• Nyhetsbrev vecka 16

  Hej!

  Aprilvädret har nått nya nivåer denna vecka med både härligt varmt försommarväder, och något mindre njutbart snö och blåst runt noll grader på termometern… När det gäller pandemin är det också dessvärre varierande nyheter, med dels ökad smittspridning och fler som behöver sjukhusvård, och dels en ökad vaccinationstakt, där nu drygt en fjärdedel av östgötarna fått sin första vaccinationsdos. Det är viktigt att vi alla nu hjälps åt att hålla i och hålla ut och följa riktlinjer och rekommendationer! I regionpolitiken har veckan bl.a. bjudit på sammanträde med regionfullmäktige – om det och en del annat kommer här några rader i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Möte med Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet
  Som en del av veckans måndagsmöte med ledningarna för Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen, träffade vi fakultetsledningen för medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet. Dekan Lena Jonasson, prodekanerna Anna Strömberg, Anders Fridberger och Malin Lindqvist-Appell, vicedekan Jan-Erik Karlsson och kanslichef Anette Philipsson, berättade bl.a. om hur utbildning, forskning, verksamhetsförlagd utbildning m.m. har fungerat under pandemin. Vi diskuterade också hur utbildning och forskning för medarbetare och studenter verksamma hos privata aktörer som arbetar på uppdrag åt Region Östergötland, universitetets förhållande till regionens pågående om- och nybyggnationer och lokalförsörjningsfrågor i stort, m.m. Våra båda partier har under ett antal år, regelbundet träffat fakultetsledningen för medicinska fakulteten, och efter ett uppehåll förra året, kändes det bra att återigen få möjlighet till samtal och informationsutbyte.

  Första mötet med regiongruppens Regionutvecklingsforum
  Efter att vi klarat av premiärerna för regiongruppens Hälso- och sjukvårdsforum och Trafikforum, var det i måndags kväll dags för första mötet med Regionutvecklingsforum. Forumet samlar de ur regiongruppen som har politiska förtroendeuppdrag i regionen inom det regionala utvecklingsområdet. Vid måndagskvällens möte tog vi bl.a. upp några aktuella frågor i regionutvecklingsnämnden och beredningen för folkhälsa, men också några mer långsiktiga frågor rörande såväl regional utveckling som kulturen i Östergötland. En ambition från forumet är också att spela in fler frågor till det pågående arbetet med et regionala valprogrammet inför valet till regionfullmäktige 2022.

  Sammanträde med regionfullmäktige
  Hela tisdagen ägnades åt årets andra sammanträde med regionfullmäktige. Redan på tidig måndagskväll hade Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp ett avstämningsmöte inför fullmäktigesammanträdet, med genomgång av handlingarna och ansvarsfördelning för mötet. Huvudärendet för sammanträdet var regionens årsredovisning för 2020, där debatten naturligtvis kom att kretsa mycket kring pandemin, men där det ändå fanns utrymme att från vårt håll t.ex. lyfta återstående problem med redan innan pandemin alltför långa köer till vården (som inte blivit kortare) och behovet av fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan för att mer framgångsrik möta ökad arbetslöshet i pandemins spår. Debatten i olika ärenden under dagen tog längre tid än beräknat, vilket resulterade i att av de tio interpellationerna på dagordningen, endast den första på listan han debatteras. Det var en gemensam interpellation från Kristdemokraterna och Moderaterna som Lena Käcker Johansson (KD) och Fredrik Sjöstrand (M) lämnat in om effekterna för patienterna av de pågående förändringarna inom psykiatrin, när bl.a. flera patienter tvingas byta kontakt när vårdvalet avskaffas. En debattartikel i frågan från interpellanterna var publicerad i Norrköpings-Tidningar samma dag som regionfullmäktige, du kan läsa den här: (https://nt.se/asikter/debatt/artikel/koalition-for-ostergotland-sviker-psykiatripatienterna/rmx0o2mj). Och efter fullmäktige rapporterade Corren om interpellationsdebatten i en nyhetsartikel, som finns här: (https://corren.se/artikel/splittrad-tilltro-till-forandringarna-inom-psykiatrin/l6v0v99j).

  Årsstämma och styrelsemöte med Almi Östergötland
  I onsdags hölls årsstämma och efterföljande styrelsemöte med Almi Östergötland. På årsstämman, där de två ägarna, det statliga moderbolaget Almi samt Region Östergötland, är representerade genom sina utsedda ombud, blev det även för oss i styrelsen, en intressant återblick på det ovanliga året 2020. Under våren när pandemin bröt ut och många företag direkt drabbades, ökade antalet utlåningar och rådgivningar enormt, och staplarna för kundkontakter och lån sticker ut ordentligt. Sett över hela året stabiliserade sig läget, och det kan också konstateras att flera branscher klarat sig bra under året, vissa till och med bättre än vanligt. Precis som resten av samhället, har också Almi digitaliserats i snabbare takt, och en hel del arbetsformer har på så sätt kunnat effektiviseras. På det efterföljande styrelsemötet, återvände vi till nuläge, och fick bl.a. rapport om ännu ett av Almis framgångsrika projekt för ökat framgångsrikt företagande i regionen. Denna gång särskilt inriktat på företagande på landsbygden, där fler än 100 företag deltagit!

  Möte med LRF om hållbar hantering av åkermark
  I går torsdag förmiddag träffade riksdagsledamot Magnus Oscarsson och jag företrädare för LRF Östergötland för att diskutera hållbar hantering av åkermark i Östergötland. Från LRF deltog Jeanette Blackert, ordförande och Magnus Svensson, ledamot i LRF:s regionstyrelse i Östergötland samt Erik Erjeby, regionchef och Angelica Billevik, jurist från LRF:s regionkontor. Det blev en intressant och givande diskussion om olika tillvägagångssätt för att möjliggöra fortsatt livsviktigt användande av den bördiga östgötska åkermarken. Vi fick medskick både till det nationella och regionala politiska arbetet. Tack för inbjudan och ett viktigt samtal!

  Även om det för mig under fredagseftermiddagen återstår två sammanträden, närmar sig nu helgen. Även om försommarinslagen av aprilvädret inte tycks bli så påtagliga i helgen, verkar det heller inte bli så mycket snö och nollgrader. Så, det ska nog finnas chanser till en del utomhusaktiviteter! Oavsett väderlek hoppas jag att ni alla får en trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se