• Nyhetsbrev vecka 21

  Hej!

  Det har varit ännu en sommarvarm vecka, som för min del till största delen har tillbringats på olika möten i Stockholm, även om veckan började på hemmaplan i Östergötland. Några nedslag i veckans aktiviteter ska det som vanligt bli i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Funktionärsinsats på KDU:s riksmöte i Linköping
  Under Kristi Himmmelsfärdshelgen arrangerades riksmötet för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) i Linköping. Vårt östgötska KDU-distrikt stod värd för arrangemanget, som gick av stapeln i Berzeliusskolan. Ett riksmöte innebär förstås en lång rad olika praktiska förberedelser, och var östgötska KDU:are med presidiet Erik Ahl och Simone Öhrn i spetsen har haft mycket jobb inför dagarna. För att stötta upp med flera av de praktiska inslagen hade flera av oss som passerat KDU-åldern blivit engagerade i olika uppgifter. Jag hade förmånen att få hjälpa till med lunch- och middagsserveringen under fredagen. Roligt att få lite inblick i riksmötet och träffa alla engagerade unga kristdemokrater. Dessutom var landsbygdsminister Peter Kullgren på besök under fredagen, vilket också gav möjlighet att höra hans anförande till riksmötet.

  Måndagsmöte med fokus på ekonomin i hälso- och sjukvården
  På veckans måndagsmöte var, inte helt oväntat, ekonomin för den östgötska hälso- och sjukvården i fokus. Vårddirektör Jessica Frisk gästade måndagsmötet och presenterade hur produktionsenhet hälso- och sjukvård utarbetat ett antal åtgärder inom enheten för att förbättra det ekonomiska läget. Ekonomidirektör Josefin Bjäresten föredrog också aktualiserad ekonomi för regionen inför det snart stundande beslutet om Treårsbudget 2024-2026. Även tillförordnad regiondirektör Karl Landergren och kommunikationsdirektör Anna Bowall hade föredragningar.

  Politiska ledningsgruppen besökte Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena
  I tisdags förmiddagen var det dags för maj månads sammanträde med regionens politiska ledningsgrupp. Det blev ett ovanligt sammanträde, då det till största delen bestod av ett studiebesök på Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Först fick vi låna en lokal för ett ett par ordinarie punkter, dels information från Rickard Lundin, centrumchef för Katatrofmedicinskt centrum och regionens säkerhetschef, som bl.a. talade om den nya krisplan för regionen som är på väg fram för beslut i regionfullmäktige, dels information från regionfullmäktiges presidium inför kommande tvådagars budgetfullmäktige i juni. Därefter följde själva studiebesöket, som inleddes med en liten ceremoni för att uppmärksamma att hela den nya anläggningen i Vadstena nu är klar och i drift med tal av bl.a. regionstyrelsens ordförande Marie Morell, tillförordnad regiondirektör Karl Landergren och centrumchef för psykiatricentrum Bjarne Olinder. Slutligen fick vi i mindre grupper en intressant rundvandring till delar av lokalerna som är möjliga att besöka för externa besökare, bl.a. gym- och idrottshallsdelen och sysselsättningsavdelning med bl.a. slöjdsal och konstsal. Ett mycket givande studiebesök!

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  På tisdagskvällen samlades vi åter för gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Kvällen började som brukligt med nämndvisa gruppmöten tillsammans med våra kollegor från Moderaterna och Liberalerna. Därefter samlades alla tre partigrupperna för en gemensam föredragning av det (nästan) slutliga förslaget till Treårsbudget 2024-2026. Kvällen avslutades med Kristdemokraternas eget gruppmöte, där vi bl.a. fick en föredragning från vår gruppledamot Martin Zetterlund, som till vardags jobbar inom regionens enhet Smittskydd och vårdhygien, om det mätning som genomförts inom vården under våren, och som Martin ansvarat för. Gruppen diskuterade också utmaningar för barn- och ungdomspsykiatrin, initierat av Magnus Sjöberg, Mjölby.

  Första sammanträdet med Läkemedelsskadenämnden
  I onsdags var jag med på mitt första sammanträde med Läkmedelsskadenämnden i Stockholm. Nominerad av Kristdemokraternas partistyrelse och utsedd av regeringen, är jag en av fyra representanter för allmänheten (vi är två regionråd och två riksdagsledamöter), vid sidan av fem medicinska experter, som är läkare med olika specialiteter. Med på mötena är också representanter för försäkringsbolag. Nämndens uppgift är att hantera överklaganden av beslut från Läkemedelsförsäkringen, som i sig är ett frivilligt åtagande, om ersättning för skada av läkemedel som ordinerats av läkare som del av behandling. Patientförsäkringsföreningen hanterar ärendena och har föredragande tjänstepersoner på nämnden. De ansvarar också för Patientskadenämnden, som hanterar anmälan om skador som uppstått under behandling på sjukhus/vårdenhet, och har betydligt fler ärenden. Nämndmötet i onsdags var mycket intressant och trevligt att lära känna övriga i nämnden!

  Möte med KD:s SKR-grupp och Beredningen för tillväxt och regional utveckling
  Onsdag och torsdag inträffade också maj månads SKR-dagar i Stockholm, d.v.s. då det är sammanträden med alla beredningar, delegationer och styrelse i Sveriges kommuner och regioner och gruppmöten med SKR-grupperna i alla partier. På onsdageftermiddagen och torsdag morgon sammanträdde Kristdemokraternas SKR-grupp, med bl.a. gästspel från nya partisekreteraren Liza-Maria Norlin och tidigare riksdagsledamoten Pia Steensland, som nu arbetar för läkemedelsföretaget Pfizer. På torsdagen sker beredningssammanträdena, och för min del handlar det om Beredningen för tillväxt och regional utveckling, som denna gång bl.a. gästades av den pågående statliga utredningen om hantering av EU-medel, med bl.a. frågeställning om förändring av de nuvarande regionala strukturfondspartnerskapen.

  Politikerforum – dialog med regeringen om regionala utvecklingsfrågor
  Torsdag eftermiddag och kväll och idag fredag har Stockholmsvistelsen fortsatt med förmöte på torsdagen i SKR:s regi inför fredagens dialog med regeringen om regionala utvecklingsfrågor; Politikerforum. Det var mandatperiodens andra dialogtillfälle, och forumet leds av Dan Ericsson, statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren. Vid dagens möte var det bl.a. fokus på den kommande forsknings- och innovationspropositionen med medverkan av statssekreterare Maria Nilsson hos utbildningsminister Mats Persson, den pågående statliga utredningen om kultursamverkansmodellen med gästspel av utredaren Mats Svegfors, rapport om Sveriges ordförandeskap i EU med Jeanette Lund, näringspolitiskt råd vid Sveriges ständiga representation vid EU, aktuellt inom kompetensförsörjningsområdet med bl.a. Sverker Härd, generaldirektör för Tillväxtanalys och Maria Noleryd, politiskt sakkunnig hos utbildningsministern och uppdateringen av den nationella Livsmedelsstrategin där både Dan Ericsson själv och Tillväxtverkets generaldirektör Elisabeth Backteman föredrog. Vi är fyra ordinarie ledamöter i forumet från Kristdemokraterna; Anders Sellström som representerar SKR, Mia Frisk från Region Jönköpings län, Birgitta Sacrédeus från Region Dalarna och undertecknad.

  Då står helgen för dörren, och jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig pingsthelg!
  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd o Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se