• Nyhetsbrev vecka 20

  Hej!

  Trots att det bara är onsdag kommer veckans nyhetsbrev redan idag. Kristi Himmelsfärdshelgen stundar, och det innebär långhelg med lite ledighet. De tre arbetsdagar som veckan innehållit, har dock varit nog så innehållsrika. Här kommer därför som brukligt en liten resumé över veckans regionpolitiska aktiviteter. Trevlig läsning!

  Verksamhetsdialog med Scenkonst Öst
  Redan i fredags eftermiddag avslutades förra arbetsveckan med verksamhetsdialog för Scenkonst Öst. Sedan årsskiftet ingår i vårt östgötska scenkonstbolag Östgötateatern, Norrköpings Symfoniorkester och nykomlingen Östgötamusiken. Region Östergötland är största huvudman i bolaget och tillsammans med de två övriga; Norrköpings och Linköpings kommuner, genomfördes fredagens dialog. Pia Kronqvist, vd för Scenkonst Öst, presenterade tillsammans med de tre konstnärliga cheferna; Henrik Marmén (Norrköpings symfoniorkester), Nils Poletti (Östgötateatern) och Maria Eklund (Östgötamusiken), det gångna årets verksamhet, nuläge och framtidsplaner. Såväl framgångar som utmaningar belystes. En imponerande verksamhet med några av landet främsta kulturinstitutioner inom respektive område!

  Kristdemokratisk kampanj på Kise Marken
  I lördags arrangerades traditionsenligt Kise Marken i Kisa. Kristdemokraterna i Kinda, med Lena Käcker Johansson i spetsen, hade förstås bokat en marknadsplats, och jag hade glädjen att tillsammans med såväl lokala kristdemokrater som representanter för ungdomsförbundet KDU, möta marknadsbesökare från olika delar av Östergötland. Dagen till ära hade vi från regiongruppen tagit fram ett flygblad där vi lyfte fram de valfrågor kopplat till Stångådalsbanan och pendling över länsgränsen som vi nu fått med i regionens Treårsbudget! Det fina försommarvädret bidrog också till att göra kampanjaktiviteten lyckad. Stort tack till alla som var med för gott samarbete!

  Måndagsmöte med fokus på läget i vården inför sommaren
  Veckans måndagsmöte innehöll förstås en del finslipning på det kommande förslaget till Treårsbudget 2024-2026 och övrig planering för kommande veckor. Huvudfokus för mötets första timme med gäster, var dock planeringen för bemanningen i vården inför den kommande sommarperioden. Sommaren är alltid en utmaning när det gäller att klara bemanningen på inte minst sjukhusen, och efter den besvärliga period som ligger bakom, är förstås årets sommarperiod inget undantag. Men, en viss ljusning kan ändå skönjas, och vi får verkligen hoppas att den förhoppningen infrias!

  Verksamhetsdialog med Rejmyre Art Lab
  Tisdagen började med verksamhetsdialog med en av de nyaste östgötska aktörerna inom kultursamverkansmodellen; Rejmyre Art Lab. Regionutvecklingsnämndens presidium, kulturchefen och ansvariga strateger från kulturenheten, träffade Sissi Westerberg och Louise Johansson Waite, som berättade om verksamheten i Rejmyre, såväl kring utställningar och konstnärsresidens som den ganska omfattande barnverksamheten med bl.a. konstlab och sommarkollo.

  Presidiemöten med regionutvecklingsnämndens presidium
  På tisdagen genomfördes också två presidiemöten med regionutvecklingsnämndens presidium, först ett ordinarie möte, där vi främst planerade för det kommande nämndsammanträdet, och sedan ett av de återkommande avstämningsmöten presidiet har kring regionens skolor; Naturbruksgymnasiets två skolor samt Lunnevads folkhögskola, som nämnden är skolstyrelse respektive folkhögskolestyrelse för. Skolchef Ingela Appelsved redogjorde för aktuellt läge och berättade om en del kommande ärenden.

  Verksamhetsdialog med Östergötlands Museum
  Tisdagen avslutades med ännu en av vårens verksamhetsdialoger med de östgötska aktörerna inom kultursamverkansmodellen. Denna gång hade turen kommit till Östergötlands Museum, där vi från regionutvecklingsnämndens presidium och tjänstepersoner från kulturenheten, tillsammans med våra motsvarigheter i Linköpings kommun, mötte museichef och museistyrelsens presidium. Museet, som helt nyligen fick den prestigefyllda utmärkelsen ”Årets museum”, har en intensiv och spännande tid bakom sig med renovering, ombyggnation och nygestaltning av utställningar. En hel dom om det, men även fortsatta planer för utveckling av verksamheten och en del relevanta frågeställningar till oss som huvudmän dök upp under dialogen. Tack till alla inblandade för ett givande dialogtillfälle!

  Strategiseminarium om katastrofmedicinsk beredskap, civil beredskap och totalförsvar
  Idag onsdag genomfördes årets andra strategiseminarium för förtroendevalda i Region Östergötland. Seminariet fokuserade på de alltmer högaktuella ämnena katastrofmedicinsk beredskap, civil beredskap och totalförsvar. Ansvariga för dagen var passande nog regionens eget Katastrofmedicinskt centrum (KMC), och seminariet genomfördes också på plats i KMC:s lokaler vid Vallastaden i Linköping. Utöver intressanta föredrag från flera av centrumets medarbetare, gavs också möjlighet till att vandra runt i lokalerna, få information om olika delar av arbetet och också med hjälp av olika typer av övningsutrustning få pröva på att t.ex. stoppa ett blodflöde. En väl genomförd dag med många viktiga lärdomar!

  Nu väntar som sagt långhelgen runt hörnet. Helt fritt från politikrelaterade aktiviteter blir det dock inte. I helgen genomförs KDU:s riksmöte i Linköping, och en del av oss ’gamla’ partister ska på olika sett försöka serva i olika funktionärsroller. Så ett par insatser ska också jag försöka klara av. Oavsett vad som står på ditt program, hoppas jag att du får en riktigt fin Kristi Himmelsfärdshelg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se