• Nyhetsbrev vecka 21

  Hej!

  En kort arbetsvecka är snart slut och en långhelg väntar. Trots bara tre arbetsdagar, har mycket hunnits med under fulltecknade dagsprogram. Något av det som inträffat på den regionpolitiska fronten kommer här i kortform i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med besök av regiondirektören
  I måndags hade vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i regionhuset lagt vårt traditionella måndagsmöte på eftermiddagen, då den vanliga förmiddagstiden krockade med den del andra åtaganden. Som vanligt fick dock vårt möte besök av regiondirektör Krister Björkegren, som framförallt rapporterade om läget för regionens åtgärder med anledning av Coronapandemin. Han berättade också lite mer om planeringen på lite längre sikt, bland annat att den särskilda sjukvårdsledningen kommer att kvarstå över hela sommaren, men att antalet möten och avstämningspunkter för ledningen kommer att minska i antal. Förhoppningsvis är läget i augusti så pass stabilt, att den särskilda sjukvårdsledningen då kan ersättas med den styrgrupp, som fanns i pandemins början, innan den särskilda sjukvårdsledningen trädde i kraft. Samtidigt finns beredskap för att åter sätta den i funktion vid eventuell andra våg av pandemin senare under hösten. Arbetet pågår också med att säkra sommarsemester för alla anställda i regionen, vilket förhoppningsvis blir enklare att genomföra när trycket på sjukvården minskar. På måndagsmötet gav också Marie Morell en rapport från möte mellan regionstyrelsens presidium och Östgötatrafikens styrelsepresidium om former och nivåer för ägartillskott till det av regionen helägda trafikbolaget, med anledning av starkt minskade intäkter på grund av kraftigt minskat resande som en följd av Coronapandemin.

  Strategiseminarium om årsredovisning och planeringsförutsättningar
  Under flera år har Region Östergötland årligen haft fyra kunskapssammanträden för alla ledamöter i regionens olika nämnder och regionstyrelsen, som inför årets omgång bytt namn till strategiseminarium. I mars har det varit fokus på regionens årsredovisning för föregående år, i maj har temat varit regional utveckling, i september har folkhälsa varit fokus och i november hälso- och sjukvårdsnämndens behovsanalyser. Inför årets omgång gjordes inte bara en namnändring, utan en viss justering av temat vid respektive tillfälle. Fortfarande var tanken att fokusera på årsredovisningen i mars och regional utveckling i maj. Det första seminariet i mars, blev med kort varsel inställt på grund av Coronapandemin, och när även regionfullmäktige i april (som normalt behandlar årsredovisningen) ställdes in och behandlingen av årsredovisningen sköts upp till juni, blev resultatet att det inbokade strategiseminariet i maj, som hölls igår tisdag, blev ett webbseminarium med fokus både på årsredovisning och på planeringsförutsättningar inför nästa års budget. Utöver att Coronapandemin gjorde sig påmind i de flesta passen under seminariet, fick den också en egen programpunkt på dagordningen. Seminariet modererades av ekonomidirektör Josefin Bjäresten och regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla och bland de medverkande fanns regiondirektör Krister Björkegren (bl.a. om Coronapandemin), Emma Lewau, chef för miljöenheten (om realiserande av regionens nyligen antagna klimatfärdplan), Carin Carelind, IT-chef på Östgötatrafiken (om digitala innovationsprojekt inom Östgötatrafiken), medicinsk direktör Stefan Franzén och utvecklingsdirektör Rolf Östlund (om avancerad sjukhusvård och nära vård) och HR-direktör Zilla Jonsson (om kompetensförsörjningsfrågor). Ett 60-tal förtroendevalda deltog, däribland från Kristdemokraterna Anders Eksmo, Anna Swärd, Lena Käcker Johansson och undertecknad.

  Presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium
  Idag onsdag började dagen med presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium. Mötet inleddes med att de olika enhetscheferna inom regional utveckling, redogjorde för aktuellt läge för regionens åtgärder med anledning av Coronapandemin, inom sina respektive områden. Trots det besvärliga läget för företag, kulturaktörer och skolor, som finns inom nämndens ansvarsområde, är det imponerande att se det arbete som görs av olika aktörer, bland dem regionen, för att underlätta tillvaron! Presidiemötet bjöd också på en kortare avstämning av arbetet med projektet Team Östergötland, där delarna som handlar om etablering av utländska bolag och rekryteringsfrämjande åtgärder pågår, medan det besöksnäringsfrämjande arbetet tagit en paus p.g.a. Coronapandemin. Presidiet förberedde också regionutvecklingsnämndens nästa sammanträde, 2 juni, som även det blir med minskat antal deltagare och kortad dagordning.

  Möte med Företagarna och två företag
  I förra veckan hade vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen ett möte med Östsvenska Handelskammaren för att samtala om läget för det östgötska näringslivet utifrån deras och deras medlemsföretags perspektiv. Idag fortsatte vi det temat med ett möte med organisationen Företagarna i Östergötland, som också hade bjudit med två företag, ett från besöksnäringen och ett från tillverkningsindustrin. Dels presenterade Frida Boklund, regionchef och Robert Wallin, biträdande regionchef en mer övergripande bild från Företagarna, och dels fick de två inbjudna företagen ge bilder från sitt företag och sin bransch. Det blev ett intressant samtal om offentliga stödåtgärder, om sjukvårdens situation och om hur samhället i stort påverkas av pandemin. Tack till alla som ställde upp och delade med sig av både synpunkter och förslag framåt!

  Videomöte med Kristdemokraternas sjukvårdspolitiska nätverk
  Dagens sista möte var ett videomöte, där Kristdemokraternas sjukvårdspolitiska nätverk, d.v.s. regionråd och gruppledare för Kristdemokraterna i regionerna i Sverige, var inbjudna för att få höra mer om läget för framtagande av vaccin och läkemedel för Covid-19. Jonas Vikman och Anders Blanck från Läkemedelsindustriföreningen (LIF) presenterade läget både internationellt, på EU-nivå och nationellt ur olika perspektiv. Även Acko Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott och Kristdemokraternas sjukvårdspolitiska talesperson, medverkade. Jag passade också på att ställa en fråga om läget för framtagande av test för att upptäcka antikroppar mot Covid-19. En förhoppning är att ett test som uppfyller alla krav, skulle kunna finnas framme inom några veckor.

  Då ska jag snart lämna regionhuset och gå mot lite helgledigt. Det ser ut som att åtminstone inledningen av helgen kommer att bjuda på riktigt fint försommarväder, vilket borde ge möjlighet till nya upptäckter i den östgötska naturen! Ta hand om er, fortsätt följa myndigheternas rekommendationer och hoppas att ni får en riktigt fin Kristi Himmelsfärdshelg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 013-14 11 59 (bost)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@kristdemokraterna.se