• Nyhetsbrev vecka 23

  Hej!

  Efter klämdag i måndags och nationaldag i tisdags har det varit en ovanligt kort arbetsvecka, med tre egentliga arbetsdagar. De tre dagarna har dock varit välfyllda och inneburit resor till såväl Stockholm som Göteborg. En sammanfattning av det som hänt och skett under de tre dagarna kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Möte med Östergötlands Integrationsråd
  I onsdags förmiddag var det dags för årets andra sammanträde med Östergötlands Integrationsråd. Länsstyrelsen Östergötland med landshövding Carl Fredrik Graf i spetsen ansvarar för rådet och kallar samman representanter för kommunerna i Östergötland, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Region Östergötland. Jag har uppdraget att vara regionens representant i egenskap av ordförande i regionutvecklingsnämnden. Bland kommunrepresentanterna finns glädjande nog två kristdemokratiska kollegor; Eva-Britt Sjöberg, ordförande i kompetensförsörjningsnämnden i Norrköpings kommun och Evelina Nilsson, ordförande i socialnämnden i Söderköpings kommun. På mötet gavs aktuell information från de tre myndigheterna i rådet och fördes också samtal om hur integrationsarbetet kan utvecklas i Östergötland framåt.

  Remisskonferens om ny kulturplan för Östergötland
  På onsdagseftermiddagen genomfördes remisskonferens om det förslag till ny kulturplan för Östergötland som just nu befinner sig ute på remiss hos kommuner, organisationer och institutioner i Östergötland. Remissversionen beslutades av regionutvecklingsnämnden i slutet av mars, remisstiden går ut i slutet av juni och efter bearbetningar ska slutversion efter behandling av regionutvecklingsnämnd och regionstyrelse slutligt fastställas av regionfullmäktige i höst. Jag hade som ordförande i regionutvecklingsnämnden uppdraget att inleda och avsluta konferensen, och däremellan bjöds deltagarna från hela Östergötland på föredrag om kulturens betydelse för demokratin av Stefan Jonsson, Linköpings Universitet, en föredragning av kulturplanens upplägg och innehåll från kulturchef Rikard Åslund och framför allt möjlighet att under ett mingelpass avge synpunkter vid olika ämnesinriktade stationer. En bra och givande eftermiddag med möjlighet till många samtal och medskick till kulturplanen!

  Dialog med kulturdepartementet och kultursamverkansmodellen
  I går torsdag bjöd kulturdepartementet in till mandatperiodens första dialog om kultursamverkansmodellen på plats i Stockholm. Två representanter från varje region, majoritets- och oppositionsföreträdare, är inbjudna, för att både få information och möjlighet att göra inspel av olika slag. Kulturminister Parisa Liljestrand och hennes statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall gav information om aktuella frågor på kulturdepartementet och den särskilde utredaren Mats Svegfors, med uppdraget att göra en översyn av kultursamverkansmodellen, gav en rapport från utredningens arbete och kommande förslag. Region Östergötlands representanter var jag som ordförande och Eva Andersson (S) som andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden. Dessutom trevligt att ytterligare tre kristdemokrater fanns bland regionrepresentanterna; Joacim Wäppling från Region Sörmland, Billy Åkerström från Region Blekinge och Helena Vådegård från Region Dalarna.

  Årsmöte och konferens med EU-nätverket REVES
  Idag fredag har jag som politisk representant från Region Östergötland deltagit i årsmöte och konferens med EU-nätverket REVES, som arbetar med frågor kopplade till den sociala ekonomin (eller civilsamhället eller idéburen sektor). På många håll i Europa har den sociala ekonomin än mycket tydligare roll i välfärden, och det är intressant att genom nätverket få ta del av hur det ser ut på andra håll i Europa, kunna få med sig goda exempel och kanske möjligen bidra med någon aspekt från svenskt och östgötskt håll. Detta var mitt första möte med nätverket, och det var därför betryggande ett REVES-veteranerna Margareta Wandel, strateg på enheten för kompetensförsörjning i Region Östergötland och Camilla Carlsson från Coompanion Östergötland, också deltog i mötet. I samband med årsmötesdelen fick jag som ny ledamot från Regin Östergötland kort presentera mig. En intressant dag kring viktiga och aktuella frågor, och praktiskt att detta första möte också var på hemmaplan i Sverige!

  Då väntar snart helgen och lite möjlighet till ledighet. Sommarvädret tycks fortsätta i helgen, och även om det verkligen skulle behövas regn nu, hoppas jag att ni alla får en riktigt fin sommarhelg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se