• Nyhetsbrev vecka 23

  Hej!

  Det är skolavslutningstider och idag åker många studentmösseprydda förbi regionhuset, inramat med allehanda ljud… I regionpolitiken återstår ännu ett par veckor till vår ”sommaravslutning”, regionfullmäktiges junisammanträde i midsommarveckan. Och hela tiden pågår förstås uppladdning och förberedelser inför höstens valrörelse. En hel del har stått på programmet denna vecka, trots att veckan inleddes med helgdag när nationaldagen firades. Några nedslag i det som hänt och skett kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Debattartikel om EU:s skogspolitik från regionföreträdare från hela landet
  Redan i slutet av förra veckan publicerades i tidningen Dagens Samhälle en debattartikel undertecknad av majoritets- och oppositionsföreträdare från 18 av Sveriges 21 regioner, om hur EU-förslag på det skogspolitiska området slår hårt mot svenskt skogsbruk. Från Region Östergötland undertecknar Eva Andersson (S) och jag från regionutvecklingsnämndens presidium, och bland undertecknarna finns också de kristdemokratiska kollegorna, Birgitta Sacrédeus, Region Dalarna och Mia Frisk, Region Jönköpings län. Du kan läsa hela debattartikeln här: (https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/eu-s-forslag-skulle-sla-hart-mot-svenskt-skogsbruk/).

  Gruppledaröverläggningar om politisk organisation
  I tisdags eftermiddag hölls återigen gruppledaröverläggningarna mellan gruppledarna för partierna i regionfullmäktige, kring hur den politiska organisationen ska se ut för Region Östergötland nästa mandatperiod. Det allra mesta är klart och överenskommet sedan tidigare, men några återstående delar finns att klara ut, för att vi ska kunna lägga fram ett enigt förslag innan valet. Förhoppningen är att ett möte i början av nästa vecka ska bli det sista…

  Extra gruppmöte med beslut om förslag till Treårsbudget 2023-2025
  På tisdagskvällen hölls ett gemensamt digitalt gruppmöte för Kristdemokraternas och Moderaternas regiongrupper. Anledningen var att ett färdigt förslag till Treårsbudget 2023-2025 skulle formellt beslutas. Redan vid ordinarie gruppmöte på tisdagskvällen i förra veckan, fick våra båda regiongrupper en ordentlig genomgång av budgetförslaget, men eftersom den styrande koalitionens budgetförslag presenterades först på tisdagseftermiddagen förra veckan, behövde en avstämning av deras förslag göras, innan vi formellt kunde klubba vårt. Med någon liten justering kunde två eniga regiongrupper besluta att anta förslaget, som blir offentligt i nästa vecka!

  Samverkansmöte med näringslivets organisationer och Länsstyrelsen
  Under pandemin har Eva Andersson (S) och jag från regionutvecklingsnämndens presidium samt enhetschef för tillväxt och marknadsföring Malin Thunborg tillsammans med landshövding Carl Fredrik Graf och tillväxtdirektör Madeleine Söderstedt Sjöberg på Länsstyrelsen Östergötland regelbundet haft digitala möten med näringslivets organisationer i Östergötland, för avstämning av hur framförallt små och medelstora företag i vår region påverkats av pandemin. I onsdags förmiddag träffades gruppen för första gången fysiskt, på plats på Linköpings slott på inbjudan av landshövdingen. Vid onsdagens möte deltog Simon Helmér, vd för Östsvenska Handelskammaren, Frida Boklund, regionchef för Företagarna och Gunilla Byström, kreditchef på Almi Östergötland. Det är värdefullt att även fortsatt få avstämning av läget för det östgötska näringslivet, nu också med tanke på krig i vår omvärld. Stort tack till alla för bra och framåtsyftande samtal!

  Medverkan i P4 Östergötland med kommentar om förslag om vårdberedskap
  Vid lunchtid i onsdags medverkade jag i programmet Förmiddag i P4 Östergötland, där jag blev intervjuad av programledare Stefan Lindeberg om förslag kring stärkt beredskap för den östgötska hälso- och sjukvården, som Socialdemokraterna i regionen presenterat. I intervjun kommenterar jag att det är positivt att (S) nu ansluter sig till linjen om att på olika sätt stärka beredskapen för hälso- och sjukvården, ett område som vi från Kristdemokraterna på egen hand, och tillsammans med Moderaterna, lagt flera förslag inom under de senaste åren. Du kan höra hela inslaget här, 1 timmer och 21 minuter in i sändningen: (https://sverigesradio.se/avsnitt/1948567).

  Besök på nyöppnade Östergötlands Museum med Kulturnätverket i Östergötland
  På onsdagseftermiddagen bjöd Region Östergötland in kulturpolitiskt ansvariga förtroendevalda och tjänstepersoner i de tretton östgötska kommunerna till nätverksträff på Östergötlands Museum. Nätverket, som under föregående mandatperiod fanns i form av ett saksamråd mellan regionen och kommunerna, återuppstod som nätverk under pandemin, mycket med tanke på behovet av att gemensamt stämma av kulturlivets påverkan av pandemin. Nu blev det äntligen dags för nätverket att träffas fysiskt, och vad passade bättre än att ses på det nyligen återöppnade Östergötlands Museum. Mötet inleddes med att museichef Olof Hermlin och Gabriela Huk, chef för publika avdelningen, guidade oss alla runt på konstavdelningen och genom den kulturhistoriska utställningen. Mycket intressant och inspirerande att se de nya utställningarna, och extra kul att bland deltagarna också träffa kristdemokratiska kollegan Jonni Harrius, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Ödeshögs kommun, som där ansvarar för kulturfrågorna!

  Prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  I går torsdag förmiddag hölls ännu ett digitalt möte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige. Partnerskapet är fortfarande igång, eftersom förseningen av EU:s budget lett till att den nya perioden med nytt strukturfondspartnerskap ännu inte kommit igång. Nu närmar sig dock avslutningen, och vid torsdagens möte var det inte aktuellt med några prioriteringar av medel från strukturfonderna, utan företrädesvis information från Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket kring planeringen för den kommande perioden för Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Till hösten planeras ett avslutande, fysiskt möte, med överlämnande till nytt strukturfondspartnerskap.

  Debattartikel om kollektivtrafik utifrån busslinje 432 i Krokek
  Idag fredag har Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd i Norrköping och jag en debattartikel i Norrköpings Tidningar, om våra tankar kring förändringar av upplägget för den östgötska kollektivtrafiken framåt, med utgångspunkt i hanteringen av busslinje 432 mellan Krokek och Norrköping, där vi i förra veckan både hade ett möte med medborgare längs Strandvägen i Krokek och vid Trafik- och samhällsplaneringsnämnden på torsdagen lade fram ett nämndinitiativ som var mycket nära att gå igenom. Du kan läsa hela debattartikeln här: (https://nt.se/debatt/artikel/kristdemokraterna-oppnar-for-att-ostgotatrafiken-inte-langre-ska-drivas-som-bolag-kan-vara-battre-med-direkt-politisk-ledning/jndk9w0l)

  Frukost med Vårdförbundet Östergötland
  Fredagen har också innehållit ett möte med ledningen för Vårdförbundet i Östergötland som bjudit in alla politiska partier i Region Östergötland till ett möte om aktuella frågor för Vårdförbundet inför valrörelsen. Från Kristdemokraterna deltog vid dagens möte Lena Käcker Johansson, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, Martin Zetterlund, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i beredningen för personal och kompetensförsörjning samt jag som gruppledare. Det blev ett bra samtal, där vi kan konstatera att flera punkter i Vårdförbundets program går bra ihop med kristdemokratisk politik, t.ex. förslag om stärkt statlig styrning av vården. Tack till ordförande Emma Klingvall och vice ordförande Helene Esping för en bra förmiddag!

  Imorgon arrangerar Kristdemokraterna i Östergötland en bussresa till Sveriges riksdag, där vår riksdagsledamot och distriktsordförande Magnus Oscarsson tar emot, visar runt och berättar mer om riksdagsarbetet. Flera nya medlemmar, och en och annan gammal räv, är anmälda till resan. Oavsett vad som står på ditt program i helgen, hoppas jag att det blir en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se