• Nyhetsbrev vecka 25

  Hej!

  Midsommarhelgen står för dörren och en kortare arbetsvecka går mot sitt slut. Midsommarveckan brukar för förtroendevalda i Region Östergötland sedan flera år tillbaka innebära två heldagar med regionfullmäktige med lång budgetdebatt. Detta år har det sett annorlunda ut. Men även om fullmäktige blev på ett annat sätt, vilket jag återkommer till, har ändå mycket stått på dagordningen. En kort sammanfattning av arbetsveckan kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium
  I måndags eftermiddag sammanträdde regionutvecklingsnämndens presidium når vårterminens sista ordinarie presidiemöte hölls. På dagordningen för mötet stod bl.a. diskussion och beslut om hur årets upplaga av Östgötadagarna ska genomföras. Traditionellt inträffar arrangemanget, då vi östgötar har möjlighet att åka runt på landsbygden och handla, fika, äta och uppleva hos den stora mängd landsbygdsföretag som finns runt om i Östergötland, första helgen i september. Eftersom det är ovisst vilka restriktioner som kommer att gälla med anledning av Coronapandemin, och regionen i vilket fall inte bedömer det lämpligt att stå för ett arrangemang där många människor under en kort begränsad tid ska besöka landsbygdsföretag, där det i flera fall ett normalt år brukar finnas risk för trängsel. Därför blir Östgötadagarna i år Östgötasommar, där den karta som brukar tryckas upp för helgen i september, nu kommer att gälla hela sommaren. Det gör säkerligen att en del mindre företag inte har möjlighet att vara med i år, medan andra istället får chans att få fler besökare totalt sett, men utspritt över en längre period. Presidiemötet innehöll också en uppdatering av läget när det gäller arbetet att skriva fram program för EU:s strukturfonder för Östra Mellansverige för nästa budgetperiod. Som vanligt är det ett bra samarbete inom Östra Mellansverige, men osäkerhet råder förstås fortfarande på grund av den övergripande ovissheten om hur EU:s långtidsbudget för den kommande perioden kommer att se ut.

  Regionfullmäktige med val av kristdemokrater till nya uppdrag
  I går onsdag var det efter uppehåll sedan februari, dags för regionfullmäktige att samlas igen. Fullmäktigemötet i april blev helt inställt, och det ordinarie tvådagars mötet i juni, blev alltså nedkortat till en halvdag. Mötet genomfördes i Norrköpings kommuns sessionssal, där vi kunde få använda kommunens Zoom-konto, för att möjliggöra för 49 av regionfullmäktiges 101 ledamöter att vara med digitalt. 52 ledamöter var på plats, för att uppnå beslutsmässighet för att som första och andra beslutspunkt, besluta om uppdaterat reglemente och arbetsordning för regionfullmäktige, i syfte att möjliggöra digital närvaro (som enligt tidigare upplagor av dokumentet inte var möjligt). Efter att dokumenten uppdaterats och en kaffepaus tagits, kunde sedan samtliga 101 beslutande ropas upp och mötet genomföras. Alla som är med digitalt ska enligt Kommunallagen synas hela tiden, varför vi som var på plats i sessionssalen kunde se 49 personer på bild på stor skärm i lokalen. På dagordningen för mötet stod bl.a. årsredovisningen för regionen för 2019, som blev en annorlunda debatt, med mycket färre inlägg än vanligt, och där förstås innehåll och ton präglades av den pågående pandemin. Men både Elvira Wibeck och jag gjorde inlägg från Kristdemokraterna. När punkten valärenden skulle behandlas blev det riktigt kristdemokratiskt fokus. Med bakgrund i att Stefan Redéen på grund av nytt chefsjobb på kirurgkliniken avsagt sig de flesta av sina politiska uppdrag, har det lett till att andra nu byter uppdrag och att vi också får in ett helt nytt namn i regiongruppen. Anders Eksmo tar över Stefans uppdrag kopplat till regionstyrelsen, Elvira Wibeck tar över Anders uppdrag som andre vice ordförande i regionfullmäktige med tillhörande följduppdrag, Martin Zetterlund tar över Anders uppdrag som ersättare i regionstyrelsen och Kristin Andersson, kommunalråd i Finspång, tar över Elviras uppdrag kopplat till regionutvecklingsnämnden. Du kan läsa mer om hur ommöbleringen i regiongruppen ser ut här: ([ https://wp.kristdemokraterna.se/regionostergotland/personer-pa-nya-uppdrag-for-kd-i-regionen/ ]https://wp.kristdemokraterna.se/regionostergotland/personer-pa-nya-uppdrag-for-kd-i-regionen/). Välkomna alla i era nya uppdrag!

  Uppföljning av möte med folkhälsopolitiskt nätverk
  Idag inleddes dagen med ett morgonmöte via Skype för uppföljning av det senaste mötet med regionens folkhälsopolitiska nätverk. Som jag berättat om i flera tidigare nyhetsbrev, arrangerade nätverket för några veckor sedan, efter en idé från Kristdemokraternas kommunalråd i Norrköping, Eva-Britt Sjöberg, en digital hearing om psykisk ohälsa i pandemins spår. Hearingen följdes upp vid vårens andra möte med det folkhälsopolitiska nätverket i Östergötland, och efter den diskussion som var då, kring hur kommuner och regionen kan arbeta vidare med problematiken, har en grupp tjänstpersoner tagit fram ett antal punkter kring möjliga frågor att fokusera på. I morse träffades därför regionutvecklingsnämndens presidium, folkhälsoberedningens presidium, Eva-Britt Sjöberg och ansvariga tjänstepersoner i regionen, för en diskussion om hur det folkhälsopolitiska nätverket tar det viktiga frågeområdet vidare till konkreta insatser, och hur nätverket kan fortsätta att arbeta med frågan vid höstens första nätverksmöte.

  Vårens sista informationsmöte för politiska ledningsgruppen
  Under pandemin har regionens politiska ledningsgrupp (PLG) varje vecka haft antingen ordinarie PLG-möte, eller ett särskilt informationsmöte om regionens insatser med anledning av Coronapandemin. Idag torsdag var det dags för vårens sista informationsmöte, innan det från och med nästa vecka är lite semester/sommarpaus. Vid dagens möte medverkade regional sjukvårdsledare Rickard Lundin och smittskyddsläkare Britt Åkerlind. Det som är positivt är att den långsiktiga prognosen med en succesiv nedgång i antalet personer som behöver vård på sjukhus, följs och vi är i dagsläget på nivåer som vi inte sett sedan i mars månad. Positivt är också att provtagningen den senaste tiden utökats rejält och att det nu sker ca 500 provtagningar per dag, mot tidigare ca 50 per dag. Om inte läget förändras radikalt under sommaren är planeringen att den särskilda sjukvårdsledningen från 1 september kan sänka nivån från förstärkningsläge till stabsläge. Men, samtidigt är det fortsatt viktigt att följa alla rekommendationer och hålla avstånd under sommarsemestern. En uppgång i antalet unga smittade i västra länsdelen de senaste dagarna bedömer man kan bero på mindre följsamhet till rekommendationer i samband med studentfiranden.

  Då återstår inte så mycket av arbetsveckan och imorgon väntar midsommarafton! Väderprognosen tyder på riktigt fint sommarväder, så då passar det att vara utomhus! Men, ta det försiktigt och följ alla folkhälsomyndighetens rekommendationer! En riktigt fin midsommarhelg till er alla!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 013-14 11 59 (bost)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@kristdemokraterna.se