• Nyhetsbrev vecka 17

  Hej!

  Det fortsätter att vara omtumlande tider internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Det finns mycket att hantera inom flera olika områden. I går startade Vårdförbundets nationella övertidsblockad, som förstås påverkar också den östgötska hälso- och sjukvården. Det är nödvändigt att en lösning kan hittas, för att undvika en långvarig konflikt som kan ha inverkan på t.ex. tillgängligheten till vård. Regionerna runt om i Sverige gör förstås sitt yttersta för att klara akutsjukvård, patientsäkerhet och vårdkvalitet även under den pågående blockaden. Flera av de andra aktuella frågor som rör regionens ansvarsområden har naturligtvis också hanterats under den gångna veckan. Om det och en del annat ur veckans program, kommer här som vanligt några rader i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på omställningsarbetet i sjukvården
  Veckans måndagsmöte med Östgötasamverkan innehöll förstås en hel del olika aktuella frågeställningar, men mest tid och energi behövde naturligtvis läggas på det pågående omfattande omställningsarbetet inom hälso- och sjukvården för att komma till rätta med den ohållbara ekonomiska situationen. Regiondirektör Mikael Borin, tillförordnad HR-direktör Anna Cederlöf, vårddirektörerna Jessica Frisk och Ninnie Borendal Wodlin föredrog olika delar av de olika insatser som pågår. Det är mycket som är komplicerat, men positivt är ändå att tidplanen hittills har kunnat hållas. Dessvärre kan den nationella övertidsblockaden från Vårdförbundet, om den blir långvarig, påverka genomförandet av regionens omställningsarbete negativt. Vad som händer den närmaste tiden blir självklart väsentligt för utvecklingen.

  Sammanträde med PLG med fokus på krisberedskap och säkerhetsfrågor
  I tisdags förmiddag samlades regionens politiska ledningsgrupp (PLG) för sammanträde. Självklart fick även här omställningsarbetet i hälso- och sjukvården stort utrymme med information och möjlighet till frågor och diskussion. Även aktuellt ekonomiskt läge med ekonomidirektör Josefin Bjäresten hade sin givna plats. Det särskilda extra temat för mötet var även det kopplade till högaktuella samhällsfrågor; krisberedskap och säkerhetsfrågor. Richard Lundin, centrumchef för Katastrofmedicinskt centrum gästade mötet med medarbetare. Både information till PLG i rollen som krisledningsnämnd i fredstid, och säkerhetsfrågor för politiskt förtroendevalda, bl.a. utifrån den senaste ”Politikernas trygghetsundersökning” från Brottsförebyggande rådet.

  Gemensamt presidiemöte för RUN och TSN om bl.a. Östgötadagarna
  På tisdagseftermiddagen var det dags för gemensamt presidiemöte mellan presidierna i Regionutvecklingsnämnden och Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Presidierna har regelbundet gemensamma möten, för att bl.a. hantera frågor som hanteras gemensamt mellan de båda nämnderna. Vid tisdagens möte var ett av de ärenden som togs upp, Östgötadagarna och den utvärdering av arrangemanget som ska genomföras under våren. Östgötadagarnas har under flera år genomförts första helgen i september, och sedan tre år tillbaka även en helg i maj med rubriken ”Vårens Östgötadagar”. Nu sker en utvärdering ur ett brett perspektiv, där många aspekter genomlyses. Att främja företagande på landsbygden och stärka besöksnäringen i regionen kan vara två viktiga mål för dagarna. Hur uppfylls de idag och finns det behov av att göra förändringar för att klara måluppfyllelsen bättre och mer effektivt?

  Presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium
  Tisdagen fortsatte med presidiemöte för regionutvecklingsnämndens presidium. Huvudärendet för presidiemötet var som vanligt beredning av nästa nämndsammanträde, men på dagordningen stod också en föredragning av hur arbetet fortskrider med att arbeta fram en ny näringslivs- och innovationsstrategi, enligt det beslut som nämnden tog i slutet av förra året. Arbetet har kommit igång bra och det finns redan intressanta tankar kring att ytterligare stärka näringslivs- och innovationsfrämjande arbetet i Östergötland.

  Premiär för regiongruppens kommunbesök – Söderköping först ut
  I onsdags var det premiär för regiongruppens kommunbesök till Kristdemokraternas kommungruppledare runt om i Östergötland. Jag och Annicki Oscarsson i sällskap med minst en politisk sekreterare och någon eller några ytterligare medlemmar i regiongruppen, har för avsikt att med start nu i vår och något år framåt, göra besök som både möjliggör samtal om aktuella frågor men också något eller några studiebesök hos företag, organisationer och verksamheter. I onsdags var Söderköping först ut, och gruppledare Anders Eksmo, tillika kommunfullmäktiges ordförande, tog emot oss och ordnade ett bra besök. Vi fick tillfälle att samtala, gå en rundtur i den kulturhistoriskt intressanta stadskärnan och göra ett givande studiebesök på vårdcentralen Geria, som drivs av Doktor.se på uppdrag av Region Östergötland. Stort tack till Anders Eksmo för ett fint ordnat besök!

  Möte med politiska styrgruppen för En Bättre Matchning inom Mälardalsrådet
  I går torsdag styrdes kosan till Stockholm för möte med den politiska styrgruppen för arbetet med kompetensförsörjningsfrågor inom Mälardalsrådet, ”En Bättre Matchning”. Alla regioner som är medlemmar eller associerade medlemmar i Mälardalsrådet har två representanter i styrgruppen, och därutöver deltar regionutvecklingsdirektörerna från respektive region. Från Region Östergötland deltar jag och Eva Andersson (S) från regionutvecklingsnämndens presidium och regionutvecklingsdirektör Richard Widén. Vid gårdagens möte hade styrgruppen besök av Elof Hansjons, som är särskild utredare för den statliga utredningen ”Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna” och Hans Celander, chef för kompetensförsörjning på Trafikverket. Styrgruppen lyfte också arbetet för att stärka lärarförsörjningen, samt kommande gemensam debattartikel från styrgruppen.

  Extra möte med politiska styrgruppen för Östra Mellansverige – om Almi
  I dag på fredagsmorgonen var den politiska styrgruppen för Östra Mellansverige (ÖMS), där ordförandena i regionutvecklingsnämnderna i de fem regionerna i ÖMS ingår, inkallade till ett extra sammanträde. Anledningen var information och lägesavstämning avseende den pågående utredningen om ny struktur för Almi. Det statliga moderbolaget Almi AB äger tillsammans med regionerna i Sverige de 18 regionala Almibolagen. I Östra Mellansverige finns Almi Östergötland, Almi Uppsala, Almi Mälardalen (Region Västmanland och Region Örebro län) samt Almi Stockholm (Region Södermanland). Nu pågår diskussioner om förändring av strukturen, och det fanns anledning att stämma av läget oss emellan.

  Helgen står nu för dörren, och för min del väntar tvådagars förbundsstämma inom kyrkopolitiken. Så även om det blir helgledigt från regionpolitiken, väntar andra uppdrag och uppgifter. Vad som än finns i dina helgplaner, önskar jag dig en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se