• Nyhetsbrev vecka 18

  Hej!

  Idag vajar svenska flaggor på flaggstängerna utanför regionhuset. Det är inte bara Valborgsmässoafton, utan också kungens födelsedag, som är flaggdag. Men, såväl kungens födelsedagsfirande, som valborgsfirandet blir förstås inte som vanligt idag. Den gångna arbetsveckan i regionpolitiken blev inte heller som det ursprungligen var tänkt. I tisdags skulle regionfullmäktige ha sammanträtt och debatterat årsredovisningen för 2019, men det får vi vänta med till regionfullmäktige i juni. Precis som de senaste veckorna, har också helt nya möten tillkommit denna vecka, som en direkt följd av den pågående Coronapandemin. En kort resumé över veckans regionpolitiska händelser kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med möte med regional sjukvårdsledning
  Vid veckans måndagsmöte med Kristdemokraterna och Moderaterna i regionhuset, träffade vi bl.a. ansvariga i regional sjukvårdsledning, som ansvarar för att leda regionen genom Coronapandemin. Vi träffade bl.a. regional sjukvårdsledare Rickard Lundin och smittskyddsläkare Britt Åkerlind samt flera andra i medarbetare i denna tillfälliga ledningsorganisation. Vi fick höra lite mer om hur det praktiska arbetet går till och vilka olika befattningar och yrkesgrupper som ingår. Det blev förstås också en uppdatering av dagsläget för regionens olika verksamhetsområden med anledning av pandemin. Måndagsmötet gästades också av regiondirektör Krister Björkegren, regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla och ekonomidirektör Josefin Bjäresten, som också hade en del aktuell information att ge.

  Hearing med folkhälsopolitiska nätverket om psykisk ohälsa i spåren av Coronapandemin
  Som jag berättat om i ett par tidigare nyhetsbrev, har inom ramen för det folkhälsopolitiska nätverket i Östergötland, planerats för en hearing med civilsamhällets organisationer om psykisk ohälsa i spåren av Coronapandemin. I tisdags eftermiddag var det dags för hearingen att genomföras. De flesta deltagande organisationer och deltagare från det folkhälsopolitiska nätverket, kopplade upp sig hemifrån eller från sina arbetsplatser via Skype, medan det fanns möjlighet för de organisationer som önskade att delta på plats, antingen i Sessionssalen i Norrköpings kommun eller i Sessionssalen i Regionhuset i Linköping. Initiativtagaren till hearingen, ansvarigt kommunalråd i Norrköping, Eva-Britt Sjöberg (KD), hälsade välkommen och inledde hearingen. Sedan fick vi intressanta aktuella bilder från ett urval organisationer; Bris, Kvinnojouren i Motala, regionens Företagsjour, Suicidprevention och efterlevandestöd (SPES), Region Östergötland, SKPF som representerade alla fyra pensionärsorganisationer i regionens pensionärsråd, Frivilligcentralen i Norrköping, Jourhavande präst och Centrala elevhälsan i Norrköping. Därefter gavs möjlighet för deltagarna i det folkhälsopolitiska nätverket från kommunerna i Östergötland att ge en lägesrapport från respektive kommun. Det står helt klart att civilsamhällets olika organisationer har en extra viktig roll i de kristider vi befinner oss i, och samverkan med och uppmuntran från kommun, region och stat är nödvändigt!

  Nytt stipendium från regionen till kulturskapare som drabbats av Coronapandemin
  I veckan offentliggjordes ett nytt stipendium från Region Östergötland till kulturskapare i Östergötland som drabbats av konsekvenser av Coronapandemin. Många branscher och yrkesgrupper påverkas negativt i sin yrkesutövning av pandemins framfart. Ett av regionens ansvarsområden är den regionala kulturen, och för att hitta vägar att stötta de kulturskapare som drabbas av inställda jobb av olika slag, har kulturenheten inom Region Östergötland snabbt arbetat fram ett nytt stipendium – ’Hemväxa – Kultur i coronans tid”. Som jag nämnt i tidigare nyhetsbrev, hade vi från regionutvecklingsnämndens presidium ett möte med kulturenheten för ett par veckor sedan, för att diskutera just möjligheten till ett sådant stöd. Från politiskt håll i presidiet har det varit total politisk enighet kring detta, vilket är särskilt viktigt i kristider. Därför kommenterade både nämndens ordförande Eva Andersson (S) och jag som andre vice ordförande det nya stipendiet i ett officiellt pressmeddelande från regionen, som bl.a. Folkbladet fångade i en artikel (https://folkbladet.se/nyheter/artikel/stipendier-for-ostgotska-kulturskapare-i-coronatider/4jpzv67r). Om hur kulturskapare kan söka stipendiet, går att läsa här: (https://regionostergotland.se/Regional-utveckling/Stod-och-finansiering/Kulturstod-att-soka/hemvaxa–kultur-i-coronans-tid/).

  Sammanträde med regionens politiska ledningsgrupp (PLG)
  De senaste veckorna har den politiska ledningsgruppen (PLG) haft sammanträde varje vecka, för att få aktuella uppdateringar av regionens arbete med att hantera den pågående Coronapandemin. I går onsdag förmiddag var det dags för ett ’ordinarie’ sammanträde med PLG, där det utöver information om Coronaläget, också fanns ett par andra ärenden på dagordningen. En mycket intressant föredragning var den från Charlotta Jonegård, områdesansvarig för inköp, service och logistik i Region Östergötland, som berättade om regionens arbete med att köpa in skyddsmaterial under Coronapandemin. Det har varit många utmanande skeden i det arbetet de senaste veckorna, men tack vare ett relativt bra utgångsläge och en effektiv och hårt arbetande organisation har regionen inte haft brist på skyddsmaterial någon gång hittills under Coronapandemin, utan har istället t.ex. kunnat dela med sig av en del material till kommunerna i Östergötland. Även regional sjukvårsledare Rickard Lundin gjorde an aktuell uppdatering av Coronaläget. Ekonomidirektör Josefin Bjäresten talade om förutsättningarna för framtagande av Treårsbudget 2021-2023, där PLG tidigare beslutat att skjuta upp beslut till november, med anledning av Coronapandemin. PLG i går fick också en presentation av regionledningskontorets nya administrativa chef, Eva Besterman, och en föredragning av läget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, där de sju regioner i Sverige som har universitetssjukhus, gemensamt driver Skandionkliniken i Uppsala, av Marie Morell (M), som denna mandatperiod är ordförande i kommunalförbundet.

  Presidiemöte med Regionutvecklingsnämndens presidium
  I går onsdag eftermiddag var det presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium. På dagordningen stod bl.a. en aktuell uppdatering av regionens insatser inom det regionala utvecklingsområdet med anledning av Coronapandemin, bl.a. börjar det bli skarpt läge för att kunna använda återstående medel i EU:s strukturfonder innevarande fondperiod för insatser för att dämpa ekonomiska konsekvenser för jobb och företagande till följd av pandemin. Presidiet fick också en föredragning från Joakim Ljungqvist, projektledare för Team Östergötland, med delarna företagsetablering, besöksnäringsutveckling och talangrekrytering, som startade förra året, och som fortgår men i viss mån i lugnare tempo under våren, men kommer att ha en än större betydelse för att bl.a. bygga upp besöksnäringen igen efter pandemin.

  Efter några veckor med riktigt fint vårväder, särskilt förra veckan, har denna vecka helt klart bjudit på svalare temperatur, många moln och, trots allt, välbehövligt regn. Valborgshelgen ser ut att kunna ge mer av den varan, men även stunder av uppehåll och en och annan solglimt. Det ska nog med andra ord vara möjligt att ge sig ut i naturen även denna helg! Fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, var rädda om varandra och så hoppas jag att vi alla ska få en trevlig valborg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 013-14 11 59 (bost)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@kristdemokraterna.se