• Nyhetsbrev vecka 25

  Hej!

  Imorgon är det midsommarafton och det börjar bli lite sommarlugn på den regionpolitiska fronten. Traditionsenligt har denna sista vanliga arbetsvecka innan sommaruppehåll, innehållit årets viktigaste regionfullmäktigesammanträde med budgetbeslut. Om det och några övriga nedslag i veckan, kommer här några rader i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Kristdemokratisk kampanj på Björkfors Bymarknad
  I lördags var det dags igen för kristdemokratisk marknadskampanj, denna gång i Björkfors i Kinda kommun med Kristdemokraternas partiavdelning i Kinda som arrangör. Fint väder, många marknadsbesökare och god stämning! I Kristdemokraternas tält fanns bl.a. ett flygblad med de KD-förslag på kollektivtrafikområdet vi fått med i de styrande dokumenten i regionen sedan vi tillträtt i styret.

  Möte om dokumentstrukturen i regionen
  I måndags morse hade vi som är nämndordförande i regionen ett möte med några av regionledningens ledande tjänstepersoner kring en påbörjad uppstrukturering av regionens stora flora av styrande dokument. För att få bättre struktur och ordning har en inventering gjorts och ambitionen är att minska antalet olika dokument, undvika dubbla dokument och bättre strukturera vad som är en strategi, policy, handlingsplan o.s.v. Detta är givetvis också en del i att minska såväl tid som resurser för administrativt arbete.

  Sista måndagsmötet innan sommaruppehåll
  Måndagen fortsatte med vårens sista måndagsmöte innan sommaruppehållet. Vi fick aktuella informationer från tillförordnad regiondirektör Karl Landergren, ekonomidirektör Josefin Bjäresten, kommunikationsdirektör Anna Bowall och vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin. Dessutom gick vi igenom och diskuterade förslag till upplägg för höstens första strategiseminarium för fullmäktige och nämnderna, som ska fokusera på de olika beredningarnas arbete. Självklart ägnades också måndagsmötet åt förberedelser för veckans regionfullmäktigesammanträde.

  Verksamhetsdialog med Östergötlands Arkivförbund
  På måndagseftermiddagen hölls vårens sista verksamhetsdialog med aktörer inom kultursamverkansmodellen i Östergötland. Sist ut var Östergötlands Arkivförbund, som ansvarar för samordning av och stöd till alla enskilda arkiv i regionen; föreningsarkiv, företagsarkiv o.s.v. Arkivförbundet är en av de minsta aktörerna i kultursamverkansmodellen, men har en mycket viktig uppgift för bevarande av olika delar av det östgötska kulturarvet. Eftersom jag på fritiden ideellt är invald som ledamot i föreningsstyrelsen för Östergötlands Arkivförbund, var det lite speciellt att från regionutvecklingsnämnden ha dialog med vännerna i styrelsen i arkivförbundet. Men, det blev en bra och givande dialog – tack till alla inblandande!

  Sammanträde med regionfullmäktige med beslut om Treårsbudget
  I tisdags var så tiden inne för årets budgetsammanträde med regionfullmäktige. Under det gångna halvåret har vi jobbat intensivt med Östgötasamverkans förslag till Treårsbudget 2024-2026, och på tisdagen fick vi äntligen debattera och slutligen besluta förslagen. I de ekonomiskt ansträngda tider vi befinner oss i, är det ansvarsfull budget utan stora nya satsningar, men ändå fler framåtsyftande förslag inom regionens alla ansvarsområden. Det blev en bra debatt, där flera av Kristdemokraternas ledamöter deltog! Normalt är regionfullmäktigesammanträdet i juni två dagar, och det var planeringen även för årets upplaga. Men, eftersom antalet övriga beslutsärenden var få och okontroversiella och antalet interpellationer inte heller var omfattande, klarades hela sammanträdet av på tisdagen. Du kan läsa mer om den antagna budgeten på regionens hemsida här: (https://www.regionostergotland.se/ro/nyheter/nyheter/2023-06-20-ny-trearsbudget-beslutad).

  Nu stundar midsommarhelgen och sedan väntar en vecka som bl.a. innehåller Almedalsveckan i Visby. För min del blir det ett kortare besök i Visby i slutet av veckan, runt Kristdemokraternas dag. Efter det ska det förhoppningsvis kunna bli lite sommarledigt! Därför blir detta nyhetsbrev det sista innan sommaruppehållet, och en ny utgåva kommer igen i augusti. Jag hoppas att ni alla fram till dess får en riktigt skön och avkopplande sommar!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se