• Nyhetsbrev vecka 23

  Hej!

  Det är skolavslutningstider och, även om det inte är riktigt som vanligt, springer många studenter idag ut från sina gymnasieskolor. I regionpolitiken har vi några veckor kvar innan det blir sommarlov, men, redan nu har intensiteten och takten minskat något. Trots det har den gångna arbetsveckan varit innehållsrik och varierad, och här kommer som vanligt ett axplock av veckans händelser i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Pressträff om förslag till Treårsbudget från KD och M
  I måndags presenterade vi från Kristdemokraterna och Moderaterna vårt förslag till Treårsbudget 2022-2024 för Region Östergötland. Det är den andra budgeten med den nya modell för regionens styrdokument som infördes under förra året, där budgeten innehåller fokusområden med uppdrag till nämnderna. Vi byggde förstås vidare på det budgetförslag som vi lade fram så sent som i november 2020, och har tillfört en del nyheter. Hela budgetförslaget finns att läsa här: (https://dokument.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Regionstyrelsen/2021%20Regionstyrelsen/2021-06-09/01.%20%C3%84renden%20till%20regionfullm%C3%A4ktige/01.b%20210607%20SLUTVERSION%20Tre%C3%A5rsbudget%20M_KD%20med%20bilagor.pdf). På måndagseftermiddagen träffade Marie Morell (M) och jag regionreporter Annica Hesser från Corren i Trädgårdsföreningen i Linköping, vilket renderade i artiklar i Corren och Norrköpings Tidningar, som du bl.a. kan läsa här: (https://corren.se/nyheter/artikel/budget-oppositionen-i-region-ostergotland-flaggar-for-riskomraden-efter-pandemin/ren0v3yr). Även Folkbladet skrev om vårt budgetförslag här: (https://folkbladet.se/nyheter/artikel/rx1eppyl).

  Avstämningsmöte om Team Östergötland
  Tisdagsmorgonen började med ett avstämningsmöte om projektet Team Östergötland, efter det längre möte i förra veckan, där projektledare och all inkopplad personal på tillväxtenheten deltog (som jag berättade om i förra veckans nyhetsbrev). Utifrån det mötet planerade Eva Andersson (S) och jag från regionutvecklingsnämndens presidium tillsammans med Malin Thunborg, enhetschef för tillväxt, bl.a. kring kommande möten med kollegor i Region Kalmar län och med politiska företrädare för kommunerna i Östergötland. Det är nödvändigt att hitta långsiktiga former för samverkan kring projektets tre delar; etablering, rekrytering och besöksnäring.

  Styrelsemöte med Almi Östergötland
  Tisdagsförmiddagen fortsatte med styrelsemöte med styrelsen för Almi Östergötland. Normalt brukar junimötet för Almistyrelsen innebära ett tvådagarsmöte på annan plats, med strategimöte och ordinarie styrelsemöte. Denna gång blev det dock ett digitalt halvdagsmöte, där vi utöver ordinarie besluts- och informationsärenden, gästades av Magnus Råsten, kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten, som gav en intressant föredragning av myndighetens arbete med att upptäcka och komma åt ekonomisk brottslighet, och tips till utlånings- och rådgivningsaktören Almi för att bland alla kunder hitta spår av ekonomisk brottslighet. Styrelsemötet innehöll också ett föredrag av Jenny Egerfelt från Almis systerbolag Almi Invest, som redogjorde för verksamheten med investeringar i växande bolag i Östra Mellansverige.

  Artikel Altinget
  I tisdags publicerades en artikel på Altinget som byggde på en enkät med Kristdemokraternas regionråd i landet, utifrån partiets förslag att överföra ansvaret för hälso- och sjukvården till staten. Ett antal av oss som är regionråd för Kristdemokraterna fick komma till tals, och betonade samfällt att medborgarnas behov av vård är viktigare än om var och en får behålla sitt regionpolitiska förtroendeuppdrag. Jag blev också citerad kring ett av mina svar, där jag lyfter fram det logiska i att föra över all hälso- och sjukvård till staten och inte ha 290 olika sjukvårdsorganisationer (kommunerna) när den uttalade ambitionen är att minska från 21 (regionerna). Du kan läsa hela artikeln här: (https://www.altinget.se/artikel/kds-regionraad-om-att-avskaffa-sig-sjalva-bast-for-medborgarna).

  Samverkan på kulturområdet i Östra Mellansverige
  Tidigare under våren tog vi i Region Östergötland initiativ till att samla kulturpolitiskt ansvariga förtroendevalda och tjänstepersoner från de fem regionerna i Östra Mellansverige (Region Östergötland, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Uppsala). I onsdags eftermiddag var det dags för det andra mötet. Första delen av mötet fokuserade på länsmuseernas situation med utgångspunkt från den nyligen presenterade genomlysningen av Riksantikvarieämbetet. Linda Lundberg, generalsekreterare för Länsmuseerna, gav en presentation av genomlysningen. Mötets andra del diskuterades formerna för en samverkan på det kulturpolitiska området mellan de fem regionerna, där vikten av kopplingen mellan kultur och regional utveckling (som är grunden för annan samverkan inom Östra Mellansverige) bl.a. betonades. Organiserad samverkan inom kultursektorn sker idag i t.ex. Regionsamverkan Sydsverige (Region Skåne, Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg, Region Kalmar län och Region Jönköpings län) och i Kultur i Norr (Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland).

  Möte om Klostermuseet i Vadstena med Vadstena kommun
  Som jag berättade om i förra veckans nyhetsbrev, fick vi från regionutvecklingsnämndens presidium i förra veckan en presentation av den utredning som Östergötlands Museum fått i uppdrag att göra, kring att associera Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena till Östergötlands Museum och därmed få in museet i kultursamverkansmodellen. Något vi från Kristdemokraterna och Moderaterna föreslog i vårt förslag till Treårsbudget för regionen redan förra året. I går torsdag förmiddag hade vi från regionen ett möte med ansvariga förtroendevalda och tjänstepersoner i Vadstena kommun, där Östergötlands Museum gjorde motsvarande föredragning av sin utredning. Eftersom kultursamverkansmodellen också kräver regional och helst också kommunal medfinansiering, är det förstås viktigt att Vadstena kommun är tydligt med i processen. Framåt återstår nu möten med Länsstyrelsen, Linköpings Stift och förstås också museets nuvarande huvudman Birgittastiftelsen. Än så länge är det positiva tongångar och det blir spännande att följa den fortsatta processen!

  Möte med Shakespearefabriken om eventuell skådespelarutbildning
  Kulturyttringar i Vadstena var ett tema som återkom senare under torsdagen, då ett möte hölls kring förutsättningarna för att skapa en eventuell skådespelarutbildning i anslutning till den fristående teatern Shakespearefabriken i Vadstena (tidigare Shakespeare på Gräsgården). Även här har en utredning gjorts med Åse Berglund som utredare. Pontus Plaenge, konstnärlig ledare för Shakespearefabriken och Ingrid Onn, skådespelare, regissör och lärare, medverkade också. Kulturpolitiskt ansvariga förtroendevalda och tjänstepersoner från Vadstena kommun och från Region Östergötland, bland annat vi från regionutvecklingsnämndens presidium, lyssnade, frågade och reflekterade. Efter detta första möte, väntar fler inbokade möten och kontakter med departement o.s.v. Även denna fråga blir intressant att följa framåt!

  Den gångna veckan har antalet personer som testas positivt för Covid-19 fortsatt att minska i Östergötland, och även om minskningen inte varit lite kraftig som förra veckan, har även antalet personer som behöver sjukhusvård minskat. Även om vaccinationerna fortsätter i bra takt, är det tydligt att det är fortsatt viktigt att följa rådande restriktioner och riktlinjer. Med det fina sommarväder som varit i veckan och som till viss del också väntas i helgen och nästa vecka, går det ju t.ex. utmärkt bra att vara utomhus! Hoppas i alla fall att ni alla får en trevlig helg, och ett härligt sommarlov (för er som fått det)!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se