• Nyhetsbrev vecka 16

  Hej!

  Den gångna veckan har i sann april-anda bjudit på flera olika väderlekar. Från blommande körsbärsträd i solsken med blå himmel som bakgrund, till intensivt snöande och kalla vindar. Även i tillvaron i stort kan inslagen skifta karaktär, också inom politiken. Då gäller det att ha ideologisk och värderingsmässig kompass ställd rätt och försöka navigera genom eventuella stormar, för att förhoppningsvis landa rätt. Tack och lov är det allra mesta i den regionpolitiska vardagen någorlunda navigerbart! Och något av det som hänt och skett den gångna veckan kommer här sammanfattat i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Studiebesök i Sveriges Riksdag med stor grupp från Östergötland
  I lördags gjorde Kristdemokraterna i Östergötland en bussresa till Stockholm för studiebesök i Sveriges Riksdag. Riksdagsledamot Magnus Oscarsson guidade oss runt i riksdagshuset och berättade om riksdagsarbetet. Glädjande var flera nya medlemmar med på resan och fick möjlighet att ställa flera frågor till Magnus. Stort tack till Magnus för ett intressant och givande besök!

  Måndagsmöte med fokus på arbete med Treårsbudget 2025-2027
  På veckans måndagsmöte med ledningen för Östgötasamverkan, var huvudfokus arbetet med förslag till Treårsbudget för Region Östergötland 2025-2027. Budgeten ska slutligt beslutas av regionfullmäktige i juni, och vid måndagens möte diskuterades det allra första utkastet. Även om mycket tid och energi just nu går åt till att på olika sätt hantera det aktuella ekonomiska läget i hälso- och sjukvården, måste också tanken kunna riktas framåt, till vilka mål och uppdrag som budgeten för kommande år behöver innehålla.

  Informationsmöte om parlamentariska vårdansvarskommittén
  Tisdagen inleddes med ett digitalt informationsmöte för kristdemokratiska regionpolitiker om hur arbetet fortskrider i den parlamentariska vårdansvarskommittén. Kristdemokraternas representant i kommittén, Elisabeth Lann, gruppledare i Göteborg, presenterade hur kommittén tagit sig an sitt uppdrag från regeringen, att utreda fördelar och nackdelar med helt eller delvis nationellt ansvar för hälso- och sjukvården, utifrån den politik som Kristdemokraterna lyckats förhandla fram i Tidö-avtalet. Kommittén ska presentera förslag till sommaren 2025, så ett drygt år arbete återstår.

  Årsredovisning, livsmedel och energislag på regionfullmäktige
  I tisdags hölls också årets andra sammanträde med regionfullmäktige, som blev en heldagsaktivitet från 09.00 till 18.00. Huvudärendet för mötet var regionens årsredovisning för 2023, där förstås det stora negativa ekonomiska resultatet i hälso- och sjukvården fick mycket uppmärksamhet, inte minst genom en anmärkning från revisionen till ledamöterna i regionstyrelsen. Men, debatten kring årsredovisningen gav också möjlighet att uppmärksamma flera positiva händelser under det gångna året, inte minst inom det regionala utvecklingsområdet, med bl.a. beslut om kulturplan och arbete med ny kompetensförsörjningsstrategi. Fullmäktigemötet tog också ett beslut rörande livsmedelsförsörjning, där regionen framåt fullt ut ska följa rekommendationer i den regionala livsmedelsstrategin, och där ett för regionen kompletterande beslut om krav på minst 50 procent ekologiska livsmedel, togs bort. Det gynnar lokal livsmedelsproduktion, är bra ur ett beredskapsperspektiv och blir också ekonomiskt mer fördelaktigt. Även på energiområdet togs ett beslut, där det handlade om justering av regionens hållbarhetsprogram avseende energislag, där begränsning från förnybar ändrades till fossilfri, i linje med regionens klimatfärdplan. Kristdemokraternas regiongrupp var aktiva i talarstolen med flera starka inlägg!

  Möte mellan regeringspartiernas regionpolitiker och sjukvårdsministern
  I onsdags var regionpolitiker från hela landet från de tre nationella regeringspartierna, M, KD och L, inbjudna till ett möte i Stockholm med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD). Hon informerade om flera aktuella frågor inom sitt ansvarsområde, och svarade också på en hel del olika frågor från deltagande regionpolitiker. En bra och värdefull mötesform som kommer att återkomma vid fler tillfällen under mandatperioden.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas SKR-grupp
  På onsdagseftermiddagen och kvällen hölls gruppmöte i Stockholm med Kristdemokraternas partigrupp i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Gruppmötet gästades av riksdagsledamot Camilla Rinaldo Miller, som är familjepolitisk talesperson för Kristdemokraterna, som berättade om aktuella frågor inom sitt ansvarsområde, liksom av riksdagsledamot Mikael Oscarsson, som är partiets försvarspolitiska talesperson. Bra med möjlighet till dialog med riksdagsledamöter på detta sätt!

  Årsstämma och styrelsemöte med Almi Östergötland
  I går torsdag var det årsstämma och styrelsemöte för Almi Företagspartner Östergötland AB. Årsstämman, tog sedvanliga stämmobeslut om årsredovisning och val av styrelse m.m. På det efterföljande styrelsemötet genomfördes först en del med ärenden kopplat till styrelsens konstituering, och sedan följde mer vanliga styrelseärenden med bl.a. den alltid intressanta verksamhetsuppföljningen, med bra inblickar i den för den östgötska tillväxten viktiga verksamheten.

  Föredrag om Region Östergötland hos RPG i Equmeniakyrkan Linköping
  På torsdagseftermiddagen var jag inbjudan till RPG:s (Riksförbundet PensionsärsGemenskap) förening i Equmeniakyrkan Linköping, för att hålla ett föredrag om Region Östergötlands olika ansvarsområden och uppgifter. Trots att vintern gjorde tillfällig comeback med ymnigt snöande under dagen hade många deltagare infunnit sig i Mariasalen i Equmeniakyrkan, och ställde också en del frågor efter föredraget och under det efterföljande fikat. Stort tack för inbjudan att gästa er!

  Då återstår bara för mig att önska er alla en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se