• Nyhetsbrev vecka 22

  Hej!

  Veckans nyhetsbrev skrivs på tåget hem från Stockholm, där torsdag och fredag har innehållit några möten kopplade till Politikerforum – dialogen mellan regeringen och regionerna om regionala utvecklingsfrågor. En intensiv regionpolitisk vecka kombinerat med pågående valrörelse inför Europaparlamentsvalet – allt i varmt sommarväder. Opinionsmätningarna inför valet visar lite olika resultat, men igår kom en mätning som visade på uppgång för Kristdemokraterna. Den trenden hoppas vi mer på den sista spurtveckan! En resumé över något av det som hänt och skett i veckan kommer här som vanligt i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Olika aktiviteter i valrörelsen inför valet till Europaparlamentet
  Den här veckan har utöver ett välfyllt schema med ordinarie regionpolitiska aktiviteter, också bjudit på några olika aktiviteter i den pågående valrörelsen inför valet till Europarlamentet. I lördags gästades Östergötland av Kristdemokraternas andranamn på valsedeln, Ella Kardemark, med bl.a. en kampanjaktivitet vid Bergs slussar utanför Linköping. Solsken, fika, valmaterial och kristdemokratiska kampanjarbetare syntes utmed slusstrappan. Ett par pass i Kristdemokraternas valstuga på Stora torget i Linköping har också hunnits med, och en kvällsutdelning i brevlådor. Roliga inslag i en valrörelse!

  Pressträff om förslag till Treårsbudget 2025-2027
  I måndags förmiddag hade vårens budgetarbete till slut nått fram till ett färdigt förslag till Treårsbudget 2025-2027 att presentera vid en pressträff i regionhuset. Gruppledarna för Östgötasamverkans partier medverkade och journalister från Corren, P4 Östergötland och Svt Nyheter Öst deltog i pressträffen. Nyhetsartiklar och inslag har därför i veckan funnits i de flesta av de östgötska medierna. Bland de hela fyra representanter från Corren som deltog i pressträffen, fanns redaktörer för ledarsidan, Edvard Hollertz, som i tisdagens tidning skrev en intressant ledare utifrån budgetförslaget och regionens ekonomiska situation. Du kan läsa hela ledarartikeln här: (https://corren.se/ledare/artikel/hojd-skatt-ar-ingen-losning-det-visar-regionens-kris/lq4ww51r)

  Möte med Bildningsförbundet Östergötland
  På måndagseftermiddagen träffade representanter från Östgötasamverkans partier Bildningsförbundet Östergötland genom kanslichef Peter Frejhagen. Han gav en aktuell lägesbild för folkbildningen i Östergötland, och vi fick möjlighet att ställa frågor och diskutera aktuella frågor.

  Verksamhetsdialog med Östergötlands Arkivförbund
  I tisdags eftermiddag var det dags för årets fjärde dialog mellan regionen och kultursamverkansmodellen aktörer i Östergötland. Denna gång med Östergötlands Arkivförbund, som representerades av länsarkivarie Albin Lindqvist och ordförande Mia Sandell. Eftersom jag själv är ledamot i styrelsen, som representant för en av medlemsorganisationerna; Kristdemokraterna i Östergötland, finns det möjlighet att ha lite mer inblick i verksamheten, än vid övriga dialoger. Det blev en bra dialog och roligt att påminnas om mycket positivt som är på gång inom området!

  Sammanträde med Regionutvecklingsnämnden
  På onsdagen hölls vårens sista sammanträde med regionutvecklingsnämnden. På dagordningen stod flera intressanta informationer och viktiga beslutsärenden. Bland annat togs beslut om Region Östergötlands remissvar på den statliga utredningen om framtiden för EU:s strukturfonder i Sverige. Även delårsrapporter för nämnden och för regionens skolor för första kvartalet, beslutades. Glädjande ser både måluppfyllnad och ekonomi positiv ut, vilket är en bra början på året. Nämnden tog också beslut om priset ”Årets konsthantverkare i Östergötland”, som delas ut i samband med Östgötadagarna i början av hösten. Pristagarna blev i år Maja Magnuson Wiklund och Helena Höglund, som driver Björke väveri (numera i Söderköping), bland annat för deras nya hållbara kylväskor i ull. Tidningen Folkbladet rapporterar bl.a. om priset här: (https://folkbladet.se/nyheter/soderkoping/artikel/maja-och-helena-arets-konsthantverkare-/lw4nxv1r)

  Studiebesök i Linköping Science Park
  I går torsdag gjorde vi från Östgötasamverkans partier ett studiebesök i Linköping Science Park, där VD Lena Miranda tog emot i Dospace co-working-lokaler i Mjärdevi Center. Hon gav oss en uppdatering av allt imponerande arbete som sker inom ramen för Linköping Science Park, med flera världsledande företag och innovationer med stor internationell spridning. En väsentlig del av regionala tillväxten i Östergötland. Ett av företagen i parken, Sectra, anslöt till studiebesöket och berättade framförallt om sin verksamhetsgren rörande säkerhetsfrågor, som föredrogs av Magnus Skogberg, vd för Sectra Communications. Tack för att vi fick gästa er och för givande föredragningar!

  Politikerforum – dialog med regeringen om regionala utvecklingsfrågor
  Torsdag eftermiddag och kväll och idag fredag har det varit tre olika möten kopplat till Politikerforum, som år dialogytan mellan regeringen och landets regioner om regionala utvecklingsfrågor. Först ut var ett möte i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) regi om den pågående processen om omstrukturering av Almi. Som jag beskrivit i ett par tidigare nyhetsbrev, genomförs under året ett arbete mellan den statliga ägaren (Finansdepartementet), de regionala ägarna (de 21 regionerna) och moderbolaget Almi AB, i syfte att göra om strukturen med de idag 16 regionala dotterbolagen. Efter lite olika turer och diskussioner har processen de senaste veckorna rört sig framåt mot en gemensam lösning. En del arbete återstår, men läget nu är betydligt klarare än tidigare under våren. Almi-frågan fanns också med i nästföljande mötet; regionernas förmöte inför dialogen med regeringen, som hölls på torsdagskvällen på SKR, liksom i själva Politikerforum. Bland de övriga dialogämnena på dagordningen fanns t.ex. energifrågorna, där Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch, medverkade, liksom transportinfrastruktur, där Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, medverkade. EU:s sammanhållningspolitik var som brukligt en punkt, liksom livsmedelsberedskap och den kommande utredningen om regional utvecklingspolitik och landsbygdspolitik. Hela dagen säkert lett av statssekreterare Dan Ericsson.

  Nu är det som sagt bara en dryg vecka kvar till valdagen för valet till Europaparlamentet, och i helgen väntar bl.a. utfrågning i SVT av Kristdemokraternas toppkandidat Alice Teodorescu Måwe. Det ger förhoppningsvis fler möjlighet att upptäcka vilken förnämlig kandidat hon är! Vädret ser också ut att bli fortsatt fint i helgen, så jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se