• Nyhetsbrev vecka 24

  Hej!

  Det är riktigt varma sommartemperaturer utanför dörren denna fredagseftermiddag, så det känns inte helt fel att helgen står för dörren. Men innan dess ska veckan i regionpolitiken sammanfattas, där juni fortsätter att vara en intensiv och innehållsrik månad i politiken. Denna vecka har mycket kretsat kring det gemensamma förslaget till Treårsbudget 2023-2025 från Kristdemokraterna och Moderaterna, som vi presenterade i måndags. Om det och en del annat kommer här några rader i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Pressträff om förslag till Treårsbudget 2023-2025 från KD och M
  Veckan började med att vi från Kristdemokraterna och Moderaterna hade pressträff i Norrköping i måndags förmiddag för att presentera vårt gemensamma förslag till Treårsbudget 2023-2025 för Region Östergötland. Rubriken för vår budget är ”Redo att få ordning på Region Östergötland”, och utöver en lång rad uppdrag till regionens nämnder och regionstyrelsen innehåller också vårt förslag några konkreta ekonomiska satsningar på höjt OB-tillägg för vårdens personal, ökade resurser till läkarmedverkan i Östergötlands kommuner, förbättrad kollektivtrafik och åtgärder för att stärka arbetsmarknaden. Du kan läsa mer om budgeten här: (https://wp.kristdemokraterna.se/regionostergotland/redo-att-fa-ordning-pa-region-ostergotland/). Tillsammans med min gruppledarkollega Marie Morell (M) har vi också spelat in ett filmklipp där vi presenterar satsningarna i vår budget, du kan se filmklippet på Facebook här: (https://fb.watch/dGZs-0MQeC/). Flera medier rapporterade från pressträffen, och du kan bl.a. läsa artiklar från Corren: (https://corren.se/nyheter/ostergotland/artikel/de-vill-satsa-60-miljoner-pa-hojda-tillagg-for-vardpersonalen-det-ska-lona-sig-att-jobba-kvall-och-helg/lqdz9odr) och Folkbladet: (https://folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel/m-och-kd-i-regionen-kapa-koerna-och-hoj-ob-tillagget-battre-dialog-om-kollektivtrafiken/r9xed6vr).

  Lunchsamtal på Östsvenska handelskammaren inför regionvalet
  I måndags lunch var jag inbjuden av Östsvenska handelskammaren till Kammarforum i Norrköping för att tillsammans med tre regionpolitikerkollegor redogöra för tankar och förslag inför regionvalet, när det gäller regional utveckling. Samtalet leddes av handelskammarens vd Simon Helmér och näringspolitisk chef Maria Björk Hummelgren, och ett antal representanter för medlemsföretag hos handelskammaren fanns på plats för att lyssna, ställa frågor och komma med inlägg. Eftersom handelskammaren omfattar både Östergötland och Sörmland, var två förtroendevalda från Region Östergötland och två från Region Sörmland inbjudna. Från Östergötland deltog regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson (S) och jag, och från Sörmland deltog regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) och min kristdemokratiske gruppledarkollega Joha Frondelius (KD). Det blev ett bra samtal – tack till handelskammaren för ett fint arrangemang! Du kan läsa mer om samtalet här: (https://ostsvenskahandelskammaren.se/vad-handlar-regionvalet-om/).

  Gruppledaröverläggningar om politisk organisation
  På måndagseftermiddagen hölls de sista gruppledaröverläggningarna om politisk organisation nästa mandatperiod, innan beslut i regionstyrelsen på onsdagen inför regionfullmäktige i nästa vecka. Efter ett antal fysiska och digitala träffar, fanns till slut ett förslag för regionstyrelsen att behandla. Som alltid, när ambitionen är att bli eniga mellan partierna, kan inte var och en få igenom alla sina ursprungliga förslag, och alla måste göra vissa eftergifter. Men, nu finns i alla fall en organisation framtagen inför nästa mandatperiod!

  Möte med Östergötlands läkarförening
  Måndagen avslutades med att jag tillsammans med mina oppositionsrådskollegor från Moderaterna, Marie Morell och Fredrik Sjöstrand, var inbjuden till Östergötlands läkarförenings styrelse, för att diskutera aktuellt läge i den östgötska sjukvården, problem, utmaningar, tankar och idéer om framtiden. Vi brukar träffas ungefär en gång per termin, och dessvärre var detta möte präglat av det mycket prekära läget inför sommaren, då bemanningssituationen är mycket besvärlig och det därför är rekordfå vårdplatser. Viktiga inspel som är nödvändiga att ta med inför, och framför allt efter, valet.

  Strategimöte med styrelsen för Almi Östergötland
  Tisdag och onsdag hade styrelsen för Almi Östergötland strategimöte. Efter en paus pandemiåren 2020 och 2021 samlades styrelse och ledningsgrupp igen för att diskutera mer långsiktiga och strategiska frågor för bolaget, och också genomföra ett ordinarie styrelsemöte. Utöver vd Mats Philipsson och de två affärscheferna Gunilla Byström och Henrik Dahlström, medverkade också Sara Brandt, vice vd på det statligt ägda moderbolaget Almi, som gick igenom den nya nationella strategin för bolaget.

  Frukostmöte om hållbarhetsarbete på Holmen
  På torsdagsmorgonen var det åter dags för frukostmötet Skyline, som numera hålls på Link Business Center vid Stångåns strand i centrala Linköping. Denna gång var gästtalaren Nils Ringborg från Holmen, som berättade om den stora östgötsk papperskoncernens hållbarhetsarbete. Mycket intressant och flera spännande aspekter på miljö, energi och tillväxt.

  Möte med Region Kalmar län om besöksnäringsfrågor
  I går torsdag genomfördes också ett avstämningsmöte med Region Kalmar län om det samarbete som pågår sedan några år tillbaka kring framförallt besöksnäringsfrågor. För ett par år sedan undertecknades en avsiktsförklaring av företrädare för styrande partier och opposition i våra båda regioner, vilket innebar såväl min oppositionsrådskollega Anders Andersson (KD) som jag själv. Pandemin har bromsat arbetet något, men nu när goda möjligheter finns igen, ska vi försöka ta nya tag och förhoppningsvis få till ett möte med politiker, tjänstepersoner och aktörer från besöksnäringen till hösten.

  Strategiskt samråd med kommunerna i Östergötland
  Idag fredag hölls vårens sista strategiska samråd mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland. På dagordningen stod bl.a. beslut om avsiktsförklaring om nära vård, presentation av hur regionen tänker sig sitt uppdrag att samordna genomförandet av den i höstas beslutade regionala utvecklingsstrategin (RUS) och lägesrapport om bredbandsutbyggnaden i Östergötland. Trevligt också att bland de deltagande kommunstyrelseordförandena träffa Annicki Oscarsson (KD) från Ödeshögs kommun!

  I morgon lördag är det dags för kristdemokratisk kampanj på marknad igen, denna gång är det Björkfors marknad som väntar. Vi hoppas att sommarvädret håller i sig, så det blir många marknadsbesökare. Kom gärna förbi Björkfors du också! I vilket fall som helst, önskar jag dig en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se