• Nyhetsbrev vecka 20

  Hej!

  Den här veckan har det på olika sätt märkts att valrörelsen inför valet till Europaparlamentet 9 juni börjat komma i gång på allvar. Både fler kampanjtillfällen, debatter och medierapportering. Till skillnad från valrörelsen inför val till riksdag, region och kommun, då det ordinarie mötesschemat är lite mer begränsat för att möjliggöra valrörelse, är det nu fullt upp med ordinarie aktiviteter. Men, valrörelse är till största delen väldigt roligt, så det ska nog kunna gå, även med välfyllda scheman. I veckans nyhetsbrev blir det mestadels ordinarie regionverksamhet, men även lite kampanjrelaterat. Trevlig läsning!

  Kristdemokratisk kampanj på Kise Marken
  I lördags arrangerades Kise Marken i Kisa i Kinda kommun, och som vanligt hade Kristdemokraterna i Kinda bokat en plats på marknaden. I det kristdemokratiska tältet var det framför allt fokus på det stundande valet till Europaparlamentet, med besök på förmiddagen av östgötske kandidaten på valsedeln, Staffan Danielsson. Men, det fanns även ett flygblad kring kristdemokratiska valfrågor från senaste regionvalet med koppling till trafik- och kommunikationer som nu finns med i regionens styrande dokument. Roligt att vara med och prata med marknadsbesökare och träffa flera kristdemokrater från Kinda och även övriga Östergötland!

  Måndagsmöte med fokus på Omställning 2024
  Vid veckans måndagsmöte med Östgötasamverkan var det, liksom vid de flesta andra möten dessa tider, fokus på det pågående omfattande arbetet med Omställning 2024, för att komma till rätta med det ekonomiska läget i hälso- och sjukvården. Mötet gästades även denna vecka av regiondirektör Mikael Borin, tillförordnad HR-direktör Anna Cederlöf, vårddirektörerna Jessica Frisk och Ninnie Borendal Wodlin och kommunikationsdirektör Anna Bowall. Vi fick en uppdatering av läget, och planeringen för den avslutande delen av processerna att ta fram ny arbetsorganisation och de fackliga förhandlingarna. Även om det är besvärliga frågor och det dyker upp en del hinder på vägen, har arbetet fortlöpt på ett bra sätt, med goda insatser från många!

  Sammanträde med regionutvecklingsnämndens presidium
  I tisdags sammanträdde regionutvecklingsnämndens presidium. Huvuddelen av mötet ägnades åt beredning av kommande nämndsammanträde och de ärenden som då ska beslutas eller informeras om. Presidiemötet gästades också av Maria Almesåker (M), som tillsammans med nämndens andre vice ordförande Eva Andersson (S) är regionens representanter i Sveriges Kommuner och Regioners modellregion-projekt för ökad jämställdhet. Vi fick en föredragning av hur arbetet är upplagt och hittills har fortlöpt, och hur nu regionens uppdrag till aktörer inom kultursamverkansmodellen har blivit ett praktiskt exempel för projektet.

  Extra gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  På tisdagskvällen kallades Kristdemokraternas regiongrupp in till ett extra digitalt gruppmöte. Anledningen var att ge information om det pågående omställningsarbetet i regionen. Även om det är ordinarie gruppmöte redan i nästa vecka, händer mycket på omställningsområdet, och det fanns behov av att redan denna vecka informera om vissa delar av arbetet. Annicki Oscarsson, som i rollen som förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, finns med i Östgötasamverkans särskilda mindre omställningsgrupp, gjorde en genomgång av aktuella frågor. Bra frågor och inspel från gruppen!

  Möte med politiska styrgruppen för Östra Mellansveriges strukturfonder
  I onsdags hölls ett digitalt möte med den politiska styrgruppen för Östra Mellansverige (ÖMS). Huvudfokus för styrgruppen är samverkan mellan de fem regionerna i ÖMS kring arbetet med EU:s strukturfonder, men även andra frågor inom det regionala utvecklingsområdet, som är gemensamma för våra fem regioner, t.ex. den pågående förändringsprocessen inom Almi, fanns med på agendan.

  SKR-dagar – kristdemokratiskt gruppmöte och beredningssammanträde
  Onsdag och torsdag var det dags för maj månads SKR-dagar, d.v.s. gruppmöten och beredningsmöten inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På onsdagseftermiddagen och kvällen hölls gruppmöte med Kristdemokraternas partigrupp i SKR. Mötet gästades av civilminister Erik Slottner, som redogjorde för aktuella frågor inom sitt ansvarsområde, liksom av de båda riksdagsledamöterna Ingemar Kihlström (socialförsäkringsutskottet) och Torsten Elofsson (justitieutskottet) som berättade från respektive utskotts arbete. På torsdagsförmiddagen hölls också gruppmöte, då med genomgång av några frågor på dagordningarna i de olika beredningarna och delegationerna inom SKR. Slutligen sammanträder på eftermiddagen de olika beredningarna, och för min del handlar det om Beredningen för tillväxt och regional utveckling (TRU), där såväl EU:s sammanhållningspolitik som en del aktuella infrastrukturfrågor bl.a. stod på dagordningen.

  Debattartiklar från Östgötasamverkan om regionens omställningsarbete
  I går torsdag och idag fredag har flera av länets tidningar publicerat debattartikel från Östgötasamverkan, om det pågående omställningsarbetet i regionen, där vi redogör för utgångspunkter och för processens genomförande. Du kan läsa debattartiklarna här:
  Corren: (https://corren.se/debatt/artikel/regionstyret-da-kommer-besked-om-vilka-som-sags-upp/r2dgz0vj)
  Norrköpings Tidningar: (https://nt.se/debatt/artikel/tiden-att-stoppa-huvudet-i-sanden-for-regionens-problem-ar-forbi/r9w7w7zj)
  Folkbladet: (https://folkbladet.se/debatt/artikel/tiden-att-stoppa-huvudet-i-sanden-infor-problemen-ar-forbi/lq4q8odr)

  Besök på extra årsmöte för Kristdemokraterna i Åtvidaberg
  På torsdagskvällen genomfördes ett extra årsmöte för Kristdemokraterna i Åtvidaberg, som blev en lyckad nystart för partiavdelningen. Ny styrelse valdes och ett ny verksamhetsplan beslutades. Riksdagsledamot Magnus Oscarsson berättade om riksdagsarbetet och jag fick möjlighet att redogöra lite för aktuella frågor i regionen, inte minst det pågående omställningsarbetet. Tack till alla som var med och bidrog till en trevlig årsmöteskväll!

  I helgen genomförs Östgötadagarnas vårupplaga. Ta gärna chansen att ge dig ut i Östergötland och besök entreprenörer och föreningar som verkar på landsbygden. På www.osgotadagarna.se kan du läsa mer om vilka som håller öppet i helgen. Det verkar kunna bli fortsatt riktigt fint väder, så det bör kunna finnas goda förutsättningar för ett lyckat arrangemang. I vilket fall som helst hoppas jag att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se