkan två verksamhetsbesök på Lasarettet i Motala. Vi träffade först Rehab Väst och sedan Habiliteringen, som har ett länsuppdrag för hela Östergötland. Verksamhetscheferna Teresa Holmgren (Rehab Väst) och Susanna Jangerot (Habilitering) med medarbetare beskrev respektive verksamhet. Mycket bra information med båda goda exempel och synpunkter på sådant som regionen som helhet kan hantera bättre. I båda fallen engagerade och konstruktiva medarbetare som är med och bidrar till två viktiga verksamheter inom regionen.

  Årsmöte för Kristdemokraternas studieorganisation Framtidsbildarna
  I onsdags kväll hölls årsmöte för Kristdemokraternas studieorganisation i Östergötland; Framtidsbildarna. Årsmötet inleddes med ett intressant och högaktuellt föredrag från Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings Universitet, med rubriken ”Ska robotarna få rösta? – om demokrati och folkbildning i en värld med AI”. Vid årsmötesförhandlingarna antogs verksamhetsplan och budget för 2024 och valdes styrelse, där jag fick förnyat förtroende som ordförande. Tack till årsmötet för det!

  Kartan för vårens Östgötadagar är här!
  Ett vårtecken som gott som något är att den tryckta kartan inför vårens upplaga av Östgötadagarna nu har kommit från tryckeriet. Vårens Östgötadagar infaller helgen 18-19 maj, men redan nu kan du med hjälp av kartan botanisera vilka företag, gårdsbutiker, föreningar m.fl. du vill besöka på den östgötska landsbygden. Den fysiska kartan finns tillgänglig på många platser, och hittar du den inte någon annanstans finns den i regionhusets reception. Självklart kan du också använda den digitala kartan på hemsidan (https://maps.ostgotadagarna.se/sv/karta/325843/Information). Som brukligt ger jag och Jan Owe-Larsson som ordförande i de två ansvariga nämnderna (regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden) varsin kort hälsning i den tryckta kartan.

  Möte med distriktsläkare och medverkan av sjukvårdsministern på Allmänmedicinskt tema
  I går torsdag bjöd Distriktsläkarföreningen i Östergötland in till Allmänmedicinskt tema i aulan på Katastrofmedicin i Vallastaden i Linköping. På programmet stod bl.a. föredragningar från ett par specialister i allmänmedicin med aktuell statistik som visade fördelarna med en stark primärvård, såväl ur patientens och medborgarnas perspektiv som ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv. Mötet gästades också digitalt av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, som berättade om regeringens arbete och intentioner med sjukvården i allmänhet och nära vård i synnerhet. I kaffepausen fanns också möjlighet att samtala med de deltagande distriktsläkarna från olika delar av Östergötland, och bland dem träffade Annicki Oscarsson och jag bl.a. Kristian Gjessing, som arbetar på Skarptorps vårdcentral i Norrköping, och som vi tidigare träffat då han ställde upp i sjukvårdsteamet när Kristdemokraternas riksting arrangerades i Norrköping 2021.

  Fredagseftermiddagen går mot helg. I morgon lördag arrangerar Kristdemokraterna i Östergötland en bussresa till Stockholm med studiebesök i Sveriges riksdag, där vår riksdagsledamot och partidistriktsordförande Magnus Oscarsson guidar runt en grupp intresserade östgötska kristdemokrater. Det blir förhoppningsvis en trevlig och intressant dag! Hoppas att du, oavsett vad du har för planer för helgen, får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se