• Nyhetsbrev vecka 21

  Hej!

  Maj månad brukar varje år vara en intensiv månad, då mycket ska klaras av innan det är dags för sommarsemesterperiod. I år känns det som att maj månad är extra intensiv, med både det omfattande omställningsarbetet inom regionen och valrörelse inför Europaparlamentsvalet. Det första såklart mer påtagligt för regionpolitiker och betydligt mer komplicerat, och det senare förhoppningsvis roligare, men potentiellt mer fysiskt påfrestande. Yttre omständigheter som fint väder underlättar förstås det mesta, och det kan man vara tacksam för att den gångna veckan bjudit på. Några nedslag i det som hänt och skett på den regionpolitiska fronten kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Östgötadagarna med fokus på företagande på landsbygd
  Den gångna helgen genomfördes vårupplagan av Östgötadagarna. Region Östergötland samordnar arrangemanget, där en lång rad landsbygdsföretag öppnar upp för besök, aktiviteter och försäljning. På höstupplagan, som också är de ursprungliga dagarna, arrangeras en officiell tur till ett antal av aktörerna, med ordförandena i regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden och landshövdingen. Under vårupplagan har vi möjligheten att åka runt på egen hand. Jag tog chansen att besöka några av aktörerna runt Norrköping; Åkerby Gårdsbutik, Rodga Säteri, Stens hus och Eriet Handelsbod och avslutning med ett återbesök på Tuna Kungsgård utanför Linköping. Trevliga besök allihop! Det strålande sommarvädret bidrog till att förhöja upplevelsen ytterligare. Nu se vi fram emot helgen 7-8 september när det är dags för höstupplagan av Östgötadagarna!

  Måndagsmöte med slutjustering av treårsbudget
  Vi närmar oss juni månad och så småningom regionfullmäktige, där treårsbudgeten för 2025-2027 ska beslutas. Vid veckans måndagsmöte ägnades huvuddelen av mötet till slutjustering av budgetförslaget. Även om det mesta var klart, blir det ändå en del mindre justeringar som behöver dryftas, innan ett färdigt förslag kan läggas fram för våra respektive regiongrupper för godkännande. Men, det känns skönt att en av vårens stora frågor, budgetarbetet, nu snart är i hamn!

  Digitalt möte om Vårdansvarskommittén
  Tisdagen började med ett tidigt digitalt möte med kristdemokratiska regionpolitiker om det pågående arbetet i den statliga Vårdansvarskommittén. Detta var det andra digitala informationsmötet, då Kristdemokraternas representant i kommittén, Elisabet Lann, gav oss en uppdatering av kommitténs arbete, vars utredning emanerar från Kristdemokraternas förslag om ett nationellt ansvar för hälso- och sjukvården. Ännu återstår en hel del arbete för kommittén, men värdefullt att på detta sätt få en viss inblick!

  Sammanträde med regionens politiska ledningsgrupp (PLG)
  På tisdagsförmiddagen sammanträdde regionens politiska ledningsgrupp (PLG). Det finns som bekant flera stora aktuella ärenden just nu för PLG att få information om och diskutera. De stod förstås på dagordningen för mötet, men även ett par mer långsiktiga framåtblickande ärenden hanns med. Ekonomidirektör Josefin Bjäresten gjorde en genomgång av aktuell ekonomisk situation, där det ändå trots det generellt besvärliga läget, finns en del ljusglimtar. Exempelvis att antalet hyrpersonal minskar, att vi istället kunnat anställa sjuksköterskor i ordinarie tjänst och att antalet övrig personal har minskat, redan innan varslade uppsägningar. Regiondirektör Mikael Borin och tillförordnad HR-direktör Anna Cederlöf uppdaterade om läget när det gäller det omfattande omställningsarbetet. För att säkerställa att alla anställa som behöver sägas upp, får möjlighet till det stöd och de kontakter som kan förväntas i samband med en uppsägning, har tidplanen behövt skjutas fram en aning, för att säkerställa att all berörd HR-personal kan finnas på plats och inte har sommarsemester o.s.v. Det innebär att uppsägningar inte kommer att meddelas under juni, utan efter sommaren, i början av september. Utöver regionens eget omställningsarbete med rekordstort varsel, har Vårdförbundets nationella övertidsblockad pågått parallellt den senaste tiden och eskalerade i tisdags med ett strejkvarsel som för Region Östergötlands del berör ett antal sjuksköterskor på Universitetssjukhuset i Linköping. Förhoppningsvis lyckas de nationella förhandlingarna hitta en lösning innan aviserad strejkstart 4 juni. PLG hade som sagt också ett par mer långsiktiga informationspunkter, dels utredningsuppdraget om ett stärkt universitetssjukhus 2030 med bl.a. medicinsk rådgivare Johan Söderholm, och arbete kring strategisk och strukturell planering av hälso- och sjukvården till 2030 med utvecklingsdirektör Robert Ring och utvecklingsledare David Ring.

  Verksamhetsdialoger med aktörer inom kultursamverkansmodellen
  Under tisdagseftermiddagen hade regionutvecklingsnämndens presidium tillsammans med tjänstepersoner från kulturenheten årets tre första verksamhetsdialoger med aktörer inom kultursamverkansmodellen. De åtta aktörer i Östergötland som ingår i modellen och därmed får såväl statlig som regional och lokal finansiering, kallas årligen in till dialog för uppföljning av hur de utför sitt regionala uppdrag. I tisdags var representanter från Hemslöjden Östergötland, Rejmyre Art Lab och Shakespearefabriken på besök i regionhuset. Bra dialoger och mycket positivt som händer inom respektive verksamhet, men också en del utmaningar att hantera. Dessa tre är också bra exempel (bland flera) på att vi i Östergötland ger uppdrag till aktörer inom civilsamhället, och alltså inte enbart har verksamhetsområdena inom regional förvaltning.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  Tisdagen avslutades med maj månads gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Kvällen började som vanligt med nämndvisa gruppmöten tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Sedan följde en gemensam samling med alla tre regiongrupperna, där vi tre gruppledare, gjorde en kort presentation av det slutliga förslaget till Treårsbudget 2025-2027. Därefter rundades en intensiv arbetsdag i politiken av med Kristdemokraternas eget gruppmöte, där förstås treårsbudget och omställningsarbetet fick mycket utrymme, men också bra samtal och diskussion kring ytterligare ärenden även inom kollektivtrafik och regional utveckling.

  Sammanträde med Läkemedelsskadenämnden
  I onsdags var det dags igen att styra kosan till huvudstaden för sammanträde med Läkemedelskadenämnden. Ett intressant uppdrag som ger mycket ny kunskap om hälso- och sjukvården utifrån perspektivet hur patienter kan drabbas av läkemedelsskador. När den politiska tillvaron mestadels fylls av dagsaktuella stora och små frågor på hemmaplan i regionpolitiken, är det positivt att något kunna vidga vyerna, och dessutom få med sig en del kunskap, som kan vara användbar i fortsatt politiskt arbete.

  Medverkan hos Regionens råd i frågor om funktionsnedsättning (RRFF)
  I går torsdag var jag inbjuden till Regionens råd i frågor om funktionsnedsättning (RRFF), som hade sammanträde i Föreningshuset Fontänen, som är inrymt i det ståtliga gamla brandstationshuset i Linköping. Rådet består dels av politiker från regionens nämnder som är utsedda av regionfullmäktige, dels av företrädare för organisationerna inom Funktionsrätt Östergötland. Rådet bjuder regelbundet in ordförandena i regionens nämnder för att ge en presentation av respektive nämnd och aktuella frågor inom nämndens ansvarsområde. Min uppgift var alltså att under en dryg timme berätta om regionutvecklingsnämnden, som ju har ett jämförelsevis brett ansvarsområde. Rådets presidium hade inför föredraget skickat in några särskilda frågor, som jag också försökte besvara. Trevligt att gästa mötet och få möjlighet att också samtala med en del av rådets ledamöter!

  Strategiskt samråd med kommunerna i Östergötland
  Idag fredag hölls vårens andra strategiskt samråd med kommunerna i Östergötland. Kommunstyrelseordförande och oppositionsledare i Östergötlands tretton kommuner bjuds in för information och dialog kring aktuella frågor som rör både region och kommun. Vid dagens möte gästades det strategiska samrådet av ordförande i samrådet för vård och omsorg (SVO), Annicki Oscarsson (KD), som tillsammans med Charlotte Widegren (M), ordförande i socialnämnden i Motala kommun, redogjorde för aktuellt arbete inom SVO. Strategiska samrådet fick också en uppdatering av pågående arbete med Länstransportplan, regionalt trafikförsörjningsprogram och näringslivs- och innovationsstrategi, samt en föredragning av läget i det pågående omställningsarbetet inom hälso- och sjukvården.

  I morgon inträffar en höjdpunkt i den pågående valrörelsen inför Europaparlamentsvalet, då andranamnet på Kristdemokraternas valsedel, Ella Kardemark gästar Östergötland. Först ett besök på torget i Ödeshög kl 10.40, och sedan vid Bergs slussar utanför Linköping kl 13.00. Ta gärna chansen att gästa någon av dessa aktiviteter (eller båda?) imorgon. Jag siktar på att åtminstone hinna med Bergs slussar. I vilket fall som helst hoppas jag att du får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se