• Nyhetsbrev vecka 23

  Hej!

  Det är fredag eftermiddag och dags att summera den gångna arbetsveckan. En intensiv och innehållsrik vecka som innehållit såväl intressanta samtal med företrädare för vårdverksamheten, som gruppmöte med den kristdemokratiska regiongruppen och nämndsammanträde. En sammanfattning kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med besök på Rehabiliteringsmedicinska kliniken
  Veckans måndagsmöte med ledningarna för Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen, var förlagt till ett konferensrum på Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Utöver att vi genomförde våra ordinarie mötespunkter, fick vi möjlighet till ett intressant samtal med verksamhetschef Wolfram Antepohl och två av medarbetarna på den särskilda nyinrättade pandemiavdelningen för rehabilitering av patienter som vårdats för Covid-19. Intressant att höra om det imponerande arbete som sker för att hjälpa patienter som vårdats under ibland många veckor, att komma tillbaka till någorlunda normal tillvaro. Mitt i allt ändå glädjande att höra att de ser snabbare framsteg i rehabiliteringen än vad de först räknat med!

  Möte med Politiska ledningsgruppen (PLG)
  På tisdagsförmiddagen hölls veckans informationsmöte för regionens politiska ledningsgrupp, med aktuell information om regionens olika insatser med anledning av Coronapandemin. Utöver regiondirektör Krister Björkegren medverkade regional sjukvårdsledare Rickard Lundin och biträdande smittskyddsläkare Magnus Roberg. Huvudfokus för informationen var den aktuella och medialt mycket uppmärksammade frågan om provtagning.

  Planering inför verksamhetsdialoger med kulturinstitutioner
  Tisdagsförmiddagen fortsatte med ett planeringsmöte för regionutvecklingsnämndens presidium och regionens kulturchef Rikard Åslund, inför nästa veckas verksamhetsdialoger med de regionala kulturinstitutionerna som regionen är största huvudman för. Inför dialogerna med Östergötlands Museum, Östgötamusiken och Scenkonst Öst, stämde vi av dagordning och aktuella frågor. Den återkommande frågan för alla tre dialogerna är hur institutionerna har klarat hanteringen av Coronapandemin.

  Möte inför prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  På tisdagseftermiddagen träffades vi som är Region Östergötland representanter i Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige för ett förmöte inför nästa veckas prioriteringsmöte. Partnerskapet, som består av ledamöter från de fem regionerna i Östra Mellansverige (Östergötland, Södermanland, Örebro län, Västmanland och Uppsala län) och representanter från t.ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, högskolor och universitet, fackliga organisationer m.fl., prioriterar medel från EU:s strukturfonder Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) till projekt inom vårt geografiska område. Inför varje möte brukar vi från Region Östergötland träffa Lotten Carlsson, enhetschef för regionala utvecklingsprojekt, för att gå igenom aktuella ansökningar, bedömningar från ansvariga myndigheter (Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet) och synpunkter från regionernas tjänstepersonsgrupp, för att vara väl rustade inför prioriteringsmötet.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  Juni månads gruppmöte för Kristdemokraternas regiongrupp hölls i tisdags kväll, och precis som de två senaste gruppmötena, på distans. Trots att det hade varit trevligare att ses som vanligt, fungerar det, med vissa tekniska trösklar att passera, hyfsat bra att genomföra gruppmötet digitalt. Som vanligt inleddes kvällen med nämndvisa gruppmöten tillsammans med Moderaterna, också dem via distans. Information om aktuellt läge för regionens insatser med anledning av Coronapandemin och praktiska frågor inför kommande fullmäktigemötet var några av frågorna på Kristdemokraternas gruppmöte.

  Sammanträde med regionutvecklingsnämnden
  I onsdags sammanträde regionutvecklingsnämnden, och liksom vid de två senaste sammanträdena, genomfördes sammanträdet med minskat antal på plats i Sessionssalen i regionhuset, och tiden begränsat till förmiddagen. Ett tema för sammanträdet var uppföljning av årets fyra första månader inom nämndens ansvarsområde, både avseende ekonomi och uppfyllande av strategiska mål och framgångsfaktorer i nämndens verksamhetsplan. Utöver nämndens egen delårsrapport, behandlades också delårsrapporterna för Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet i Östergötland, som nämnden är tillika skolstyrelse för. Nämnden fattade också beslut om vilka tjugo personer som får det nyinrättade stipendiet Hemväxa, för kulturskapare som drabbats av pandemins konsekvenser. En bra blandning av genrer, åldrar, kön och geografisk spridning i regionen!

  Möte med ledningen för IVA på Universitetssjukhuset
  I går torsdag träffade vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i regionhuset ledningen för IVA (Intensivvårdsavdelningen) på Universitetssjukhuset i Linköping, för att få information direkt från verksamhetschef, biträdande verksamhetschef samt en läkare, en sjuksköterska och en undersköterska som arbetat med intensivvård av patienter med Covid-19. Ett mycket imponerande arbete med smått otroliga arbetsinsatser, som planerats väl och fungerat mycket bra. Vi fick också möjlighet att se den på endast elva dagar (!) uppbyggda extra intensivvårdsavdelningen, som hittills, tack och lov, inte har behövt tas i bruk.

  Debattartikel om höjd ambitionsnivå för regional tågtrafik
  Idag fredag har vi från Kristdemokraterna en debattartikel i Corren, Norrköpings Tidningar och Motala-Vadtena Tidning om att ambitionsnivån för regional tågtrafik bör höjas inte minst med tanke på Stångådalsbanan, pendlingsmöjligheter från Tranås och Boxholm samt tågstopp i Sturefors och Godegård. Vid gårdagens sammanträde med Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) beslutades om Målbild 2040 för regional tågtrafik, som Kristdemokraterna tidigare i våras lämnade in ett remissvar på. Dessvärre har inte våra synpunkter till fullo vunnit gehör i beslutsversionen, och det är det vår debattartikel framförallt tar upp. Artikeln är undertecknad av partidistriktsordförande och riksdagsledamot Magnus Oscarsson (som skrev under det kristdemokratiska remissvaret), våra representanter i TSN, Torgil Slatte och Christina Landoff, samt undertecknad som oppositionsråd och gruppledare. Artikeln finns bl.a. att läsa här: (https://corren.se/asikter/artikel/kd-vill-hoja-ambitionsnivan-for-tagtrafiken/2r45wy9l).

  Träff med skolledningen på Lunnevads folkhögskola
  Regionutvecklingsnämnden är som jag berättat i tidigare nyhetsbrev, folkhögskolestyrelse för regionens folkhögskola – Lunnevads folkhögskola. Regelbundet träffar vi från nämndens presidium skolledningen, och idag på förmiddagen var det dags för träff igen. Vi begav oss ut till Lunnevad och träffade där rektor Lena Sahrblom och övriga i ledningsgruppen. Det blev bl.a. information och diskussion om hur Coronapandemin påverkat undervisningen och om behovet av fler deltagare på allmän kurs. Vi fick också chans att via distansuppkoppling träffa två deltagare, som egentligen redan gått på sommarledighet. Som helhet ett bra och framåtsyftande besök på skolan.

  Möte med Naturbruksgymnasiets skolledning
  Ytterligare två skolor finns inom regionutvecklingsnämndens ansvarsområde, genom att nämnden också är skolstyrelse för Naturbruksgymnasiet i Östergötland med Vreta utbildningscenter och Himmelstalund utbildningscenter. Även den skolledningen träffar nämndens presidium regelbundet, och idag på eftermiddagen begav vi oss till Himmelstalund för ett möte. Skolchef Ingela Appelsved, ekonomichef Sven Giljam, rektor för Himmelstalund Dan Rosenwall och tillträdande rektor på Vreta Eva-Lena Klofsten, fanns med vid mötet. Vi fick bl.a. information om den pågående byggnationen av nytt kostall på Vreta, en presentation av hur distansundervisningen fungerat på Himmelstalund samt en rundvandring på skolan. Imponerande att se bredden i verksamheten!

  Efter en riktigt sommarvarm vecka, är vädret just nu lite mulet med ett och annat regnstänk. Dock visar väderprognosen på inslag av uppehåll under helgen – så möjlighet finns för nya upptäckter i den fina östgötska naturen. I övrigt fortsätter vi förstås att följa myndigheternas rekommendationer! Trevlig helg till er alla!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 013-14 11 59 (bost)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@kristdemokraterna.se