• Nyhetsbrev vecka 16

  Hej!

  Även idag skiner solen från en klarblå himmel, och nu är många av knopparna utslagna på magnolieträden utanför mitt kontorsfönster i regionhuset. Påskveckan innehåller bara fyra ordinarie arbetsdagar efter helgdagen Annandag Påsk, men har trots det blivit en intensiv arbetsvecka. För några veckor sedan när Coronapandemins framfart ledde till att många större sammanträden och konferenser ställdes in, såg det tidvis ut som att det skulle bli mycket luft i almanackan. Men, många inplanerade möten har trots allt genomförts, med flera eller alla deltagare på distans, och flera nya sammanträden har tillkommit, till följd av pandemin. Den här veckan har jag varit på sammanträden på plats i mötesrum i regionhuset, via Skype, Zoom och per telefon. Några nedslag bland veckans möten och aktiviteter, kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Möte med Region Kalmar län om besöksnäringsfrågor
  Veckans första sammanträde, i tisdags förmiddag, var ett möte mellan Region Östergötland och Region Kalmar län om besöksnäringsfrågor, eller mer specifikt projektet Team Östergötland. Med start hösten 2019 driver Region Östergötland projektet med medel från Tillväxtverket via Business Sweden, som är inriktat på att stärka etableringen av utländska företag, utveckla besöksnäringen och bli bättre på att rekrytera talanger. Utöver de tretton östgötska kommunerna, ingår tre kommuner från Kalmar län i projektet; Vimmerby, Hultsfred och Västervik. Extern projektledare för projektet är Joakim Ljungqvist, vars företag Place Promotion, vann upphandlingen att leda projektet. Mattias Flodström, strateg på enheten för tillväxt, är ansvarig tjänsteperson från Region Östergötland. Arbetet tog ordentlig fart under hösten 2019, och fortsatte starkt under början av 2020, men tar nu en paus när det gäller aktiviteter med kommuner o.s.v., under den pågående Coronapandemin. Däremot kan en del annat förberedande arbete göras, och t.ex. tisdagens avstämningsmöte genomföras mellan de båda regionerna. Första träffen, som jag berättat om i tidigare nyhetsbrev, hölls i december i Linköping, och den ursprungliga tanken var att i tisdags träffas i Vimmerby. Men, nu genomfördes istället mötet via Skype. Utöver de ovan nämnda projektledarna, deltog från Region Östergötland Eva Andersson (S) och jag från regionutvecklingsnämndens presidium, samt från Region Kalmar län, Karin Helmersson (C), regionråd, Anders Andersson (KD), oppositionsråd och Karin Ekebjär, turismchef. Ett bra och konstruktivt möte, där vi bl.a. diskuterade utformningen av en avsiktsförklaring mellan våra båda regioner kring det fortsatta gemensamma arbetet, samt en kommunikationsplan för hur arbetet ska kommuniceras externt. Projektets syfte har dessvärre inte blivit mindre aktuell av den pågående pandemin, där besöksnäringen drabbats hård och utvecklingen av sektorn när krisen är över, är extremt nödvändig!

  Möte med ledningsgruppen för Lunnevads folkhögskola
  I onsdags började dagen med ett möte mellan regionutvecklingsnämndens presidium och ledningsgruppen för Region Östergötlands egen folkhögskola, Lunnevads folkhögskola. Regionutvecklingsnämnden är sedan 2015 tillika folkhögskolestyrelse för skolan, och nämndens presidium har regelbundna möten med rektor och ledningsgrupp. När mötet första gången bokades in, var tanken att vi från presidiet skulle bege oss till skolan, som är belägen mellan Vikingstad och Mantorp, men även detta möte genomfördes istället via Skype. Rektor Lena Sahrblom och de tre enhetscheferna Jan Druidh, Leif Segerberg och Erik Ferm, informerade inledningsvis hur distansundervisningen fungerat och utvecklats sedan regeringens beslut i mitten av mars. All undervisning sker på distans, men då en hel del deltagare bor på skolans internat, är viss service igång på skolan, t.ex. serveras fortfarande måltider. Dock delas färdiga frukost- och lunchlådor ut efter ett schema, för att undvika att många samlas i matsalen samtidigt. Det utvecklingsarbete som var igång på skolan har fortsatt, med vissa omorganisationer och t.ex. utveckling av skolans externa kommunikation, med bl.a. ny hemsida. Att skolans datainfrastruktur nyligen uppdaterats är särskilt välkommet nu när all undervisning sker på distans. Trots det speciella omvärldsläget, en på det hela taget positiv bild av arbetet på Lunnevad!

  Telefonmöte med Kristdemokraternas regionråd i hela landet
  I onsdags eftermiddag kallade partiledningen för andra gången under Coronapandemin in Kristdemokraternas samtliga regionråd i landet till telefonmöte, för avstämningen av läget i respektive region och nationellt. Mötet leddes av Bengt Germundsson, andre vice partiordförande och gruppledare i Sveriges kommuner och regioner (SKR). Utöver alla regionråd medverkade också partiets representanter i riksdagens socialutskott, med dess ordförande Acko Ankarberg Johansson i spetsen. Det är värdefullt att på detta sätt få ta del av hur läget ser ut runt om i landet, och det är tydligt att situationen med antal smittande, antal som vårdas på sjukhus och antal dödsfall, varierar mycket mellan olika regioner. De flesta regionerna har trots allt ett förhållandevis lugnt läge, och det är imponerande att se hur många regioner snabbt har ställt om verksamhet, hur lokalt näringsliv snabbt kommit igång med att producera skyddsutrustning o.s.v. Många medarbetare i regionerna gör ett oerhört imponerande arbete just nu!

  Extra möte med Regionalt kompetensforum
  I går torsdag inleddes dagen med ett extrainsatt möte med Regionalt kompetenforum. Forumet träffas normalt 4-5 gånger om året utifrån regionens uppdrag att samordna kompetensförsörjningsarbetet regionalt. Bland deltagarna finns representanter för arbetsgivareorganisationer, fackförbund, näringslivsorganisationer, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Linköpings Universitet m.fl. Forumet hålls ihop av regionen och från regionutvecklingsnämndens presidium deltar Martin Tollén (S) och jag som politiska representanter. Syftet med det extra mötet var att stämma av hur respektive organisation arbetar med tanke på Coronapandemin. Efter inledande informationer från olika representanter för Region Östergötland, både vad gäller det näringslivsstöttande arbetet och kompetensförsörjningsarbetet med anledning av pandemin, och regionens roll som arbetsgivare för 13~000 anställda, varav de flesta vårdpersonal, fick varje representant i forumet möjlighet att kort berätta från sin organisation. Flera branscher har det enormt besvärligt, framförallt inom besöksnäring, hotell, restaurang, researrangörer o.s.v., andra branscher rullar arbetet på som vanligt och ytterligare andra branscher har sett ett uppsving den senaste tiden. Många insatser är på gång både från offentliga aktörer och från exempelvis branschorganisationer, och planering pågår också parallellt för vilka insatser som kommer att krävas när vi har tagit oss igenom krisen. Även här är det imponerande att se vilka olika insatser som görs!

  Möte med regionens politiska ledningsgrupp
  På torsdagens program stod också veckans möte med regionens politiska ledningsgrupp, för uppdaterad information om regionens arbete på olika fronter med anledning av Coronapandemin. Regional sjukvårsledare Rickard Lundin och regiondirektör Krister Björkegren stod för informationen. Läget i sjukvården i Östergötland fortsätter att under omständigheterna vara relativt stabilt, med beredskap att vid behov kunna ta emot fler patienter i både slutenvård och intensivvård, än så länge tillräcklig tillgång till skyddsutrustning och trots vissa enheter med hög sjukfrånvaro, i nuläget fungerande personalförsörjning på sjukhusen. Antalet patienter som behöver intensivvård har med vissa mindre upp- och nedgångar legat ganska stabilt den senaste veckan. Osäkerhetsfaktorer den närmaste tiden är dels att i slutet av denna vecka och i början på nästa vecka se om påskhelgen kommer att påverka läget inom sjukvården, beroende på hur vi i befolkningen följt myndigheternas rekommendationer, dels hur situationen med smittspridning inom kommunala äldreboenden kommer att se ut. Återigen kan i alla fall konstateras att såväl personalen inom sjukvården som de som arbetar i den särskilda sjukvårdsledningen gör ett omfattande och mycket imponerande arbete!

  Möte med Kristdemokraternas nya regionala ombudsman
  I höstas inrättade Kristdemokraternas riksorganisation tjänster som regionala ombudsmän, som ansvarar för samordning av olika slag för ett antal län. För de tre länen Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län, anställdes formellt från 1 april Christina Landoff som ny regional ombudsman. Christina bor i nuläget i Skänninge och har dels kommunpolitiska uppdrag i Mjölby kommun och finns också med i regiongruppen, genom sitt uppdrag i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Men, i sin nya roll som regional ombudsman, hade hon idag kallat in politisk sekreterare Fredrik Topplund och mig som gruppledare och oppositionsråd i regionen, till ett möte för att bl.a. samtala om hur vi kan samverka på bästa sätt framöver. Ett bra och framåtsyftande möte!

  Planeringsmöte för kommande hearing om psykisk ohälsa
  Som jag berättade i förra veckans nyhetsbrev påbörjade vi då planeringen för en hearing om psykisk ohälsa i Coronapandemins spår, inom ramen för det folkhälsopolitiska nätverket i Östergötland, efter ett initiativ från Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd i Norrköping. Idag på eftermiddagen fortsatte planeringen genom ytterligare ett planeringsmöte via Skype. Flera organisationer i civilsamhället har tillfrågats att medverka och tackat ja, och detaljerna finslipas på. Hearingen kommer att genomföras genom videokonferens tisdag 28 april.

  Även den kommande helgen ser det ut att bli hyfsat bra väder, så det bör finnas chans att ge sig ut i naturen. Och sedan fortsätter vi förstås alla att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ta hand om er och hoppas att ni får en trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 013-14 11 59 (bost)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@kristdemokraterna.se