• Nyhetsbrev vecka 21

  Hej!

  Solen har i eftermiddag gjort comeback efter några dagar av mycket regn och allmänt gråmulet väder och väderprognosen tyder på att de närmaste dagarna kommer att bjuda på mer sol och varmare temperaturer. Ännu mer glädjande än vackert väder är förstås den positiva utveckling vi kan se av pandemin i Östergötland, med minskat antal smittande, färre som behöver sjukhusvård och en välfungerande vaccinationsorganisation som i bra takt vaccinerar östgötarna, som också möter upp väl med att boka tid! Veckan i regionpolitiken har också bjudit på många positiva inslag i ett välfyllt och varierat schema. Några nedslag i det som hänt, kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Förra veckans läkemedelswebbinarium i media
  Som jag berättade om i förra veckans nyhetsbrev bjöd vi från Kristdemokraterna och Moderaterna förra fredagen in till ett presswebbinarium utifrån den motion kring läkemedelsfrågor som Marie Morell (M) och jag lämnade in i samband med regionfullmäktige i april. En av deltagarna var tidningen Folkbladets chefredaktör Widar Andersson, som den gångna helgen skrev en artikel om webbinariet och motionen. Du kan läsa artikeln här: (https://folkbladet.se/nyheter/artikel/lyzz1z6j)

  Måndagsmöte med direktörsbesök
  På veckans måndagsmöte för Kristdemokraterna och Moderaterna var det dags för maj månads besök av regionens ledande direktörer. Mötet gästades denna gång av regiondirektör Krister Björkegren, hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren, regionutvecklingsdirektör Richard Widén och ekonomidirektör Josefin Bjäresten. Därutöver var Martin Magnusson, tidigare vårddirektör och numera medicinsk rådgivare i regional särskild sjukvårdsledning, med och redogjorde om aktuellt läge när det gäller Covid-19. Vi fick också information om den ekonomiska helårsbedömningen för 2021, utifrån det första kvartalets utveckling.

  Kristdemokraterna på besök på Vreta Utbildningscentrum
  På måndagseftermiddagen gjorde vi från Kristdemokraterna ett studiebesök på Vreta utbildningscentrum, en del av Naturbruksgymnasiet i Östergötland, som Region Östergötland är huvudman för och regionutvecklingsnämnden skolstyrelse för. Riksdagsledamot Magnus Oscarsson, kommunalrådet i Linköping Denisé Cassel och jag träffade skolchef Ingela Appelsved, rektor Eva-Lena Klofsten och driftledare Jan Wretemark. Vi fick framförallt möjlighet att besöka det nya kostallet, som planerats under flera år, men fick en tidigarelagd byggstart när det dåvarande kostallet tragiskt brann ned i januari 2020. Mycket intressant att på plats få se de moderna och ändamålsenliga lokalerna!

  Juryarbete inför prisutdelning vid Östgötadagarna i september
  Tisdagen började med ett tidigt morgonmöte med presidierna i regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden. På dagordningen stod det årliga juryarbetet inför de priser som delas ut i samband med Östgötadagarna varje år. Det handlar om årets landsbygdsstipendiat, årets konsthantverk och årets bakverk. När det gäller det senare priset, brukar vi få provsmaka välsmakande bakverk när vi utför vårt juryarbete, men i dessa digitala mötestider fick vi nöja oss med vackra fotografier och målande beskrivningar. Trots detta lyckades vi få fram vinnare i alla tre kategorierna. Så småningom blir det offentligt vilka årets pristagare är, och på Östgötadagarna första helgen i september är det många aktörer som serverar årets bakverk och försäljer årets konsthantverk. Så håll koll på när årets karta för Östgötadagarna lanseras, och ge dig sen ut och gynna landsbygdsföretagen!

  Sammanträde med Politiska ledningsgruppen
  Tisdagsförmiddagen fortsatte med sammanträde med regionens politiska ledningsgrupp. På dagordningen fanns förstås en genomgång av aktuellt läge när det gäller Covid-19, från vårddirektör Jessica Frisk. Där är det som sagt många glädjande nyheter om minskat antal smittade, färre som behöver sjukhusvård och allt fler som vaccineras. Samtidigt finns många utmaningar inför hösten, med trött och utarbetad personal och en stor mängd framskjuten vård. Det behöver också planeras för hur pandemirelaterade insatser som provtagning, smittspårning, vaccination o.s.v. ska fortgå under hösten. PLG fick också information om aktuell ekonomisk situation för regionen av ekonomidirektör Josefin Bjäresten och rapport från regionutvecklingsdirektör Richard Widén om hur processen med ny regional utvecklingsstrategi framskrider med bl.a. hantering av inkomna remissvar.

  Digital turné om regionalt valprogram gästade Motala
  Under våren har vi från Kristdemokraternas regiongrupp genomfört en digital turné till partiavdelningarna i Östergötland, för att hämta in idéer och förslag till arbetet med nytt regionalt valprogram inför valet till regionfullmäktige 2022. I tisdags kväll begav vi oss digitalt till Kristdemokraterna i Motala, där vi träffade partiavdelningens styrelse, som skickade med oss flera frågor inom bl.a. hälso- och sjukvård och regional kultur. Stort tack för stort engagemang!

  Samverkansmöte med näringslivets organisationer – fokus på mötesindustrin
  Regelbundet under pandemin har Länsstyrelsen och Region Östergötland arrangerat digitala samverkansmöten med näringslivets organisationer i Östergötland, för att stämma av läget och inhämta synpunkter och förslag apropå pandemins påverkan på näringslivet. På onsdagsmorgonen träffades vi igen, och det särskilda temat för mötet var mötesindustrin. Som en avgörande del av besöksnäringen, har mötesindustrin inte bara bokat konferensanläggningar utan också varit en stor del av kundkretsen hos hotell och restauranger. Utöver de återkommande deltagarna vid samverkansmötena, var till detta möte med anledning av temat särskilt inbjudna Johan Rustan, vd för Visit Linköping & Co och Roshan Malalatunga, vd för Scandics fem hotell i Östergötland. Intressanta reflektioner kring mötesindustrins utveckling efter pandemin, och vår regions goda förutsättningar med hög teknisk kompetens för exempelvis framgångsrika hybridmöten.

  Kommun- och regionledningsdag med Kristdemokraterna
  I onsdags förmiddag bjöd Kristdemokraterna in regionråd, kommunalråd, gruppledare och politiska sekreterare från hela landet till digital kommun- och regionledningsdag. Huvudtemat för dagen var dialog med förbundsordförandena för Vårdförbundet, Sineva Ribeiro och Kommunal, Tobias Baudin, där Kristdemokraterna med högt förtroende inom vård- och omsorgsfrågorna, har stort intresse av fruktsam dialog med de fackliga organisationerna inom sektorn. Roligt att båda hade möjlighet att gästa ledningsdagen och komma med konstruktiva inspel!

  Årsstämma och styrelsemöte med Mälardalstrafik
  På onsdagseftermiddagen hölls årsstämma och efterföljande styrelsemöte med Mälardalstrafik AB. Efter en något turbulent vår med extra styrelsemöten för att bl.a. hantera ärenden kring upphandlingar, överklaganden o.s.v., är läget nu något lugnare, och utöver den formella årsstämman, som klarades av ganska raskt, innehöll styrelsemötet inte så många beslutsärenden, men däremot ett intressant besök från MTR Nordic Group som ska ta vid som utförare av tågtrafiken med Mälartåg. Henrik Dahlin, vd och Mats Johannesson, tillförordnad vd för det för ändamålet nybildade dotterbolaget MTR Mälartåg, berättade om bolaget och hur de arbetar med förberedelserna för att påbörja sitt uppdrag.

  Webbinarium i KD Sydost med tema kultur och kollektivtrafik
  Sedan ett par år tillbaka är Kristdemokraternas partidistrikt grupperade i regioner. Partidistrikten i Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län utgör tillsammans KD Sydost. Under pandemin har Sydostregionen bjudit in till ett antal webbinarier kring olika politikområden. I onsdags kväll var det fokus på regionpolitik och de två områdena kultur och kollektivtrafik. Organisationsutvecklare Christina Landoff höll ihop seminariet, jag talade om kristdemokratisk kulturpolitik och Anders Andersson, oppositionsråd i Region Kalmar län, om kollektivtrafikfrågor. Roligt med många deltagare och flera bra frågor från engagerade kristdemokrater från de tre partidistrikten!

  Extra budgetmöten med KD och M i regionen
  Under våren har vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i Region Östergötland arbetat med vårt gemensamma förslag till Treårsbudget 2022-2024. I nästa vecka är det dags för våra båda regiongrupper att ställa sig bakom förslaget, och denna vecka har därför inneburit en intensiv slutspurt i budgetarbetet. Framförallt för de politiska sekreterarna Fredrik Topplund (KD) och Josefin Leone (M) som samordnat arbetet, men hela vårt korridorgäng har också haft två extra budgetmöten i veckan, i tisdags eftermiddag och igår torsdag förmiddag, och tidigare idag fredag kunde ett slutförslag sändas ut till partigrupperna!

  Möte med referensgrupp för destinationsutveckling Östra Vättern
  Inom ramen för Region Östergötlands arbete med den regionala besöksnäringen, har de senaste åren på olika sätt arbeten kring destinationsutveckling genomförts, bl.a. i form av projekt finansierade av Tillväxtverket. Just nu är två projekt på gång i syfte att stärka samarbete och samordning kring gemensamma destinationsområden, dels den östgötska skärgården, och dels Östra Vättern. För det senare projektet hölls igår torsdag eftermiddag ett första möte med den referensgrupp som ska följa projektet. Referensgruppen består av representanter för aktörer inom besöksnäringen i området, från kommuner och kommunala destinationsbolag och regionpolitisk representation från Region Östergötland och Region Jönköpings län. Jag har tidigare blivit tillfrågad att vara politisk representant från Region Östergötland, och som engagerad i besöksnäringsfrågorna och flitig besökare av flera besöksmål inom området tackade jag förstås ja! Vid gårdagens första möte med referensgruppen fick vi bakgrundsinformation, genomgång av projektplan och diskuterade upplägg för bl.a. två workshops under hösten 2021. Blir spännande att följa projektets fortsättning genom referensgruppen!

  Politikerforum – dialog med regeringen om regionala utvecklingsfrågor
  Idag fredag har årets andra dialog mellan landets regioner och regeringen om regionala utvecklingsfrågor, d.v.s. Politikerforum. Som vanligt leds forumet av landsbygdsministerns statssekreterare Per Callenberg, och på dagens dagordning stod bl.a. ett pass med utrikeshandelsminister Anna Hallberg kring regionalt export- och investeringsfrämjande. Andra frågor som dryftades var bl.a. kompetensförsörjning med utbildningsministerns statssekreterare Kristina Persdotter och Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf, bredband med digitaliseringsministerns statssekreterare Sebastian de Toro och Post- och telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom, EU:s sammanhållningspolitik med bl.a. arbetsmarknadsministerns statssekreterare Roger Mörtvik och besöksnäring med Emil Högberg, statssekreterare på Näringsdepartementet. Region Östergötlands representanter är som vanligt regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson (S) och jag som andre vice ordförande i nämnden.

  Då är arbetsveckan alldeles strax slut och jag hoppas att vi alla får chans att njuta av lite sommarväder i helgen. I vilket fall som helst ber jag att få önska er alla en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se