• Nyhetsbrev vecka 24

  Hej!

  Det är skolavslutningstider, och även om avslutningarna är lite annorlunda i år, är väderleken rätt och glädjen och lättnaden att ha klarat av ännu ett skolår är stor hos många. För oss i regionpolitiken återstår ännu ett par veckor med möten, innan det blir lite mer sommarglest i almanackan. Den gångna veckan har varit innehållsrik, och något av det som har hänt och skett kommer här i kortform i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med besök av HR-direktör och kommunikationsdirektör
  Som vanligt inleddes veckan med måndagsmöte för Kristdemokraterna och Moderaterna i regionhuset. Denna gång hade vi utöver regiondirektör Krister Björkegren, också besök av HR-direktör Zilla Jonsson och kommunikationsdirektör Anna Bowall. Zilla Jonsson informerade framförallt om det ärende som på tisdagen skulle beslutas i regionstyrelsen om utökade ersättningar till personal med anledning av Coronapandemin. Anna Bowall presenterade bl.a. den sommarkampanj som lanserats senare i veckan, om att hålla avstånd på semestern, med viktiga budskap tryckta med östgötsk tvist på t-shirts som regionanställda och andra kan ha på sig i sommar för att påminna om vikten av att hålla avstånd!

  Verksamhetsdialoger med regionala kulturinstitutioner
  Hela tisdagsförmiddagen ägnades åt verksamhetsdialoger med regionala kulturinstitutioner. Politiska företrädare och tjänstepersoner från Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköping kommun träffade via olika digitala mötesverktyg politiska företrädare och tjänstepersoner från Scenkonst Öst AB, Östgötamusiken och Östergötlands Museum. Verksamhetsdialoger sker normalt varje vår, men har i år dels blivit lite senare under våren och dels fått ett något förändrat innehåll, med anledning av Coronapandemin. Alla tre institutionerna har på olika sätt påverkats av pandemin, och presenterade utöver en sedvanlig redovisning av föregående år också vilka effekter pandemin haft på verksamheten och vilka åtgärder som vidtagits för att ändå försöka uppfylla uppdraget att nå ut med kultur till östgötarna. Även hur planeringen för hösten och kommande år påverkats, fick vi redogörelse för, och det är klart att det för dem, och oss alla, är oklart vad som kommer att vara möjligt att genomföra i höst. I vilket fall är det tre välskötta institutioner med engagerade ledningar som hanterat det rådande läget på ett imponerande sätt!

  Regionstyrelse med yrkande från KD om ersättning till personal i Covid-vård
  På tisdagen var det också sammanträde med regionstyrelsen och precis som för övriga nämnder i regionen, med minskat antal personer på plats. Både Kristdemokraternas ordinarie ledamot Stefan Redéen och ersättare Anders Eksmo var dock på plats och tjänstgjorde, då Anders fick ersätta en moderat ledamot. Det kanske mest uppmärksammade ärendet på dagordningen var beslutet om utökade ersättningar till personal i regionen med anledning av pandemin. Förslaget var att den personal som inte kunnat få fyra veckors semester i sommar, utan kanske bara tre, skulle få ekonomisk ersättning per dag upp till fyra veckor, att friskvårdsbidraget skulle höjas för all personal i regionen samt att all personal skulle få en gåva till ett värde av 500 kr att användas hos aktörer i Östergötland i sommar, och då också bli ett stöd till det östgötska näringslivet. Många av de som arbetat i den direkta pandemivården har reagerat på förslaget och med stöd från många andra, uttryckt att nivåerna på lönetilläggen är för låg. Från Kristdemokraterna yrkade vi därför på ett tillägg att uppdra till regiondirektören att till hösten, när förhoppningsvis den värsta perioden är över och det går att få bättre överblick på helheten, utreda möjlighet till ett lönetillägg för all den personal som arbetat i den direkta pandemivården. Dessvärre fick vi inte stöd för vårt yrkande, men det finns förstås möjlighet att återkomma med nya yrkanden i höst…

  Sammanträde med politiska ledningsgruppen
  I tisdags eftermiddag inträffade veckans informationsmöte för politiska ledningsgruppen, med uppdaterad information om regionens olika insatser med anledning av Coronapandemin. Regiondirektör Krister Björkegren visade bl.a. hur utvecklingen fortfarande till största del följer den prognos som regionen och Linköpings Universitet tagit fram. Utvecklingsdirektör Rolf Östlund redogjorde för läget för provtagning av PCR-tester som visar om en person har sjukdomen just nu. Under föregående vecka, gjordes betydligt fler tester än tidigare veckor, och denna vecka har provtagningen ytterligare utökats. Kommunikationsdirektör Anna Bowall berättade bl.a. att regionen utökat sina kanaler för kommunikation till medborgarna till att numera även finnas på Snapchat, i syfte att bättre nå framförallt den yngre delen av befolkningen. Regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla presenterade uppdaterade siffror när det gäller varsel, korttidspermittering, arbetslöshet och konkurser, nu också inkluderade maj månad. Glädjande är antalet varsel i maj betydligt lägre än de högra siffrorna från mars och april och antalet konkurser följer årstrenden för ett helt ”vanligt” år, alltså i nuläget inte fler konkurser än normalt.

  Styrelsemöte med Almi Östergötland
  På onsdagsförmiddagen var det styrelsemöte med styrelsen för Almi Östergötland. En del av oss var på plats på Almis kontor i centrala Linköping, medan några var med via det digitala mötesverktyget Teams. Utöver sedvanliga rapportpunkter, fick styrelsen presentation av nya kreditchefen Gunilla Byström och en omfattande redogörelse av hur verksamheten påverkats av Coronapandemin. Både VD Mats Philipsson och vice VD Henrik Dahlström presenterade dels hur många fler företag som varit i kontakt med Almi, hur utlåningen nått rekordnivåer och hur fler medarbetare engagerats för att klara det utökade uppdraget, samt dels hur arbetsformerna förändrats med hjälp av digitala verktyg och hur kreativiteten och anpassningsnivån varit stor! Trots en extraordinär situation har Almi klarat våren bra, och visar ännu en gång att man är regionens viktigaste tillväxtverktyg!

  Möte med Vårdförbundet
  Onsdagen fortsatte med att Stefan Redéen, ledamot i regionstyrelsen, och jag på eftermiddagen träffade Vårdförbundet i Östergötland i deras lokaler i centrala Linköping. Ordförande Emma Klingvall och Helene Esping, ledamot i styrelsen, tog emot oss. Det blev naturligtvis en hel del samtal om hur Coronapandemin påverkat arbetssituationen i vården, men också intressanta diskussioner om utvecklingen av nära vård och om den nyligen genomförda omorganisationen av hälso- och sjukvården i Region Östergötland. Tack till Emma och Helene för att vi fick gästa er och för givande samtal!

  Möte om aktuella frågor inom regional kultur
  I går torsdag träffade vi från regionutvecklingsnämndens presidium på förmiddagen regionens kulturchef Rikard Åslund, för att stämma av några aktuella frågor inom den regionala kulturen. Inledningsvis var också filmkonsulent Mattias Ahlén med på mötet, för att uppdatera oss om ett par aktuella frågor på filmområdet, bl.a. förberedelserna för utredning av en eventuell regional filmfond. Vidare följde vi upp tisdagens verksamhetsdialoger med de tre stora regionala kulturinstitutionerna, samt uppdaterades om det samhällsorienteringsuppdrag som finns inom Regionbibliotek Östergötland.

  Träff med enheten för kompetensförsörjning
  På torsdagseftermiddagen hade vi från regionutvecklingsnämndens presidium en intressant träff med hela enheten för kompetensförsörjning. Enhetschef Rickard Widén och övriga medarbetare på enheten presenterade enhetens allmänna roll och uppdrag och några av de aktuella projekt, utredningar och kartläggningar som pågår just nu. Vi fick bl.a. en uppdatering av arbetet med Regionalt kompetensforum, där branschrepresentanter, intresseorganisationer, statliga myndigheter m.fl. regelbundet träffas för att uppnå bättre resultat inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet och i matchningen på arbetsmarknaden i Östergötland. Vidare presenterades aktuella utvecklingsarbeten när det gäller vuxenutbildningen i Östergötland, bl.a. en gemensam utbildningsplattform på nätet efter inspiration från Region Halland. Även projektet ”Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige” presenterades. En givande eftermiddag, med möjlighet till fördjupning som inte är möjliga på vanliga nämnd- och presidiemöten.

  Möte med Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp
  I går kväll möttes Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp, d.v.s. ledamöter och förste ersättare i regionfullmäktige, för att förbereda oss inför nästa veckas sammanträde med regionfullmäktige. Eftersom halva regionfullmäktige ska vara med via det digitala verktyget Zoom, behövde vi bl.a. enas om vilka fyra ledamöter som ska vara med på plats i Norrköpings kommuns sessionssal, som regionen lånat för detta tillfälle, och vilka fyra ledamöter som ska vara med via Zoom. Vi gick också igenom ärendelistan, som efter gruppledaröverenskommelse inte innehåller några motioner och interpellationer, för att försöka korta sammanträdestiden så mycket som möjligt. Vi hann också med att kort återkoppla förra veckans agerande på Trafik- och samhällsplaneringsnämnden angående Målbild 2040 för regional tågtrafik och denna veckas agerande på regionstyrelsen angående ersättning till personal i Coronavård.

  Även om det inte varit terminsavslutning för oss alla än, ser det ut att bli bra sommarväder i helgen, så passa på att bege er ut i den östgötska naturen! Och fortsätt följa folkhälsomyndighetens rekommendationer! Trevlig helg till er alla!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 013-14 11 59 (bost)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@kristdemokraterna.se