• Nyhetsbrev vecka 22

  Hej!

  I veckan har maj blivit juni, solen har skinit flitigt, mer än hälften av östgötarna över 18 år har fått första vaccindosen, antal som testas positivt för Covid-19 minskar och färre behöver vård på sjukhus. Även om vissa restriktioner lättades 1 juni, är det förstås viktigt att vi fortsätter att följa alla de restriktioner som ännu finns kvar, och naturligtvis vaccinerar oss när vi får chansen, så att den positiva utvecklingen fortsätter! I veckan har också det regionpolitiska schemat varit innehållsrikt. Några glimtar från det som hänt kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Debattartikel om psykisk ohälsa
  Redan i lördags i förra veckan hade Kristdemokraterna en debattartikel i Corren om psykisk ohälsa. Martin Zetterlund, ersättare i regionstyrelsen, och Solveig Danielson, ledamot i social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun, skrev gemensamt om ökad psykisk ohälsa i Östergötland och framför allt förslag för att bättre möta medborgarnas behov på området. Du kan läsa hela debattartikeln här: (https://corren.se/asikter/debatt/artikel/battre-samverkan-behovs-kring-okande-psykisk-ohalsa/l799w5xr).

  Nyhetsartikel om läkemedelsmotion
  I måndags hade Corren, Norrköpings Tidningar och Motala Vadstena Tidning alla nyhetsartiklar om Kristdemokraternas och Moderaternas gemensamma motion på läkemedelsområdet, som Marie Morell (M) och jag presenterade på ett presswebbinarium (som jag berättat om i tidigare nyhetsbrev). Du kan bl.a. läsa artikeln här: (https://corren.se/artikel/m-och-kd-kraver-battre-koll-pa-lakemedelshantering/jv99k41l).

  Måndagsmöte med besök av regiondirektören
  Veckans första möte var som vanligt måndagsmötet med ledningarna för Kristdemokraterna och Moderaterna i Region Östergötland. Mötet gästades av regiondirektör Krister Björkegren, som framförallt gav en lägesrapport när det gäller Covid-19. Utöver den positiva trenden med minskat antal som testas positivt, färre som behöver sjukhusvård och allt fler som vaccinerats, fick vi bl.a. höra om planeringen att minska antalet vårdplatser (då färre behövs) till sommaren, att takten i vaccineringen kommer att öka ytterligare kommande veckor, men samtidigt att en tuff höst väntar med all framskjuten vård som väntar.

  Möte om projektet Team Östergötland
  På tisdagsförmiddagen hade Eva Andersson (S) och jag från regionutvecklingsnämndens presidium, ett möte om projektet Team Östergötland som pågått sedan hösten 2019 och nu går mot sin avslutning och planerad fortsättning i nya permanenta former. På mötet medverkade Joakim Ljungqvist, projektledare, Mattias Flodström, ansvarig strateg på enheten för tillväxt, Malin Thunborg, enhetschef på enheten för tillväxt och Erik Nellmark, marknadsföringsansvarig East Sweden. Vi har från både nämnden och framför allt presidiet följt projektet, som finansierats av medel från Tillväxtverket, regelbundet från start, men fick nu en mer djuplodad genomgång av projektets resultat och framförallt hur tankarna ser ut för fortsatt arbete inom projektets tre delar; investeringsfrämjande, rekryteringsfrämjande och besöksnäringsfrämjande. Aktörerna såväl inom kommunernas näringslivsenheter i de tretton östgötska kommunerna och de tre kommunerna i norra Kalmar län som deltagit (Vimmerby, Hultsfred, Västervik), som exempelvis de stora aktörerna inom besöksnäringen, är mycket positiva till och ser tydligt behovet av en gemensam regional leveransfunktion. Fortsatta diskussioner med politiska företrädare för kommunerna och även Region Kalmar län väntar under början av hösten.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  I tisdags kväll var det dags för juni månads och vårens sista gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Kvällen inleddes som vanligt med nämndvisa gruppmöten tillsammans med Moderaterna. Sedan följde ett gemensamt möte med båda våra regiongrupper, där vi fyra andre vice ordförande i regionstyrelsen och de tre stora nämnderna, presenterade höjdpunkter ur vårt gemensamma förslag till Treårsbudget 2022–2024. Slutligen avslutades kvällen med Kristdemokraternas eget gruppmöte, då vi för vår del formellt klubbade budgetförslaget. Vi diskuterade också andra kommande politiska ageranden och fick bl.a. en rapport av Birgitta Waern från regionens nyligen genomförda kunskapsseminarium om ny folkhälsostrategi.

  Ageranden från KD och M på sammanträde med regionutvecklingsnämnden
  På onsdagen sammanträdde regionutvecklingsnämnden. På dagordningen stod bl.a. beslut om delårsrapport för nämnden för första kvartalet 2021. Det är första delårsrapporten som följer upp regionens nya styrmodell där Treårsbudgeten har fokusområden och uppdrag till nämnderna. Vi från Kristdemokraterna och Moderaterna lämnade en protokollsanteckning, där vi dels hänvisade till vårt eget förslag till Treårsbudget, och dels lämnade ett par synpunkter kring arbetet med överenskommelse med civilsamhället och med validering. Bland beslutsärendena fanns också svar på revisionsrapport kring granskning av insatser för att förebygga och minska ohälsa. I rapporten riktades ganska skarp kritik mot regionutvecklingsnämnden när det gäller brister i tydlighet och mandat i styrningen och uppföljningen av nämndens uppdrag inom folkhälsoområdet. Därför yrkade vi från Kristdemokraterna och Moderaterna på ett uppdrag till regionutvecklingsdirektören att återkomma med förslag på hur nämnden kan säkra tydlighet och mandat i folkhälsouppdraget för att uppnå en tillfredsställande styrning och uppföljning. Glädjande nog ställde sig övriga partier bakom yrkandet, som därmed gick igenom!

  ESBR Miniutbildning ”Fössta tossdan”
  I går torsdag inleddes dagen med det andra tillfället i serien miniutbildningar arrangerade för East Sweden Business Region, so är det av Region Östergötland sammanhållna nätverket för näringslivets stödsystem i Östergötland; d.v.s. näringslivets organisationer, kommunernas näringslivskontor, Länsstyrelsen, Linköpings Universitet m.fl. Miniutbildningarna genomförs på morgonen första torsdagen i varje månad, därav namnet på serien… Gårdagens tema var Almi, där vice vd Henrik Dahlström, vd Mats Philipsson och finanschef Gunilla Byström, berättade om Almis verksamhet och uppdrag kring utlåning och rådgivning till östgötska små och mellanstora företag.

  Digital turné om regionalt valprogram gästade Finspång
  Under våren har vi från Kristdemokraternas regiongrupp genomfört en digital turné till partiavdelningarna i Östergötland för att inhämta idéer och förslag till det kommande regionala valprogrammet inför valet till regionfullmäktige 2022. Igår torsdag förmiddag hade vi glädjen att gästa Kristdemokraterna i Finspång, där det blev samtal om bl.a. folkhälsa, energiförsörjning, kollektivtrafik, samverkan mellan offentliga aktörer och nära vård. Tack för trevligt samtal!

  Möte med Östergötlands Museum om Klostermuseet i Vadstena
  Som jag berättat om i tidigare nyhetsbrev under våren, har frågan om framtiden för Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena varit på agendan för flera möten mellan regionen och andra berörda aktörer under våren. Redan i förslaget till Treårsbudget 2021-2023 från Kristdemokraterna och Moderaterna, som vi arbetade fram under förra året, föreslog vi att klostermuseet liksom t.ex. Löfstad slott skulle inkluderas som en del av Östergötlands Museum. När det under den tidiga våren visade sig vara svårt att få till en statlig ägarlösning för museet, har vårt förslag seglat upp som ett alternativ även för fler. Av det skälet har Östergötlands Museum gjort en utredning kring hur en sådan lösning skulle kunna se ut, och vid ett möte igår torsdag eftermiddag, fick Eva Andersson (S) och jag från regionutvecklingsnämndens presidium tillsammans med kulturchef Rikard Åslund och ansvarig strateg Petra Nordin Carlsson utredningen presenterad av museichef Olof Hermelin, chef för samlingar Björn Ivarsson Liljeblad, chef för publik verksamhet Gabriela Huk och platsansvarig på Löfstad slott Per Stålebro. En mycket intressant föredragning och utredning. Arbetet fortsätter framåt, och förhoppningsvis kan utredningens förslag bli verklighet!

  Då närmar sig arbetsveckan sitt slut, och ännu en försommarhelg väntar. Vi hoppas att väderprognosen som talar om sol och behagliga temperaturer står sig. I vilket fall som helst hoppas jag att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se