• Nyhetsbrev vecka 24

  Hej!

  I dagarna är det många skolavslutningar och för en hel del barn och unga väntar nu sommarlov. För oss i regionpolitiken återstår ännu ett par veckor innan det blir lite mer sommarledigt. Efter förra veckans något kortare arbetsvecka, har denna vecka innehållit fem fullmatade arbetsdagar. En sammanfattning av veckans aktiviteter kommer här i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Möte med ledningen för Länsstyrelsen Östergötland
  I måndags morse hade vi från politisk ledning och tjänstepersonledning i regionen ett av våra återkommande möten med ledningen för Länsstyrelsen Östergötland. Från regionen deltar ordförande i regionstyrelsen, trafik- och samhällsplaneringsnämnden och regionutvecklingsnämnden, regiondirektör och regionutvecklingsdirektör. Från Länsstyrelsen deltog denna gång länsråd och tillväxtorienterad, och normalt deltar även landshövdingen. På mötet finns möjlighet att stämma av gemensamma frågor och också informera varandra om pågående ärenden som kan ha betydelse för den andra parten.

  Måndagsmöte med fokus på ny folkhälsorapport
  På veckans måndagsmöte fick vi utöver aktuella informationer från tillförordnad regiondirektör Karl Landergren och kommunikationsdirektör Anna Bowall, en föredragning av den helt nya folkhälsorapporten om hälsans utveckling i Östergötland, som offentliggjordes i måndags. Maria Elgstrand, verksamhetschef för Folkhälso- och statistikenheten, föredrog rapporten. Vi fick också på mötet en genomgång av bemanningsläget i vården inför sommaren, från vårddirektörerna Jessica Frisk och Ninnie Borendal Wodlin.

  Möte med styrgruppen för Löfstad slott
  Måndagseftermiddagen bjöd på mandatperiodens första möte med styrgruppen för Löfstad slott. Museiverksamheten på slottet är en del av Östergötlands Museum, efter skrivningar i testamentet efter den sista ägarinnan, Emelie Piper, medan själva slottsfastigheten ägs och förvaltas av Riddarhuset i Stockholm. I styrgruppen ingår representanter för huvudmännen för museiverksamheten på slottet; Region Östergötland och Norrköpings kommun, representanter för Östergötlands Museums styrelse och från Riddarhuset. Från Region Östergötland är det som tidigare mandatperiod, ordförande och andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden som är representanter, vilket gör att jag och Eva Andersson (S) fortsätter i gruppen. Roligt att ytterligare en kristdemokrat blivit invald i gruppen, när Gunilla Lundgren, är en av representanterna för museistyrelsen. På mötet fick vi både rapporter från verksamheten på slottet de senaste månaderna, planerna för den stundande sommarsäsongen och frågor kopplade till renovering av fastighet och inventarier. Mötet avslutades med en rundvandring på slottet för att både se på insatser som gjorts och behov av kommande insatser.

  Möte om behov av ambulanshelikopter
  I tisdags förmiddag hade vi från Östgötasamverkan ett möte med en grupp medarbetare från olika kliniker på Universitetssjukhuset, som redogjorde för det behov som finns av en ambulanshelikopter i vår sjukvårdsregion. Vi från Kristdemokraterna har som bekant drivit frågan under längre tid, bl.a. genom motion i opposition. Nu är det positivt att vårdverksamheten påtalar behovet och att också hela Östgötsamverkan får upp frågan på agendan. Blir intressant att följa frågan framåt!

  Verksamhetsdialog med Riksteatern Östergötland
  På tisdagseftermiddagen var det dags för ännu en verksamhetsdialog med aktör inom kultursamverkansmodellen. Denna gång hade turen kommit till Riksteatern Östergötland, som representerades av riksteaterkonsulent Ulf Thörn, ordförande Lena Lundman, vice ordförande Linda Cederlind och kassör Stefan Olsson. De redogjorde för hur Riksteatern utför sitt uppdrag från regionen, vad som skett under året och vilka planer som finns framåt. Mycket positivt är på gång, inte minst för att underlätta barn och ungas tillgång till kultur!

  Möte med Svenskt Näringsliv om östgötskt företagsklimat
  Tisdagen fortsatte med att vi från Östgötasamverkan träffade Johan Gustafsson, regionchef för Svenskt Näringsliv. Utifrån den stora undersökning om företagsklimat i kommunerna, som de årligen presenterar, gav han oss en sammanfattning av företagsklimatet i Östergötland som helhet. Vi fick också möjlighet att diskutera fler frågor som har betydelse för tillväxt och näringslivsutveckling. Värdefullt med denna möjlighet till samtal och dialog!

  Möte med Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp
  På tisdagskvällen hade vi ett digitalt möte med Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp inför nästa veckas sammanträde med regionfullmäktige. Ordinarie ledamöter och förste ersättare kallas till mötet, där vi går igenom ärenden och upplägg för fullmäktigemötet. Huvudärendet denna gång är förstås beslut om regionens Treårsbudget 2024-2026.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas SKR-grupp och beredningssammanträde
  Onsdag och torsdag har det varit juni månads omgång av möten med de olika beredningarna och delegationerna inom Sveriges kommuner och regioner (SKR). Som vanligt inleddes dagarna med gruppmöte med Kristdemokraternas SKR-grupp. Gruppmötet gästades denna gång av civilminister Erik Slottner (KD), som redogjorde för aktuella frågor inom hans område, inte minst frågor med koppling till kommuner och regioner. Onsdagskvällen bjöd sedan på trevlig gemensam sommaravslutning för Kristdemokraternas, SKR-grupp, riksdagsgrupp, partikansli samt statsråd och medarbetare i regeringskansliet, med bl.a. tal av partiledare Ebba Busch. På torsdagen fortsatte SKR-dagarna med ännu ett gruppmöte med Kristdemokraternas SKR-grupp, gruppmöte med ledamöterna från KD, M och L i beredningen för tillväxt och regional utveckling, och slutligen själva beredningssammanträdet. Där diskuterades bl.a. den pågående utredningen om aktivitetskrav för försörjningsstöd, konnektivitet (bredbandsfrågor framåt), transportinfrastrukturplanering och SKR:s arbete med näringspolitik.

  Möte mellan Kristdemokraternas regiongruppledare och sjukvårdsministern
  På torsdagsmorgonen hanns också med juni månads avstämningsmöte mellan alla regiongruppledare och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Vi fick information om flera aktuella frågor på departementet, och fick också möjlighet att ge en del synpunkter och medskick, inte minst den högaktuella frågan kring regionernas ekonomi och om statsbidrag till regionerna.

  Prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  Idag fredag har det varit prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige. Partnerskapet har ambitionen att så här i början av innevarande budgetperiod i EU, förlägga prioriteringsmötena runt om i de fem regionerna som ingår i Östra Mellansverige. Därför var dagens möte förlagt till Västerås i Region Västmanland. Utöver själva besluten om prioriteringar av medel till projekt från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF), innehöll mötet information från Tillväxtverket hur de arbetar med utvärdering av regionalfonderna i Sverige och information från Region Västmanland om deras arbete med regional utveckling och regional utvecklingsstrategi. Vid dagens möte prioriterades en hel del viktiga projekt från båda fonderna, varav flera med kopplingar till Östergötland. De östgötska representanterna var dels jag som ordinarie representant från Region Östergötland, Jan Owe-Larsson som vice ordförande i partnerskapet, Madeleine Söderstedt Sjöberg från Länsstyrelsen Östergötland som representant från alla fem länsstyrelserna i området, Camilla Carlsson från Coompanion Östergötland som representant för den sociala ekonomin och Erik Erjeby från LRF Östergötland.

  Då närmar sig helgen och, om man ska tro aktuell väderprognos, kanske lite efterlängtat regn på söndag! Innan dess verkar det dock bli fortsatt högsommarvärme… I det varma vädret väntar för mig bl.a. kristdemokratisk kampanj imorgon lördag på Björkfors Marknad tillsammmans med Kristdemokraterna i Kinda. Oavsett vad du planerar för helgen, hoppas jag att det blir en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se