• Nyhetsbrev vecka 24

  Hej!

  I dag har många gymnasister med studentmössor sprungit ut på trapporna framför sina gymnasieskolor och mötts av familj, släkt och vänner. Den senaste veckan har många skolavslutningar gått av stapeln runt om i Östergötland. Också inom politiken märks det att vi närmar oss lite lugnare sommartider, även om det ännu återstår en del viktiga händelser, som t.ex. nästa veckas regionfullmäktige. Men nu blir det som vanligt fokus på den gångna veckans aktiviteter i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Studiebesök på Särtshöga Vingård
  I fredags gjorde vi från Kristdemokraterna i Östergötland ett studiebesök på Särtshöga Vingård utanför Ödeshög. På Särtshöga odlas vindruvor och tillverkas vin, erbjuds vinprovningar och finns övernattningsmöjligheter. En intressant och framgångsrik aktör i den östgötska besöksnäringen. Tidigare i förra veckan kom besked från regeringen att man lägger fram förslag som möjliggör en viss form av gårdsförsäljning i samband med en besöksupplevelse på anläggningar på landsbygden av Särtshögas karaktär. Familjen Albinsson, som driver Särstshöga, var positiva till regeringens besked, och ser fram emot att fortsätta utveckla sin verksamhet. Vi hade också bjudit in representanter från media till vårt besök, och några dök upp, bl.a. Östgötatidningen, vars artikel från besöket du kan läsa här: (https://e-tidning.ostgotatidningen.se/p/ostgotatidningen/2024-06-11/r/4/6-7/2739/1480815).

  Slutspurt och valdag för valet till Europaparlamentet
  Slutet på förra veckan dominerades av söndagens val till Europaparlamentet. Det blev olika kampanjaktiviteter i slutet av veckan, bl.a. ett besök i Vadstena för torgkampanj tillsammans med partiavdelningen i Vadstena. På själva valdagen bjöd Kristdemokraterna i Linköping in till valvaka och personer från flera andra partiavdelningar i Östergötland deltog. Efter att Kristdemokraterna i valrörelsens början inte låg mycket högre än 2 procent i opinionsmätningarna, innebar valrörelsens slutskede en ordentlig upphämtning, och slutresultatet på 5,7 procent kändes därmed som en framgång, och därför blev stämningen på valvakan god! Stort tack till alla som gjorde insatser i valrörelsen och till arrangörerna av valvakan för en trevlig kväll!

  Måndagsmöte med förberedelser inför regionfullmäktige
  Vid veckans måndagsmöte med Östgötasamverkan var fokus främst på nästa veckas regionfullmäktigesammanträde. Regionfullmäktiges ordförande Nils Babtist (L) och förste vice ordförande Elvira Wibeck (KD) gästade måndagsmötet, för gemensamma förberedelser. Utöver beslut om Treårsbudget 2025-2027, har en hel del interpellationer lämnats in, vilket kräver förberedelser under veckan.

  Strategimöte och styrelsemöte med Almi Östergötland
  I tisdags samlades styrelsen för Almi Företagspartner Östergötland AB till sammanträde. Utöver sedvanligt styrelsemöte med traditionella styrelseärenden, inleddes med ett strategimöte, där vi bl.a. fick utbildning kring hur Almi arbetar med risk och rating när det gäller företagen som ansöker om lån, liksom förde diskussioner om strategi för ökad lånevolym bl.a. östgötska företag. Alltid värdefullt att få lite mer tid till samtal och diskussion om strategiska frågor!

  Sammanträdesdagar på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  Under onsdagen och torsdagen var det dags för vårens sista omgång av sammanträdesdagar på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Gruppmöten onsdag och torsdag med Kristdemokraternas partigrupp i SKR, med diskussioner kring aktuella frågor i de olika beredningarna och delegationerna, och på torsdagen beredningssammanträde med beredningen för tillväxt och regional utveckling, där vi bl.a. behandlade SKR:s yttrande på den statliga utredningen om förvaltningen av EU-medel, där det finns viss förbättringspotential när det gäller förslagen kopplat till regionernas lagstadgade ansvar för regional utveckling!

  Träff med kristdemokratiska gruppledare och ordförande i Östergötland
  I går kväll bjöd Kristdemokraterna i Östergötland in till en träff för gruppledare och ordförande i partiavdelningarna runt om i länet. På dagordningen stod bl.a. utvärdering av valrörelsen inför Europaparlamentsvalet och samtal kring frågeställande rörande en pågående organisationsutredning inom Kristdemokraterna. Bra diskussioner som blev gemensamma medskick från Östgötadistriktet!

  Prioriteringsmöte med strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  Idag fredag hölls årets andra prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige. Denna gång hade turen kommit till Region Örebro län att vara värd för mötet, och vi samlades i en konferensanläggning i centrala Örebro. På dagordningen stod prioriteringar av medel från både Europeiska regionalfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Flera bra projekt kunde prioriteras, varav ett antal östgötska. Dessutom beslutade även partnerskapet om ett remissvar på den statliga utredningen om förvaltningen av EU-medel – till största delen helt i samklang med remissvar från både Region Östergötland och SKR.

  Nu närmar vi oss fredagskvällen och helgen. Efter flera helger med EU-valrörelseaktiviteter är det den stundande helgen lugnare på politikfronten. Hoppas att du får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se