• Nyhetsbrev vecka 19

  Hej!

  Den här veckan har sommarvädret verkligen gjort entré i Östergötland! Med kort arbetsvecka innan den stundande Kristi Himmelsfärdshelgen stärks sommarkänslan ytterligare. Att utomhus få njuta av vackert väder och alltmer spirande natur, är verkligen välkommet i den tid vi befinner oss. Läget när det gäller pandemin är fortfarande allvarligt i vår region, och det gäller att vi alla hjälps åt att hålla i och hålla ut. Samtidigt kan vi glädjande nog se vissa positiva tendenser av utvecklingen av antalet som testas positivt och vårdas på sjukhus, och vaccinationerna fortskrider på ett bra sätt. Trots den korta arbetsveckan har ändå en del hunnits med, och lite av det kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Laboratoriemedicin i fokus på måndagsmöte
  På veckans måndagsmöte med Kristdemokraterna och Moderaterna gästades vi av företrädare för den laboratoriemedicinska verksamheten inom Region Östergötland. En verksamhet som under pandemin har haft extra mycket att göra med framför allt provtagning. Våra gäster, Martin Hallbeck, verksamhetschef klinisk patologi, och Hanna Kälvegren, verksamhetschef laboratoriemedicin sjukhus, gav oss en allmän överblick över verksamheten inom hela Diagnostikcentrum, som också inkluderar bild- och funktionsmedicin med bl.a. röntgen, men fokuserade sedan främst på den laboratoriemedicinska delen. Det finns en del utmaningar, bl.a. behovet av att samla olika verksamheter som idag är utspridda på olika delar av hela US-området i Linköping till en byggnad, för att effektivisera processer och bättre kunna samutnyttja avancerad utrustning m.m. Vidare finns en utmaning i rekrytering av olika yrkesgrupper, där bl.a. alltför få examineras från aktuella högskoleutbildningar. Vi fick också en särskild genomgång av hur laboratoriemedicin själva upplevt pandemiåret och diskussioner kring provtagning m.m., vilket var mycket intressant att höra direkt från verksamheten. Måndagsmötet gästades också som vanligt av regiondirektör Krister Björkegren, som framförallt gav en aktuell uppdatering av pandemiläget, där det går att skönja en fortsatt långsam nedgång i antalet som testas positivt, en viss minskning av antalet som vårdas på sjukhus och en mycket framgångsrik vaccinationsverksamhet i regionen!

  Debattartikel om stöd till regional kultur i pandemin
  I tisdagens utgåva av Östgöta Correspondenten hade vi från regionutvecklingsnämndens presidium en gemensam debattartikel om regionens samlade stöd på fyra miljoner till det östgötska kulturlivet. Dels en uppdatering av regionens allmänna stödformer utifrån den nu gällande kulturplanen och dels de särskilda stödåtgärderna för kulturlivets återhämtning efter pandemin. Frågor där det är angeläget med bred politisk enighet! Du kan läsa hela debattartikeln här: (https://corren.se/asikter/debatt/artikel/satsningar-ska-gora-lanets-kulturliv-starkare/rx1peqgl).

  E-Day om elektrifierade godstransporter i Östergötland
  På tisdagen genomfördes årets upplaga av E-Day, som Region Östergötland, Länsstyrelsen, Linköpings Universitet och Cleantech Östergötland årligen arrangerar för att uppmärksamma innovationer och teknisk utveckling i östgötska företag i syfte att på olika sätt stärka miljö- och hållbarhetsperspektivet. Årets tema var elektrifierade godstransporter och efter ett inledande föredrag från professor Alan McKinnon vid Kühne Logistics University i Hamburg, Tyskland, fick vi aktuella föredragningar från Anna Ullström vid Infrastrukturdepartementet som leder arbetet i Elektrifieringsdelegationens kansli, Olov Åslund och Gustav Länn från Energimyndigheten och Karin Wallin, enhetschef för samhällsplanering och infrastruktur, Region Örebro län. Slutligen fick vi korta inblickar i hur några östgötska företag jobbar inom området, bl.a. Eon Drive, Tekniska Verken, Alfredsson Transport, Renall och Intuizio.

  Möte om Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena
  Kristdemokraterna har under flera år engagerat sig i frågan om Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena, som ett besöksmål av stort internationellt intresse, som har goda förutsättningar att vara med och bidra till stärkt besöksnäring i Vadstena och Östergötland. I vårt regionala valprogram inför valet 2018 fanns bl.a. frågan med om ökad regional finansiering av museet. I det gemensamma förslaget till Treårsbudget 2021–2023 från Kristdemokraterna och Moderaterna hade vi också med ett förslag till uppdrag till regionutvecklingsnämnden att utreda möjligheten att inkludera fler delar av det östgötska kulturarvet i Östergötlands Museum, bl.a. klostermuseet, på samma sätt om idag t.ex. Löfstad slott, Smedstorps dubbelgård och kulturreservatet Öna är delar av museets verksamhet. Det förslaget har fått ökad aktualitet genom att det seglat upp som ett alternativ i diskussioner kring museets framtid. Tidigare under våren hölls ett möte mellan Region Östergötland, Vadstena kommun, Länsstyrelsen och Linköpings Stift om museet. I går tisdag eftermiddag träffade vi från Region Östergötland, Vadstena kommun och Länsstyrelsen företrädare från Birgittastiftelsens styrelse, som idag driver klostermuseet. Där fick vi möjlighet att lyssna in stiftelsens tankar och önskemål för framtiden, och också stämma av synpunkter på att inkludera museet i den regionala verksamheten, och bli en del av kultursamverkansmodellen. Bra diskussioner och inspel för den fortsatta processen.

  Östgötskt förmöte inför Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  Idag onsdag genomförde vi på förmiddagen ett östgötskt förmöte inför nästa veckas prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige. Partnerskapet, som består av politiska representanter från de fem regionerna i Östra Mellansverige samt företrädare för statliga myndigheter, fackliga- och arbetsgivareorganisationer, har uppgiften att prioritera ansökningar från EU:s strukturfonder inom vårt geografiska område. Vi närmar oss slutet av innevarande budgetperiod inom EU, och det kommande prioriteringsmötet handlar om projekt kopplade till återhämtningsfonden efter pandemin, React EU. Inför varje prioriteringsmöte brukar vi tre ledamöter från Region Östergötland (Eva Andersson (S), Jan Owe-Larsson (M) och jag), träffas tillsammans med Lotten Carlsson, enhetschef för regionala utvecklingsprojekt, och gå igenom ansökningarna och få information från de diskussioner som förts på tjänstepersonsnivå mellan regionerna i Östra Mellansverige. På sätt blir vi bättre rustade inför diskussionerna på prioriteringsmötet. Självklart fokus på östgötska projekt, som ofta är både många och av hög kvalitet!

  Nämndinitiativ om återhämtning och sommargåva till regionens personal
  Idag på regionstyrelsens sammanträde lämnade Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Vänsterpartiet in ett nämndinitiativ om dels att ta fram en strategi för hur vårdens medarbetare ska kunna få en bra återhämtning efter pandemin, dels att en sommargåva ska ges till regionens medarbetare på 2 000 kr, som utöver att vara ett tack till medarbetarna i pandemitider, också blir ett sätt att stötta Östergötlands näringsliv. Nämndinitiativet fick glädjande nog stöd av övriga partier, och förslagen blir därför verklighet!

  Nu stundar långhelg, där det enligt väderprognoserna väntas en hel del vackert väder. Hoppas att det blir möjligt att ge sig ut i den vackra östgötska naturen! I vilket fall som helst önskar jag att ni alla får en riktigt fin Kristi Himmelsfärdshelg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se