• Nyhetsbrev vecka 16

  Hej!

  När jag för en stund sedan gick genom centrala Linköping och passerade Trädgårdsföreningen bidrog solsken, värme och blommande magnolior till att det verkligen kändes som att våren är på gång. Det har hänt mycket i naturen den senaste veckan, när solen skinit och temperaturen har varit högre än tidigare. Men med många sammanträden och aktiviteter är det nästan svårt att hinna med att följa med i vårens framfart. Det gäller att ta varje tillfälle i akt! Nu är det i alla fall dags att försöka summera den gångna veckans regionpolitiska aktiviteter i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Kulturpolitiskt nätverk och seminarier om regional utveckling på KD-dagar i Örebro
  Förra helgen arrangerades Kristdemokraternas KD-dagar i Örebro, där kommun- och regionpolitiker från hela landet samlas till seminarier, partiledartal, nätverkande och gemenskap. Kvällen innan dagarna formellt drog igång, bjöd Kristdemokraternas kulturpolitiska nätverk in till träff i Örebro, med intressanta studiebesök i konserthuset och det helt nybyggda Kulturkvarteret. I det senare huserar stadsbibliotek, kulturskola, estetiska gymnasieutbildningar, konsthall och flera scener. Imponerande lokaler med liv och rörelse och stort fokus på barn och unga! På fredagsmorgonen, innan KD-dagarna öppnades, bjöds in till ett extra seminarium för regionpolitiker om regional utveckling, som också blev lite av en start för ett nybildat nätverk inom Kristdemokraterna om regionala utvecklingsfrågor. Vid seminariet medverkade jag tillsammans med regionrådskollegorna Mia Frisk från Region Jönköpings län och Carl Wiktor Svensson från Region Kalmar län. Under KD-dagarnas andra dag, på lördagen, var ett av de nämndorienterade seminarierna också inriktat på tillväxt och regional utveckling. Där hade jag också förmånen att få medverka, denna gång tillsammans med regionrådskollegan Birgitta Sacrédeus från Region Dalarna. Sammantaget tre innehållsrika och givande dagar med ca 1200 kristdemokrater samlade med ett mycket bra tal av partiledare Ebba Busch som höjdpunkten!

  Debattartikel med partiledare, sjukvårdsminister och alla regiongruppledare
  Förra helgen publicerades också en debattartikel i Göteborgs-Posten undertecknad av partiledare Ebba Busch, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och samtliga 21 regiongruppledare för Kristdemokraterna. Debattartikeln tar upp den problematiska ojämlikheten mellan landets regioner, när det gäller hälso- och sjukvården, och att regeringen nu tar första steget mot ökat statligt ansvar för vården. Du kan läsa debattartikeln här: (https://www.gp.se/debatt/nu-tar-vi-f%C3%B6rsta-steget-mot-%C3%B6kat-statligt-ansvar-f%C3%B6r-v%C3%A5rden-1.96894135)

  Måndagsmöte med fokus på kompetensförsörjning
  Veckans måndagsmöte var det första med regionens medicinske direktör Karl Landergren som tillförordnad regiondirektör, under rekryteringen av efterträdare till Krister Björkegren, som i maj blir ny regiondirektör i Region Halland. Utöver aktuell information från honom och genomgång av regionens ekonomiska läge med ekonomidirektör Josefin Bjäresten, ägnades en hel del tid, till det pågående arbetet med att ta fram en strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag, med medverkan av Anna Cederlöf, HR-chef på produktionsenhet Hälso- och sjukvård och regionens HR-direktör Ingegerd Engquist.

  Presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium
  Ovanligtvis hade vi redan på måndagseftermiddagen presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium, där huvudfokus var förberedelse av nästa nämndsammanträde. Presidiet fick också en föredragning från Marianne Lind på tillväxtenheten om hur regionen fortsätter investerings- och etableringsarbetet efter att projektet Team Östergötland avslutats, bl.a. med stöd till kommunerna i Östergötland att ta fram etableringsstrategier.

  Regionfullmäktige med beslut om årsredovisning och utdelning av kulturstipendier
  I tisdags hölls årets andra sammanträde med regionfullmäktige. Huvudärendet för fullmäktigemötet var regionens årsredovisning för 2022, där vi som är nämndordförande hade inledande anföranden kring respektive nämnd. Med anledningen av årsredovisningen hade vi tre gruppledare inom Östgötasamverkan på fullmäktigedagen en debattartikel i Norrköpings Tidningar, som du kan läsa här: (https://nt.se/debatt/artikel/vi-vill-rikta-ett-stort-tack-till-alla-medarbetare/lwxkwdyj). Sammanträdet behandlade också ett antal interpellationer, där det ovanligtvis fanns en interpellation på kulturområdet, som jag fick möjlighet att svara på. På kulturtemat avslutades också sammanträdet med att vi äntligen delade ut 2022 års kulturstipendier, som regionutvecklingsnämnden beslutade om redan i augusti 2022. Tillsammans med fullmäktiges ordförande Nils Babtist hade jag förmånen att få dela ut plaketter och blommor till stipendiaterna. Presidierna i fullmäktige och regionutvecklingsnämnden hade sedan efteråt ett litet mingel med stipendiaterna, där vi möjlighet att prata lite mer med dem!

  Debattartikel om betydelsen av Folkhögskolor
  I onsdagens upplaga av Corren hade vi från Östgötasamverkan en debattartikel om betydelsen av Folkhögskolor och vår ambition att skolformen fortsatt har en viktig roll i Östergötland. Debattartikeln som undertecknades av mig som ordförande i regionutvecklingsnämnden, Anna Nilsson (M) som förste vice ordförande och Anna Drake af Hagelsrum (L) som ledamot, kan du läsa här: (https://corren.se/debatt/artikel/folkhogskolorna-ar-har-for-att-stanna-/rezwq25r).

  Årsstämma och styrelsemöte för Almi Östergötland
  På onsdagsförmiddagen var det årsstämma för Almi Östergötland, där ägarombuden för Region Östergötland (Liberalernas regionråd Alexander Höglund) och moderbolaget Almi AB, godkände årsredovisning och formellt valde ny styrelse. Moderbolagets representanter blev alla fyra omvalda, inklusive ordförande Mats Abrahamsson. När det gäller de fyra politiska representanterna utsedda av Region Östergötland, var jag den enda som omvaldes, medan mina presidiekollegor i regionutvecklingsnämnden, Anna Nilsson (M) och Eva Andersson (S), samt nye ersättaren i nämnden Anders Lind (V), valdes in som nya ledamöter. Anna Nilsson valdes dessutom som vice ordförande i styrelsen på det efterföljande konstituerande styrelsemötet, där det utöver ärendena som rörde själva konstitueringen, också innehöll sedvanliga rapporter och verksamhetsuppöljningar.

  Gemensamt presidiemöte mellan RUN och TSN
  I onsdags eftermiddag hade presidierna för regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden ett gemensamt presidiemöte. På dagordningen stod bl.a. presentation och diskussion kring ett av uppdragen från regionens Treårsbudget, som båda nämnderna fått och som presidierna i sin tur fått ansvar att hantera. Det handlar om att införa ett Östgötakort, som kombinerar kollektivtrafik och kulturupplevelser. Kulturchef Rikard Åslund och Östgötatrafikens VD Sofia Malander föredrog tänkbar lösning och presidierna diskuterade. Det ser ut som en bra lösning finns i sikte! Presidierna fick också en föredragning av Anna Lindberg, enhetschef för internationell samverkan, om en förestående inventering av regionens olika internationella engagemang.

  Första mötesdagarna som ledamot i SKR:s beredning för tillväxt och regional utveckling
  Från onsdag seneftermiddag och hela torsdagen deltog jag i ett antal möten som ny ledamot i Beredningen för tillväxt och regional utveckling inom Sveriges kommuner och regioner (SKR) och därmed ingående i Kristdemokraternas SKR-grupp. På onsdagskvällen och torsdagsförmiddagen hölls gruppmöten. Onsdagen fortsatte sedan med Politikerinfo till alla förtroendevalda i alla partier i SKR. Slutligen genomfördes själva beredningssammanträdet på onsdagseftermiddagen. Roligt och bra att få träffa kristdemokratiska kollegor från olika delar av landet, och intressant att få komma in i beredningsarbetet, som passar väldigt bra kopplat till arbetet på hemmaplan i regionutvecklingsnämnden!

  Möte mellan regiongruppledare och sjukvårdsministern
  På torsdagsmorgonen, innan torsdagens SKR-möten tog vid, hölls det månatliga digitala mötet mellan Kristdemokraternas regiongruppledare runt om i landet och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Vi som var på plats i Stockholm för SKR-gruppmöte, samlades i en gemensam lokal och deltog i det digitala mötet där. Utöver aktuell information från regeringen, fick vi också rapportera om läget runt om i regionerna.

  Referensgruppsmöte inför höstens industridag
  Idag fredag började dagen med ett digitalt referensgruppsmöte för aktörerna som arrangerar Industridag Östergötland. Dagen anordnas någonstans i Östergötland vartannat år, och vid dagens möte påbörjades planeringen för industridagen 2024. Det var mitt första referensgruppmöte, sedan jag tillträdde som ordförande i regionutvecklingsnämnden. Känns bra att få vara med i planeringen av en viktig dag för kompetensförsörjningen i Östergötland!

  Möte med länets större företag tillsammans med Länsstyrelsen
  Idag har det också varit möte med länets större företag tillsammans med Länsstyrelsen. Landshövding Carl Fredrik Graf bjuder in de största företagen i Östergötland till möte på Linköpings slott, och från Region Östergötland deltar jag och Eva Andersson (S) från regionutvecklingsnämndens presidium. Efter inledande lägesrapporter från Länsstyrelsen från landshövdingen och från Region Östergötland från mig, följde intressanta föredrag från Säkerhetspolisen och Finansinspektionen, och korta lägesrapporter från några av de deltagande företagen. Ett bra möte, med mycket matnyttig information och möjlighet till mer spontana samtal i pauser!

  Nu stundar helgen och åtminstone i morgon verkar det vara fortsatt riktigt fint väder – så passa på att njut! För mig väntar imorgon lördag besök på årsmöte för Riksteatern Östergötland och på söndag digitalt extra partifullmäktige för Kristdemokraterna. Men lite helgledighet ska det nog gå att klämma in… Oavsett vad som står på ditt program hoppas jag att det blir en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se