• Nyhetsbrev vecka 24

  Hej!

  Första sommarlovsveckan för alla lediga elever har verkligen bjudit på sommarväder! Idag och de kommande dagarna är det temperaturer över 30 grader. Det är förstås härligt med sol och värme, samtidigt som det också kan medföra problem både för hälsa och för natur. Så även med värmen gäller det att vara försiktig! Detsamma gäller förstås fortfarande när det gäller pandemins restriktioner, där vi kan få en fortsatt positiv utveckling om vi alla hjälps åt att hålla i och hålla ut! Sommarlov och sommarväder till trots, har veckan bjudit på en del regionpolitiskt arbete. Något av det kommer här i snabbresumé i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med besök av regiondirektör
  Veckan började som vanligt med måndagsmöte för Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen. Mötet gästades av regiondirektör Krister Björkegren, som bl.a. berättade om planeringen för att klara bemanningen på sjukhusen under sommaren, och klara målsättningen att alla medarbetare som önskar ska kunna få fyra veckors semester. När det gäller pandemivården har antalet patienter i slutenvård och på IVA fortsatt att minska och när det gäller provtagning är det allt färre som är i behov av provtagning och färre andel av dem som testas positivt. Vaccinationsorganisationen gör ett imponerande arbete och andelen vaccinerade ökar hela tiden successivt

  Debattartikel om budgetförslag från KD och M
  I måndagens upplaga av tidningen Folkbladet hade vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i Region Östergötland en debattartikel kring vårt gemensamma förslag till Treårsbudget 2022-2024, där vi tar upp några prioriterade områden ur budgeten. Du kan läsa hela debattartikeln här: (https://folkbladet.se/asikter/debatt/artikel/ytterst-handlar-det-om-sjukhusets-existens/rk0o26vl).

  Möte med Länsstyrelsen och Linköpings stift om Klostermuseet
  Under den senaste månaden har det varit flera möten om Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena, och i onsdags var det dags för ännu ett. Denna gång träffade vi Länsstyrelsen med landshövding Carl Fredrik Graf och länsantikvarie Patrick Björklund samt Linköpings Stift med biskop Martin Modéus. Även de fick ta del av den utredning som Östergötlands Museum gjort på regionens uppdrag om en tänkbar ny organisation för klostermuseet, med associering till Östergötlands Museum och ingående i kultursamverkansmodellen och därmed med möjlighet till statlig, regional och kommunal finansiering. Även denna gång bjöds positiva reaktioner på utredningen, vilket känns bra när arbetet går vidare. Förhoppningsvis kan det som vi från Kristdemokraterna och Moderaterna föreslog redan i vårt förslag till Treårsbudget förra året, bli verklighet under kommande år!

  Kort filmklipp om Treårsbudgetförslaget
  I onsdags publicerade vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen ett kort filmklipp där Marie Morell (M) och jag berättar om vårt gemensamma förslag till Treårsbudget 2022-2024. Du kan se filmklippet här: (https://fb.watch/6b-JkQ-gWX/).

  Strategiskt samråd med kommunerna i Östergötland
  Idag fredag har det varit sammanträde med det strategiska samrådet mellan regionen och kommunerna i Östergötland. I samrådet ingår kommunstyrelseordförande och oppositionsledare från kommunerna samt ordförande och andre vice ordförande i regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden i regionen. På dagordningen stod bl.a. ett längre pass om Nära vård, med bl.a. besök av Anna Nergårdh, tidigare statlig utredare av bl.a. Samordnad utveckling för god och nära vård. Samrådet fick också bl.a. aktuell information om processen att ta fram ny regional utvecklingsstrategi för Östergötland, läget i regionen när det gäller Covid-19 och processen att uppdatera besöksnäringsstrategin för Östergötland.

  I nästa vecka väntar både två heldagars sammanträde med regionfullmäktige, med bl.a. debatt och beslut om Treårsbudget för 2022-2024, och i slutet av veckan, midsommarhelg. Men innan dess väntar en helg, som alltså tycks bjuda på ordentligt sommarväder. Hoppas ni får chans att njuta av sol och värme – och att det blir en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se