• Nyhetsbrev vecka 17

  Hej!

  Denna fredagseftermiddag skriver jag nyhetsbrevet på väg tillbaka till Sverige från några dagar i Bryssel tillsammans med en resegrupp från Kristdemokraterna i Östergötland. En ovanlig avslutning på arbetsveckan, som jag återkommer till senare i nyhetsbrevet. Dessförinnan hanns en del annat med på hemmaplan, och som vanligt ska jag försöka sammanfatta veckan i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Medverkan på årsmöte med Riksteatern Östergötland
  I lördags var jag inbjuden till årsmötet för Riksteatern Östergötland. Årsmötet, som samlar riksteaterns föreningar runt om i Östergötlands kommuner, hölls i Valdemarsvik, och jag hade fått hedersuppdraget att vara årsmötesordförande, men också att berätta lite om det pågående arbetet med att ta fram en ny kulturplan för Östergötland. Utöver detta innehöll årsmötet också information från Riksteatern nationellt, och årsmötet avslutades med att vi avnjöt föreställningen Gjort i Vika med skådespelare från Östgötateatern i Folkets Hus i Valdemarsvik. Intressant att lära känna Riksteatern lite bättre på detta sätt, och dessutom få chans att träffa flera av de engagerade i organisationen.

  Måndagsmöte med fokus på nya 1177 Direkt
  Veckans måndagsmöte innehöll utöver sedvanliga ärenden som det pågående arbetet med Treårsbudget 2024-2026 och löpande förberedelser och planeringsärenden, bl.a. information från tillförordnade regiondirektören Karl Landergren om exempelvis Patientsäkerhetsberättelsen för 2022 och aktuella frågor från kommunikationsenheten med kommunikationsdirektör Anna Bowall. Den längsta informationspunkten var dock en förevisning av en demo av den nya tjänsten 1177 Direkt, som håller på att införas i Region Östergötland, från bl.a. Lotta Saleteg Falk och Helen Karlsson. Tjänsten ska komplettera befintliga 1177, med bl.a. chatmöjlighet med sjuksköterska hos ansvarig vårdgivare inom regionen.

  Möte med museichefen på Linköpings slotts- och domkyrkomuseum
  På måndagseftermiddagen hade jag ett möte med museichefen på Linköpings slotts- och domkyrkomuseum, Christel Storm, på plats på museet på Linköpings slott. Jag fick höra mer om aktuellt läge för museet, om tidigare, pågående och kommande utställningar och dessutom fick vi möjlighet att samtala om framtidstankar för museet. Tack för ett givande besök!

  Besök i regionhuset av civilminister Erik Slottner
  Måndagskvällen bjöd ett statsrådsbesök i regionhuset. Civilminister Erik Slottner (KD) hade möjlighet att i samband med andra åtaganden i Linköping träffa ett antal kristdemokrater från olika delar av Östergötland, i sessionssalen i regionhuset. Erik Slottner berättade om allt som är på gång inom hans ansvarsområde i regeringen, och gav också deltagarna möjlighet att ställa frågor. En lyckad kväll med möjlighet att dryfta flera aktuella frågor!

  Sammanträde med PLG med besök av delegation från Kenya
  Tisdagen började med sammanträde med regionens politiska ledningsgrupp (PLG). Ett ovanligt inslag i sammanträdet var att vi under den inledande halvtimmen gästades av den delegation från Region Östergötlands samarbetsregion i Kenya. Delegationen, som bestod av både politiker, tjänstepersoner och företrädare för professionen, har i veckan besökt Linköping med flera studiebesök på Universitetssjukhuset och möten med olika enheter inom regionen. På PLG fick vi höra lite mer om deltagarnas olika roller, och dessutom presentera oss och det politiska arbetet i Region Östergötland. I övrigt innehöll PLG bl.a. en föredragning om hur nya dygnsviloregler ska implementeras och en aktualisering av det ekonomiska läget inför framläggandet av förslag till Treårsbudget 2024-2026.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  På tisdagskvällen var det dags för april månads gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Kvällen inleddes som vanligt med nämndvisa gruppmöten tillsammans med våra kollegor inom Östgötasamverkan; Moderaterna och Liberalerna. Därefter hade alla tre partigrupperna ett gemensamt möte, med uppdatering av det pågående arbetet med Treårsbudget 2024-2026, dels det aktuella ekonomiska läget och dels hur förslag till uppdrag till nämnderna börjar klarna. Kvällen avslutades med Kristdemokraternas eget gruppmöte, där vi bl.a. tackade av Lars Eklund, som i samband med årsstämman för Scenkonst Öst i maj, lämnar sitt uppdrag som ledamot i dess styrelse, och därmed också regiongruppen efter många år som betydelsefull och aktiv medlem i landstingsgrupp, Östsamgrupp och regiongrupp. Återigen, tack Lars för allt ditt arbete i gruppen under åren!

  Studieresa till Bryssel med Kristdemokraterna i Östergötland
  Onsdag till fredag har en resegrupp från Kristdemokraterna i Östergötland varit på studieresa till Bryssel. Resedelegationen har bestått av partiets gruppledare i kommunerna i länet, ordföranden i partiavdelningarna runt om i Östergötland, ordförande i de tre associerade förbunden (KDU, KD-K och KD-S), riksdagsledamot och regionråd. Utöver möjlighet att bättre lära känna varandra, att uppleva ett vårvackert Bryssel och uppleva en och annan lokal kulinarisk läckerhet, har studieresan förstås innehållit en rad intressanta studiebesök, med ett omfattande besök i Europaparlamentet som höjdpunkt.

  Besök på Region Östergötlands Brysselkontor. Dagarnas första studiebesök var på onsdagseftermiddagen på Region Östergötlands eget Brysselkontor i Nordic House. Där tog kontorschef Isabelle Johansson med medarbetare emot, och berättade om hur kontoret arbetar med att bevaka regionens olika intresseområden, försöka påverka beslutsfattandet och också arbeta på uppdrag av t.ex. Länsstyrelsen och Linköpings Universitet.

  Besök på Svenskt Näringslivs Brysselkontor. Onsdagen fortsatte med besök på Svenskt Näringslivs Brysselkontor, där vi fick information om hur de arbetar på EU-nivån, bl.a. i samverkan med sin europeiska ’moder’-organisation Business Europe och några av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer som har egna kontor i Bryssel.

  Besök på Europeiska historiens hus. Torsdagen började med ett besök på Europeiska historiens hus, som innehåller en omfattande, välgjord och intresseväckande utställning om Europas och EU:s historia, med föremål, bilder, filmer och olika effekter. Intressant och bra för att bättre förstå bakgrunden till Europeiska Unionen.

  Besök i Europaparlamentet. Torsdagen fortsatte med ett längre besök i Europaparlamentet, där vi fick en övergripande information om hur Europaparlamentet fungerar med en företrädare från parlamentets besöksavdelning, ett anförande från Kristdemokraternas Europaparlamentariker Sara Skyttedal om vad partiet har uträttat i parlamentet sedan valet 2019, medverkan från hennes kollega Davids Legas stabschef Natalie Tegelberg, ett besök i plenisalen och möjlighet att träffa flera av medarbetarna i de två staberna, inte minst vår ciceron under dagen Robert Wikström och linköpingssonen Dag Elfström, som är stabschef hos Sara Skyttedal.

  Besök på Lantbrukarnas Riksförbunds Brysselkontor. Torsdagens studiebesök avslutades med ett besök hos Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) Brysselkontor, där vi fick information om hur de arbetar på plats i Bryssel, bl.a. med den Europeiska organisationen Copa-Cogecas, där bl.a. Lennart Nilsson från LRF finns med i arbetet. Han, tillsammans med LRF:s Niclas Lindström höll i besöket, berättade och svarade på frågor.

  Möte med Skogsindustrierna i Bryssel. Idag fredag hade några av oss i den kristdemokratiska delegationen möjlighet att träffa Marcus Lantz från Skogindustrierna, för att diskutera flera högaktuella EU-frågor inom skogsområdet. Organisationen har, tillsammans med flera andra aktörer, lyckats påverka vissa frågor i positiv riktning, men en hel del utmaningar kvarstår!

  Sammantaget har de tre dagarna i Bryssel varit mycket lyckade med mycket ny kunskap, många positiva erfarenheter och goda möjligheter till god gemenskap inom den östgötska resegruppen. Stort tack till ombudsman Elvira Wibeck som planerat studieresan och fungerade som en utmärkt reseledare, och särskilt tack till Sara Skyttedal med medarbetare som tog emot oss på ett mycket fint sätt!

  Efter en intensiv och innehållsrik arbetsvecka såväl på hemmaplan som i Bryssel, väntar nu helgen, där det för min del både väntar ett årsmöte under lördagen och förhoppningsvis viss möjlighet till avkoppling under Valborgshelgen som helgen avslutas med. Jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig valborg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd o Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se