• Nyhetsbrev vecka 19

  Hej!

  Nyhetsbrevet kommer denna vecka redan på onsdagseftermiddagen. Anledningen är förstås att det är en kort arbetsvecka, där Kristi Himmelsfärdshelgen väntar med helgdag, klämdag o.s.v. Trots denna korta vecka, har ändå en hel del hunnits med, och jag ska som vanligt försöka sammanfatta en del av det i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Inspirerande KD-dagar med bl.a. ansvar för seminarium om regional tillväxt
  Den gångna helgen genomfördes årets upplaga av de nationella KD-dagarna. Denna gång i Västerås och på programmet stod bl.a. tal av partiledare Ebba Busch och partiets två toppkandidater i det stundande valet till Europaparlamentet; Alice Teodorescu Måwe och Ella Kardemark, föredrag i plenum, flera parallella seminarier och många möjligheter till möten och samtal med partivänner från hela landet. Dessutom firades på fredagskvällen att Kristdemokraterna i år fyller 60 år, med medverkan av bl.a. tidigare partiledarna Alf Svensson och Göran Hägglund, tidigare statsråden Inger Davidsson, Mats Odell och Maria Larsson och Norges tidigare statsminister och ledare för de norska kristdemokraterna, Kjell-Magne Bondevik. Själv hade jag förmånen att få leda seminarium om regional tillväxt, som genomfördes i två upplagor under lördagarna. Tillsammans med regionrådskollegorna Birgitta Sacrédeus, Region Dalarna och Carl-Wiktor Svensson, Region Kalmar län, lyfte vi fram vikten av att arbeta med regional tillväxt i ekonomiskt svåra tider. Sammantaget två riktigt bra och givande dagar!

  Måndagsmöte med fokus på Treårsbudget 2025-2027
  Veckans måndagsmöte hade förstås på dagordningen flera aktuella frågor, som det pågående omställningsarbetet i hälso- och sjukvården och på regionledningskontoret och Vårdförbundets pågående blockad, med informationer från flera ansvariga direktörer. Men, huvuddelen av mötet ägnades åt det pågående arbetet med Treårsbudget 2025-2027, som nu går in i ett avslutande skede. Innan maj månad är slut ska budgetförslaget vara klart, för att sedan kunna beslutas av regionfullmäktige i juni. Detta måndagsmöte var också lite ovanligt för mig, då jag fick ansvaret att leda mötet, då ordinarie mötesordförande Marie Morell (M), deltog på distans på grund av sjukdom.

  Avtackning av Anne Hederén, strateg inom regional utveckling
  I måndags eftermiddag samlades flera medarbetare på enheterna som arbetar med regional utveckling för att tacka av en uppskattad medarbetare som går i pension. Anne Hederén, som arbetat länge inom regionen med olika arbetsuppgifter, under några bl.a. kulturchef och se senaste åren som strateg med ansvar för såväl folkbildning och friluftsliv som kultur i äldreomsorgen. Både jag och Jan Owe-Larsson (M) har under åren haft mycket samarbete med Anne, och hade möjlighet att vara med på avtackningen. Anne kommer att finnas kvar på timmar i regionen en tid för att slutföra några uppdrag, vilket vi är tacksamma för!

  Samrådsmöte mellan Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland
  På måndagseftermiddagen hölls också årets andra samrådsmöte mellan ledningarna för Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Mötet skulle egentligen hållits i Länsstyrelsens lokaler i landstatshuset på Östgötagatan, men blev av olika skäl digitalt. Med utgångspunkt för det samarbetsavtal som finns mellan regionen och Länsstyrelsen, hålls några gånger om året möten för att stämma av gemensamma frågor och informera om väsentliga ärenden och processer inom respektive organisation. Från regionen deltar ordförandena i regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden, andre vice ordförande i regionstyrelsen, regiondirektören och regionutvecklingsdirektören, och från Länsstyrelsen deltar landshövdingen, länsrådet och tillväxtdirektören.

  Regionutvecklingsnämnden på Himmelstalunds Utbildningscentrum
  I går tisdag sammanträdde regionutvecklingsnämnden. Mötet hölls inte som vanligt i sessionssalen i regionhuset, utan var denna gång utlokaliserat till Himmelstalunds Utbildningscentrum. Skolan, som är en del av Naturbruksgymnasiet i Östergötland, fungerar nämnden som skolstyrelse för. Under förra året sammanträdde nämnden på Vreta Utbildningscentrum, den andra skolan inom naturbruksgymnaiset, och på Lunnevads folkhögskola, som nämnden är folkhögskolestyrelse för. Men, nu var det alltså dags för Himmelstalund. Under förmiddagen fick nämnden dels information från skolchef Ingela Appelsved, och dels en intressant rundvandring på skolområdet, med besök i bl.a. djurhuset med både exotiska och mindre exotiska djur, i växthus och i byggnad där anläggningsarbete lärs ut och övas på. Rundturen underlättades av strålande solsken, och gav hela nämnden bättre förståelse för de olika utbildningar som ges på skolan. Stort tack till skolledning och medarbetare för fint mottagande. Under eftermiddagen genomfördes själva nämndsammanträdet med informations- och beslutsärenden.

  Kompetensförsörjning i fokus på möte med Regionalt Kompetensforum
  Idag onsdag hölls möte med Regionalt Kompetensforum, där Region Östergötland samlar aktörer inom kompetensförsörjningsområdet i Östergötland, som exempelvis branschorganisationer, utbildningsanordnare och myndigheter. Vid dagens möte ägnades både åt utvecklingen av forumets egna arbetsformer, bl.a. hur arbetet påbörjats med de branschspecifika forum som är ett uppdrag i årets Treårsbudget i regionen, och hur förändringen av arbetet med planering och dimensionering av såväl gymnasieskola och vuxenutbildning fortskrider. Dessutom värdefullt att få möjlighet att träffa och samtal med flera av deltagande organisationers representanter.

  Extra möte med politiska ledningsgruppen om Omställning 2024
  Under onsdagseftermiddagen hölls också ett extrainsatt digitalt möte med regionens politiska ledningsgrupp (PLG). Anledningen var att ge hela PLG, och därmed alla partier, en genomgång av aktuellt läge i det pågående omställningsarbetet inom hälso- och sjukvården. Det förekommer en hel del olika uppgifter i media, och det är nödvändigt att reda ut vilka förslag som finns och när och av vem beslut ska fattas.

  Denna onsdagskväll väntar för mig ytterligare två sammanträden, innan det blir helgdagsafton på riktigt. Utöver lite chans till ledighet under helgen, väntar också kristdemokratisk kampanj på Kise Marken på lördag, som alltid brukar vara trevligt! Hoppas att ni, oavsett vad som står på programmet, får en riktigt trevlig Kristi Himmelsfärdshelg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se