• Nyhetsbrev vecka 22

  Hej!

  Det är återigen fredag och dags att försöka summera den gångna veckan i regionpolitiken. På riksplanet presenterade igår vice statsminister Ebba Busch och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson utredningsdirektivet för kommittén som ska utreda för- och nackdelar med ett utökat statligt ansvar för hälso- och sjukvården – helt utifrån den sjukvårdspolitiska proposition som Kristdemokraternas riksting beslutade om hösten 2021. Om grundfrågan finns det självklart olika uppfattningar, men gissningsvis kan de flesta vara överens om att dagens sjukvårdsorganisation inte fungerar helt optimalt. Det blir spännande att följa den utredningen! Här på regionfronten i Östergötland har också en hel del hänt och skett i veckan, och som vanligt kommer här en kort resumé i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på tillgängligheten i östgötska vården
  På veckans måndagsmöte ägnades mycket tid till läget för tillgängligheten i den östgötska hälso- och sjukvården, och vilka åtgärder som pågår och planeras för att förbättra situationen. Köerna till vården i Östergötland växte successivt under åren 2015-2020 och var innan pandemins utbrott våren 2020 alldeles för långa och alltför många östgötar fick vänta alldeles för länge på vård. Pandemin förbättrade förstås inte läget, tvärtom, och därför finns nu mycket stora utmaningar. En del förbättringar har skett under våren 2023, men i många jämförelser med övriga landet ligger Östergötland dåligt eller till och med sämst. Vårddirektörerna Jessica Frisk och Ninnie Borendal Wodlin gästade måndagsmötet tillsammans med Ellinor Johansson, planeringschef inom produktionsenhet hälso- och sjukvård, och beskrev de åtgärder som är på gång för att förbättra tillgängligheten.

  Pressträff om förslag till Treårsbudget för regionen
  I måndags var det äntligen dags för pressträff med presentation av Östgötasamverkans förslag till Treårsbudget 2024-2026 för Region Östergötland. Vi tre gruppledare; Marie Morell (M), Alexander Höglund (L) och jag, beskrev utgångspunkter och ekonomiskt läge, och berättade om några av de uppdrag som läggs inom budgetens fokusområden. I en besvärlig tid med oroligt omvärldsläge, lågkonjunktur, inflation o.s.v., och ett antal år bakom oss med negativ utveckling när det gäller vårdplatser och tillgänglighet, lägger vi nu fram en ansvarsfull budget med fokus på det väsentliga för att möta östgötarnas behov inom regionens olika ansvarsområden. Du kan läsa mer om budgeten här: (https://wp.kristdemokraterna.se/regionostergotland/ansvarsfull-budget-med-fokus-pa-karnverksamhet/)
  Flera medier har skrivit om budgetförslaget efter pressträffen, några exempel:
  Corren: (https://corren.se/nyheter/ostergotland/artikel/raknar-med-15-miljarder-i-forlust-kan-infora-anstallningsstopp/rk5qw9zr)
  SVT Nyheter Öst: (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/tufft-ekonomiskt-lage-i-region-ostergotland-besparingar-foreslas-i-majoritetens-budget)
  Folkbladet: (https://folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel/tuffa-besparingar-for-regionen-i-stram-budget/r185gzkl)

  Vandring på Östgötaleden med beredningen för kultur och friluftsliv
  I tisdags hade regionutvecklingsnämndens beredning för kultur och friluftsliv ett annorlunda sammanträde. Istället för ett sammanträdesrum i regionhuset, samlades vid Hamra slussar i Kinda kanal, där vi påbörjade en kort vandring på Östgötaleden längs kanalen till Hovetorps slussar. Där slog vi oss ned i solskenet och fick intressanta och matnyttiga föredragningar från tjänstepersoner från två kommuner (Ödeshög och Linköping) som berättade om sitt arbete med Östgötaleden. Vi gick vidare till vindskyddet ett stycke bort, där också representant för en av de skötselföreningar som verkar längs Östgötaleden berättade om hur deras insatser för leden ser ut. Vidare fick vi en redogörelse av Fredrik Neregård, som på regionens uppdrag gått alla sträckor av Östgötaleden för att uppdatera och korrigera kartan för leden och också rapportera behov av insatser på leden. Vi avslutade med att vandra tillbaka till Hamra och kunde konstatera att vi haft ett mycket lyckat och intressant beredningsmöte!

  Besök hos Kristdemokraterna i Vadstena
  På tisdagskvällen var jag inbjuden till möte med Kristdemokraternas partiavdelning i Vadstena i kommunhuset. Jag fick möjlighet att berätta en del om Kristdemokraternas arbete i regionen, med fokus på det aktuella läget i hälso- och sjukvården och de åtgärder och insatser som föreslås i den nypresenterade Treårsbudget 2024-2026. Många bra frågor och givande samtal med mötesdeltagarna. Tack för inbjudan och en trevlig kväll!

  Sammanträde med regionutvecklingsnämnden
  I onsdags sammanträdde regionutvecklingsnämnden för sista gången innan sommaruppehållet. På dagordningen fanns bl.a. beslut om delårsrapporter för nämnden och regionens skolor första kvartalet 2023 och ett antal beslut om medfinansiering från regionen av projekt med medel från EU:s strukturfonder. Nämnden tog också beslut om att utse Årets konsthantverkare i Östergötland, en utmärkelse som lyfter fram en konsthantverkare på landsbygden i Östergötland som uppmärksammas extra i samband med höstens Östgötadagar första helgen i september. Du kan läsa mer om det beslutet här: (https://www.regionostergotland.se/ro/nyheter/nyheter/2023-05-31-han-ar-arets-konsthantverkare).

  Temakväll om kristdemokratisk ideologi
  På onsdagskvällen bjöd Kristdemokraternas studieorganisation i Östergötland, Framtidsbildarna, in till den första av fyra temakvällar med utgångspunkt i Kristdemokraternas principprogram. Passande nog var denna första temakväll inriktad på en introduktion till grunderna i Kristdemokraternas ideologi, och som föredragshållare hade Kjell O. Lejon engagerats. Kjell har under flera år haft politiska uppdrag för Kristdemokraterna på flera nivåer, och är yrkesverksam som professor i religionsvetenskap vid Linköpings Universitet. Han har varit medförfattare till två av de grundläggande böcker som givits ut om kristdemokratisk ideologi, den senaste utgiven förra året. Det blev ett intressant föredrag med efterföljande frågestund. Tack till Kjell och till alla deltagare i temakvällen!

  Samverkansmöte med näringslivsorganisationer
  I går torsdag inleddes dagen med samverkansmöte mellan regionen, länsstyrelsen och näringslivsorganisationerna i Östergötland. Ett par gånger per termin träffas denna konstellation för att gemensamt stämma av läget för näringslivet i Östergötland. Vid gårdagens möte deltog Östsvenska handelskammaren, Företagarna och Svenskt Näringsliv. Från regionen deltar jag och Eva Andersson (S) från regionutvecklingsnämndens presidium tillsammans med Malin Thunborg, chef för tillväxtenheten. Mötet hålls på Linköpings slott med landshövding Carl Fredrik Graf som värd, sekunderad av tillväxtdirektör Madeleine Söderstedt Sjöberg. Även om arbetslösheten alltjämt är jämförelsevis låg i Östergötland och inte har ökat och varselnivåerna är normala, finns stor oro i flera branscher, och sämst är nog läget i byggbranschen, där det också varit en del konkurser på senare tid. Men, intressant och nyttigt att i denna form få aktuella inspel från näringslivets organisationer.

  Förmöte inför möte med Integrationsrådet i Östergötland
  På torsdagseftermiddagen hade jag som regionens ledamot i Integrationsrådet i Östergötland, ett förmöte med Catherine Szabo, som är regionens tjänsteperson i den beredningsgrupp som förbereder Integrationsrådets möten. Vi gick igenom dagordningen inför nästa veckas möte med rådet och jag fick rapport och medskick från diskussioner i beredningsgruppen. Värdefullt med denna möjlighet till avstämning!

  Sammanträde med partidistriktsstyrelsen i regionhuset
  I går torsdag kväll hade partidistriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Östergötland sitt styrelsemöte i Sessionssalen i regionhuset. Mötet inleddes med ett digitalt besök av Kristdemokraternas nytillträdda partisekreterare Liza-Maria Norlin, som presenterade sig själv och berättade en del om vad som är på gång framåt i partiet nationellt. Styrelsemötet tog också efter beredning i regiongruppen beslut om nomineringar av nämndemän i förvaltningsrätt, kammarrätt och hovrätt, som formellt ska väljas av regionfullmäktige senare i juni.

  Strategiskt samråd med kommunerna i Östergötland
  Idag fredag hölls vårens tredje samråd mellan regionen och kommunerna i Östergötland. Samrådet samlar kommunstyrelseordförande och oppositionsledare från kommunerna samt ordförande och andre vice ordförande i regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden i regionen. På dagens ärendelista fanns bl.a. ett pass om kollektivtrafik med inslag om sjukresor, uppdatering av regionalt trafikförsörjningsprogram och busstrategisk målbild. Samrådet innehöll också ett temapass om trygghet där framförallt narkotikaanvändandet bland unga östgötar belystes från såväl vården som polisen. Samrådet diskuterade också Nära vård, och där ingick bl.a. ett gästspel från Annicki Oscarsson (KD), som är ordförande i Samrådet för vård och omsorg (SVO).

  Nu stundar helgen och eftersom nationaldagen inträffar på tisdag i nästa vecka, blir måndagen lite av en klämdag och helgen får för en hel del säkert karaktären av långhelg. Oavsett hur lång din helg blir, hoppas jag att den blir riktigt trevlig!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se