• Nyhetsbrev vecka 18

  Hej!

  En annorlunda vecka går mot sitt slut. Med valborgsmässoafton och första maj mitt i veckan, blir känslan av vad som är arbetsdag och vad som är helgdag, lite oklar… Men, trots ett helguppehåll mitt i veckan har ändå en del hunnits med på den regionpolitiska fronten, och en kort sammanfattning kommer här i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på omställningsarbetet
  Vid veckans måndagsmöte fortsatte förstås fokus på det pågående omfattande omställningsarbetet i Region Östergötland i syfte att komma till rätta med det ekonomiska läget i hälso- och sjukvården. Utöver vården, sker också omställningsarbetet inom regionledningskontoret, även om den produktionsenheten inom regionen faktiskt gjorde ett överskott ekonomiskt. Det handlar om solidaritet med vårdens ansträngda situation, enligt principen att alla får dra sitt strå till skatten. Vid veckans måndagsmöte var fokus på de omställningar som föreslås ske inom regionledningskontoret, och som också har bäring på oss förtroendevalda. Än så länge finns ett antal förslag och inga beslut är fattade, men ett antal förändringar, små och stora, kommer också att ske inom detta område.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  På måndagskvällen genomfördes april månads gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Som vanligt inleddes kvällen med nämndvisa gruppmöten tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Därefter hade vi ett gemensamt möte med alla tre partigrupperna, med en föredragning av det pågående arbetet med Treårsbudget 2025-2027. Trots att mycket fokus just nu måste ges till omställningsarbetet, pågår också parallellt arbetet med budgeten, som slutligt ska beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde i juni. Kvällen avslutades sedan med Kristdemokraternas eget gruppmöte, där vi hade bra diskussioner kring såväl omställningsarbetet och budgetarbetet som en del andra aktuella frågor. Tack för goda samtal och bra bidrag till vårt gemensamma arbete!

  Möte om framtiden för Almi med regionpolitiker från hela landet
  I går torsdag började dagen med ett tidigt digitalt möte med politikerkollegor från landets alla regioner, med ansvar för regionala utvecklingsfrågor. Ärendet var den pågående processen att göra om strukturen för det nationella moderbolaget Almi AB och de regionala dotterbolagen runt om i landet, där regionerna är 49-procentiga ägare. Moderbolaget, regeringen och de 21 regionerna är parterna i förändringsprocesserna, och det handlar nu om att reda ut vad vi gemensamt vill uppnå, vad som kan förbättras och på vilket sätt det kan utveckla stödsystemen för näringsliv och innovation i våra regioner. Fortsättning följer…

  Studiebesök på ABB i Västerås
  Under gårdagen styrdes så kosan till Västerås, där första programpunkten var ett intressant studiebesök hos ABB, som idag är ett stort internationellt företag, men med djupa och tydliga rötter i Västerås. Fokus för studiebesöket, som genomfördes med Kristdemokraternas nätverk för regional utveckling, var att får veta mer om det pågående arbetet med att utveckla Robotics Campus, med inslag av produktion, forskning och innovation. Vi fick också stifta bekantskap med en första version av en robot framtagen för att underlätta och effektivisera vissa processer inom hälso- och sjukvården. Ett givande och intressant besök!

  Studiebesök på Västmanlands Teater
  Torsdagen fortsatte med ytterligare ett intressant studiebesök. Denna gång inom kultursektorn tillsammans med Kristdemokraternas kulturpolitiska nätverk, med ett besök på Västmanlands Teater, där teaterchef Niclas Hjulström tog emot. Han berättade om teaterns verksamhet, och hur den utvecklats de senaste åren. Vi fick också en rundvisning i teaterhuset och ett smakprov på den inledande delen av pjäsen Shirley Valentine, som har premiär imorgon lördag. Stort tack för att vi fick komma på besök!

  Nu väntar två fullmatade dagar, fredag och lördag, med KD-dagarna i Västerås Kongress. Föredrag, seminarier och möten med förtroendevalda från hela landet står på programmet. Ikväll dessutom det nationella 60-årsjubileet för Kristdemokraterna! Därför passar jag på att redan nu önska er alla en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se