• Nyhetsbrev vecka 3

  Hej!

  Årets andra arbetsvecka går mot sitt slut, och det är dags att försöka göra några sammanfattande nedslag i veckans nyhetsbrev. Som återkommer i flera av punkterna nedan, är den klart dominerande frågan i regionpolitiken, den ansträngda situationen i den östgötska hälso- och sjukvården, och vad som behöver göras för att vända den i positiv riktning. Men, mycket annat har också hunnits med, och här kommer några korta axplock från veckan. Trevlig läsning!

  Tvådagarsmöte med Östgötasamverkan och regionledning
  Veckan började med ett tvådagarsmöte mellan ledningen för Östgötasamverkan (Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna) och regionens tjänstepersonledning. Mötet, som ägde rum på Storgården i Rimforsa, innehöll första dagen gemensamt möte mellan politiker och tjänstepersoner, medan vi under andra dagen sammanträdde var för sig. Huvudärendet för första dagen var genomgång av årsplanerna för regionutvecklingsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Hur hanterar respektive nämnd de uppdrag som regionfullmäktige gav genom Treårsbudgeten? Vilka behov finns på längre sikt? Hur kan samverkan mellan nämnderna stärkas? En hel del olika frågor hann dryftas, och det är värdefullt att kunna göra det tillsammans och vid sidan av ordinarie möteskalendarium.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  Tillbaka i regionhuset i Linköping väntade på tisdagseftermiddagen och kvällen årets första gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Enligt modell från de två senaste mandatperioderna, inleddes kvällen med nämndvisa gruppmöten tillsammans med Moderaterna och Liberalerna inför mandatperiodens första omgång nämndsammanträden i månadsskiftet januari-februari. På Kristdemokraternas eget gruppmöte, som var välbesökt, ägnades en hel del tid till att diskutera det mycket ansträngda läget i den östgötska hälso- och sjukvården. Många har egna erfarenheter, intryck från familjemedlemmar, vänner, grannar och arbetskamrater, som precis som våra verksamhetsbesök i vården och möten med verksamhetschefer o.s.v., kompletterar officiella rapporter om läget. Mitt i alla bekymmer är det glädjande att det i Kristdemokraternas regiongrupp finns ett starkt engagemang och många kloka synpunkter och medskick till det fortsatta arbetet. Stort tack för det!

  Verksamhetsbesök på akutkliniken på Vrinnevisjukhuset
  Onsdagen startade med att vi från Östgötasamverkan gjorde ett verksamhetsbesök på akutkliniken på Vrinnevisjukhuset, där verksamhetschef Pamela Mårdh Arkler och övriga klinikledningen tog emot. De berättade både om framgångar och arbete att vara stolt över, men framför allt om de stora problem akutkliniken drabbas av, som ett resultat av att både primärvård och slutenvård på sjukhuset har stora problem med bemanning och därmed vårdplatsbrist. När vårdcentralen inte kan ta emot, blir akutkliniken alternativet, och när avdelningarna på sjukhuset inte har tillräcklig vårdplatskapacitet, blir patienter kvar på akuten. Trots alla problem, ett mycket bra och informativt besök!

  Verksamhetsbesök på kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset
  Dagen fortsatte med besök på kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset där Lars Lönn och övriga klinikledningen tog emot. Även här fick vi en god inblick i klinikens arbete, där det i grunden är en klinik som har ansvar för flera diagnoser för hela regionen och vissa också för sydöstra sjukvårdsregionen. Nu finns det, precis som på flera andra håll, problem att klara sitt uppdrag fullt ut, med tanke på framför allt personalbrist och därmed minskat antal vårdplatser. Det finns dock en står vilja att hitta olika lösningar för att hantera situationen, men det står helt klart att det behövs åtgärder för att stärka inte minst sjuksköterskebemanningen.

  Verksamhetsbesök på Tannefors vårdcentral
  På onsdagseftermiddagen var det dags för verksamhetsbesök inom primärvården, där vi delade upp oss på olika vårdcentraler. Jag hade glädjen att besöka välfungerande Tannefors vårdcentral i Linköping, där verksamhetschef Anna Wingerup tog emot. Ett bra samtal om bl.a. goda exempel från vårdcentralens arbete, relationen till sjukhusvården och behov av större lokaler. Stort tack för trevligt besök!

  Kristdemokraternas regiongruppledare i möte med socialdepartementet
  I går torsdag inleddes dagen med ett digitalt möte mellan Kristdemokraternas gruppledare runt om i Sveriges regioner och Miriam Söderström, statssekreterare och Edvin Bernhardsson, politiskt sakkunnig hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. De gick igenom aktuella frågor på ministerns bord och en del vad som är på gång framåt. Värdefullt att få denna möjlighet till information och diskussion med socialdepartementet.

  Temadag på Vreta Kluster om lokal mat i offentliga kök
  Idag fredag bjöd regionens hub för de gröna näringarna, Vreta Kluster, in till en temadag om hur vi kan öka andelen lokal mat i offentliga kök i Östergötland. Vi fick flera intressanta föredragningar, både från östgötska livsmedelsproducenter, grossister, LRF och representanter för kommunernas kostavdelningar. En rapportpunkt från regeringens politik på området fanns också, med medverkan från Kristdemokraternas östgötske riksdagsledamot Magnus Oscarsson. Bra program och möjlighet till samtal med olika aktörer i pauser!

  Då återstår bara för mig att önska er alla en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd o Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se