• Nyhetsbrev vecka 17

  Hej!

  Det har varit sommarväder stora delar av den gångna veckan, och magnolieträden utanför kontorsfönstret i regionhuset har nu redan blommat färdigt och gått över till att skifta i grönt. Det turbulenta läget i omvärlden fortsätter, och även om läget i den östgötska vården är någorlunda stabilt, är det fortfarande mycket ansträngt. Mycket av det löpande arbetet präglas förstås av det rådande läget, men även en del andra frågor och ärenden får plats. En liten resumé över det som hänt den gångna veckan, kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte för första gången på länge
  Den här veckan började med måndagsmöte med ledningarna för Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen. Det är i normalfallet det möte som alltid inleder en ny arbetsvecka. Men, nu har det varit uppehåll ett tag. I förra veckan var det Annandag Påsk och helgdag, veckan dessförinnan ställdes mötet in då det var påsklov, och i veckan dessförinnan var halva gänget med via Skype. Hade det varit mer ’som vanligt’, hade måndagsmötet på påsklovet antagligen inte ställts in, och kanske hade förra veckans måndagsmöte blivit ett ’tisdagsmöte’. Men, nu när budgetprocessen är uppskjuten till hösten, regionfullmäktige i april är inställt, och de traditionella partipolitiska aktiviteterna med motioner, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar, pausat en aning, har behovet av våra regelbundna planeringsmöten varit mindre. Även om måndagsmötet denna vecka gjorde comeback, blev det ett kort möte, där förstås mycket av innehållet kretsade kring regionens olika åtgärder med anledning av den pågående Coronapandemin.

  Gemensamt presidiemöte med presidierna för RUN och TSN
  Ett par gånger per termin har presidierna för Regionutvecklingsnämnden och Trafik- och samhällsplaneringsnämnden gemensamma presidiemöten, för att stämma av frågor som är gemensamma för de båda nämnderna och få informationer som är relevanta för bägge presidierna. I tisdags var det dags för vårens andra gemensamma presidiemöte. Under mötets första punkt trädde de båda presidierna in i vår roll som jury för Årets landsbygdsstipendiat i Östergötland. Sedan ett par år tillbaka har presidierna denna trevliga uppgift, att bland flera riktigt bra nominerade kandidater enas om en slutlig stipendiat. Det kan vara en privatperson, en förening eller ett företag, som på något sätt verkat för att stärka den östgötska landsbygden. Priset brukar traditionsenligt delas ut i samband med Östgötadagarna första helgen i september. Eftersom det i nuläget råder viss osäkerhet om hur det blir med genomförandet av Östgötadagarna, med tanke på hur långvariga myndigheternas rekommendationer med anledning av Coronapandemin blir, vet vi inte exakt hur priset delas ut i år, men nu finns det i alla fall en utvald stipendiat. Vi får återkomma efter sommaren med formerna för utdelningen. I övrigt ägnades huvuddelen av det gemensamma presidiemötet åt uppdaterad information om läget inom det regionala utvecklingsområdet och kollektivtrafiken med avseende på Coronapandemins effekter.

  Presidiemöte med Regionutvecklingsnämndens presidium
  Direkt efter det gemensamma presidiemötet i tisdags förmiddag, samlades regionutvecklingsnämnden till eget presidiemöte. Huvudärendet på dagordningen var att förbereda nästkommande nämndsammanträde. Även denna gång planerar vi för ett kort möte enbart på förmiddagen, med begränsat antal deltagare efter de riktlinjer som finns i den gruppledaröverenskommelse som slöts mellan samtliga partier i mars. Presidiemötet diskuterade också ett framarbetat förslag från Kulturenheten om en tillfällig stödmodell för professionella fria kulturskapare, som drabbats av minskade eller uteblivna jobb på grund av Coronapandemin. Hur modellen ska se ut väntas bli slutligt klart i nästa vecka, och kommer då också antagligen att offentliggöras på lämpligt sätt. Det blir anledning att återkomma till i kommande nyhetsbrev.

  Årsstämma och styrelsemöte med Almi Östergötland
  Hela onsdagsförmiddagen ägnades åt årsstämma och efterföljande styrelsemöte med Almi Östergötland. En liten skara ur styrelsen var på plats i Almis lokaler på S:t Larsgatan i Linköping, medan övriga deltog via Microsoft Teams. Almi Östergötland ägs till 49 procent av Region Östergötland och till 51 procent av staten via moderbolaget Almi. Vårt östgötska Almi är sedan många år ett mycket välskött bolag och har ofta gått i spetsen för att utveckla verksamheten inom hela koncernen. Det år som summerades på årsstämman, 2019, var inget undantag. På det efterföljande styrelsemötet blev fokus mer på det aktuella läget, där Almi, som jag berättat i några tidigare nyhetsbrev, fått en oerhört viktig roll i att hantera det offentligas stöd till företag som påverkas negativt av den pågående Coronapandemin. Även det uppdraget klaras av med den äran! Mitt i alla bekymmer kan man också konstatera att närmare hälften av de östgötska företagen än så länge går bra, och till och med bättre än vanligt!

  Sammanträde med Politiska ledningsgruppen (PLG)
  Onsdagseftermiddagen började med veckans extrainsatta sammanträde med politiska ledningsgruppen (PLG), där denna gång regiondirektör Krister Björkegren och ekonomidirektör Josefin Bjäresten medverkade med informationer. Krister presenterade aktuellt läge i regionens hantering av Coronapandemin, med fokus på sjukvården. Ännu är läget som helhet stabilt, men förstås mycket ansträngt inom framförallt intensivvården. Josefin Bjäresten presenterade beräkningar av ekonomisk påverkan av Coronapandemin på regionens olika verksamheter. Sjukvården har en hel del ökade kostnader, medan kollektivtrafiken, tandvården och kulturen har rejält minskade intäkter. Även regionens placerade medel försämrades ordentligt under årets tre första månader, men ser nu något bättre ut i april. Det är svårt, om inte omöjligt, för alla att bedöma förutsättningarna resten av året, då ovissheten fortfarande är mycket stor om hur långvarig pandemins framfart blir. Det tidigare beslutet att skjuta upp fastställande av nästa års budget till november, känns helt klart som ett klokt ställningstagande.

  Möte med Naturbruksgymnasiets skolchef
  Onsdagen fortsatte med ett möte mellan regionutvecklingsnämndens presidium, regionutvecklingsdirektören och skolchefen för Naturbruksgymnasiet i Östergötland, Ingela Appelsved. Eftersom regionutvecklingsnämnden är skolstyrelse, har presidiet regelbundna möten med skolchef och övrig ledning. Den ursprungliga planeringen från tidigare i våras var att presidiet skulle bege sig till Vreta utbildningscentrum för att på plats träffa skolledningen. Men, nu genomfördes istället mötet via Skype. Ingela redogjorde för både nuläge med en över förväntan välfungerande distansundervisning och planeringen för att genomföra en mycket annorlunda studentexamen utan utspring och flakåkning och inga anhöriga på plats, samt planeringen för nästa läsår, där intresset för Naturbruksgymnasiets olika utbildningar ser fortsatt bra ut. Alltid intressant och givande att ta del av det stora engagemanget som finns hos både personal och elever på skolan!

  Avstämningsmöte inför hearing om psykisk ohälsa
  Tredje mötet på onsdagseftermiddagen var en avstämning inför den hearing om psykisk ohälsa om det folkhälsopolitiska nätverket i Östergötland arrangerar i nästa vecka. Som jag nämnt i tidigare nyhetsbrev, är det efter en idé från ansvarigt kommunalråd i Norrköping, Eva-Britt Sjöberg (KD), som nätverket samlar representanter från civilsamhället för att tillsammans lyfta fram erfarenheter av och insatser som görs för att hantera psykisk ohälsa i Coronapandemins spår. Glädjande har de flesta tillfrågade organisationer i civilsamhället tackat ja till att medverka i den digitala hearingen, och det ska bli intressant att höra om deras olika erfarenheter i nästa vecka!

  Politikerforum på Skype
  Ett ämne som återkommer med jämna mellanrum i mina nyhetsbrev är Politikerforum, där regeringen via Näringsdepartementet bjuder in en majoritets- och en oppositionsrepresentant från varje region i Sverige till en dialog om aktuella regionala utvecklingsfrågor. Det brukar handla om fyra träffar om året på regeringskansliet i Stockholm. I februari genomfördes senaste Politikerforum och planeringen var att nästa möte skulle vara i slutet av maj. Men i rådande läge har det fysiska mötet i maj ställts in, och istället bjuder regeringen in till fyra kortare Politikerforum på Skype under perioden april-juni. I går torsdag hölls det första av dessa, och som vanligt deltog Eva Andersson (S) och jag från Region Östergötland. Fokus för mötet var insatser från det offentliga för att stötta de delar av näringslivet som drabbats av Coronapandemin. Som vanligt leddes mötet av Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsministern, och övriga medverkande var Emil Högberg, statssekreterare hos näringsministern, Lars Wikström, Tillväxtverket och Anders Ferbe, regeringens samordnare för coronavirusets effekter på näringslivet.

  Även om den stundande helgen inte ser ut att har riktigt samma sommarväder som varit i veckan, verkar det ändå bli hyfsat bra väder. Så passa på att vara ute i naturen, och vi fortsätter förstås att följa myndigheternas rekommendationer! Trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 013-14 11 59 (bost)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@kristdemokraterna.se