• Nyhetsbrev vecka 2

  Hej!

  God fortsättning på det nya året! Hoppas att ni alla har haft möjlighet till lite ledighet och avkoppling under helgerna. Denna vecka har det regionpolitiska arbetet satt igång, om än i lite mindre intensivt tempo än vad som väntar senare under våren. Det har dock hunnits med en hel del, och jag ska försöka rekapitulera årets första arbetsvecka i årets första nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Debattartiklar i mellandagarna om nödvändiga beslut för regionen
  I mellandagarna mellan jul och nyår hade vi från Östgötasamverkan debattartiklar i länets tidningar med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen den östgötska hälso- och sjukvården befinner sig i. Nu krävs flera åtgärder, som kan kännas besvärliga, men som är helt nödvändiga för att få regionen på rätt köl igen. Länkar till debattartiklarna finns nedan:
  Corren: (https://corren.se/debatt/artikel/nodvandiga-beslut-for-att-fa-region-ostergotland-pa-ratt-kol-igen/j8e62qmj)
  Norrköpings Tidningar: (https://nt.se/debatt/artikel/svara-men-nodvandiga-beslut-for-sjukvarden-vantar-under-nasta-ar/ly41xd6l)
  Folkbladet: (https://folkbladet.se/debatt/artikel/vi-kommer-gora-vart-yttersta-for-att-vanda-utvecklingen/l7ym2pxl)

  Kristdemokratisk kvartett nu på plats i regionhuset
  I och med årsskiftet är det kristdemokratiska teamet i regionhuset numera en kvartett, när ny vikarierande politiske sekreterare Max Dahlgren trätt i tjänst på 40 procent. Fredrik Topplund är tjänstledig 40 procent under resten av mandatperioden med anledning av uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande i Motala kommun, och arbetar därmed 60 procent i regionen. Tillsammans med Annicki Oscarsson och undertecknad som partiets två regionråd, blir vi därför fyra kristdemokrater i regionhuset som stöd till den kristdemokratiska regiongruppen. Det känns bra att Max kommer in och kompletterar oss övriga. Varmt välkommen i tjänst Max!

  Måndagsmöte med fokus på läget i vården under helgerna
  Årets första måndagsmöte hade efter uppehållet över helgerna en välfylld dagordning. Självklart stod regionens ekonomiska situation högt på agendan, med diskussion kring pågående och kommande åtgärder. Men, mötet fick också från de båda vårddirektörerna Jessica Frisk och Ninnie Bornedal Wodlin en genomgång över hur helgerna varit i den östgötska hälso- och sjukvården, där det på grund av Covid-19, säsongsinfluensa, vinterväglag m.m., periodvis varit ett mycket högt tryck på sjukhusen.

  Möte med Östergötlands Läkarförening
  Regelbundet bjuder Östergötlands Läkarförening in de politiska konstellationerna i regionen till möten för samtal och diskussion kring aktuella frågor i hälso- och sjukvården. I måndags kväll var vi från Östgötasamverkan inbjudna till föreningens styrelsemöte. Det blev ett bra samtal kring flera frågor kopplat till sjukvårdens organisation, primärvårdens roll och flera andra små och stora frågor. Tack för bra diskussioner och värdefulla medskick!

  Presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium
  I tisdags förmiddag hölls årets första presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium. Presidiet fick bl.a. en genomgång av bakgrund och planering kring framtagandet av nya näringslivs- och innovationsstrategier utifrån nämndens beslut i november, och en presentation av de gemensamma synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik som de fem regionerna i Östra Mellansverige tagit fram. Vi beredde självklart också nämndens kommande januarisammanträde.

  Studiebesök på Väderstad AB
  I går torsdag kväll gjorde Kristdemokraternas kommunpolitiska nätverk i Östergötland, som samlar gruppledare och partiavdelningsordförande för Kristdemokraterna runt om i länet, ett mycket intressant studiebesök på Väderstad AB. Andreas Stark från ägarfamiljen tog emot och tog först med oss till den lada i närheten av familjens bostad, där fadern Rune Stark i mycket liten skala startade sin mekaniska verkstad, för att sedan ge en oss en omfattande rundtur i den stora och imponerande fabriksanläggningen i Väderstad, där de tekniska innovationerna duggade tätt. Med export över stora delar av världen och en av Östergötlands större arbetsgivare, spelar familjeföretaget en viktig roll för tillväxt och utveckling i vår region. Stort tack för att vi fick komma på besök!

  Öppet Hus hos Almi Östergötland
  I dag på eftermiddagen bjöd Almi Östergötland in till sitt årliga öppet hus-evenemang i anslutning till Tjugondag Knut. Kunder, samarbetspartner och vi som har förmånen att vara ledamöter i Almis styrelse, bjuds in för att under ett par timmar kunna träffa och prata med varandra. En bra möjlighet att lära känna och få ta del av erfarenheter och tankar från andra som är kopplade till det östgötska näringslivet och dess främjarsystem!

  Nu stundar helgen, men redan på söndag eftermiddag börjar nästa arbetsvecka så smått, när vi från Östgötasamverkan ger oss iväg för ett par dagars studiebesök hos våra kollegor i Region Västmanland, för gemensamma diskussioner och studiebesök. Innan dess ska det förhoppningsvis kunna bli lite helgledigt. Jag hoppas att ni alla får en trevlig Tjugondag Knut-helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se