• Nyhetsbrev vecka 3

  Hej!

  Vinterkyla, mycket snö, trafikproblem, men också en hel del solsken har denna vecka bjudit på. För egen del började veckan i Västerås och ett studiebesök hos kollegor i Region Västmanland. Om dagarna i Västerås och resten av veckan kommer här som vanligt några rader i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Studiebesök hos kollegor i Region Västmanland
  Redan i söndags eftermiddag tog vi från Östgötasamverkan Mälartåg från Östergötland till Västerås för att under måndagen och tisdagen besöka våra kollegor i Region Västmanland. I regionen styr samma konstellation som i Östergötland, M-KD-L, och vi träffade regionråd och politiska sekreterare från de tre partierna. Dagarna innehåll dels tid för att utbyta erfarenheter kring såväl regionernas ansträngda ekonomiska läge och utmaningar inom hälso- och sjukvården, som om aktuella frågor inom kollektivtrafik, besöksnäring och kultur. Vi gjorde också studiebesök hos Bröstradiologin på Länssjukhuset i Västerås, som ligger i framkant i flera avseenden tekniskt- och metodmässigt, och fick en föredragning om regionens arbete med Seniorhälsovårdsprogram. Stort tack till våra västmanländska kollegor för två intressanta och givande dagar!

  Presidiemöte med presidiet för beredningen för kultur och friluftsliv
  I onsdags förmiddag träffades vi med presidiet för regionutvecklingsnämndens beredning för kultur- och friluftsliv. Under pågående år kan de flesta avstämningar inom presidiet och med våra ansvariga tjänstepersoner klaras av via e-post, men i början av året är det bra att träffas för att kunna dryfta planeringen för årets sammanträden, utifrån den arbetsplan för beredningen som ska godkännas av regionutvecklingsnämnden i nästa vecka. Vi diskuterade också hur vi konkret ska arbete med uppdraget till beredningen från treårsbudgeten och nämndens årsplan kring breddning av kultur i äldreomsorgen genom att utreda möjligheten att komplettera med digitalt utbud.

  Sammanträde med politiska ledningsgruppen
  På onsdagseftermiddagen hölls årets första sammanträde med regionens politiska ledningsgrupp (PLG). På dagordningen stod bl.a. en föredragning om läget för Östergötland när det gäller det regionala utvecklingsperspektivet, t.ex. arbetsmarknadsfrågor, infrastrukturfrågor o.s.v., och jämförelsevis ser det ganska bra ut för regionen – ett perspektiv som inte helt får glömmas bort när mycket fokus behöver ägnas åt problem med ekonomi och tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Och PLG gjorde förstås det senare också detta sammanträde, med såväl föredragning om aktuell ekonomi som hälso- och sjukvårdens centrumorganisation efter årsskiftet.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  Onsdagen avslutades med gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Som vanligt började kvällen med nämndvisa gruppmöten tillsammans med våra kollegor inom Östgötasamverkan; Moderaterna och Liberalerna. På Kristdemokraternas eget gruppmöte ägnade vi oss förstås en hel del åt information, samtal och diskussion kring ekonomi, organisation och åtgärder för att får regionen på rätt köl igen.

  KD-förslag om kvällsöppna vårdcentraler blir nu verklighet
  I valrörelsen drev Kristdemokraterna bl.a. frågan om att några vårdcentraler på försök borde förnya sina öppettider till när medborgare som arbetar och går i skolan har möjlighet att göra besök. I vår första Treårsbudget kom också ett uppdrag till Hälso- och sjukvårdsnämnden med på det temat. Vårdcentraler har sedan uppmanats att anmäla intresse att pröva utökade öppettider på bl.a. kvällstid, och i veckan fanns det i Corren en artikel om att vårdcentralen i Galleria Kvarnen i Mjölby i februari börjar med mottagning även kvällstid. Glädjande att se när politiska förslag blir verklighet! Du kan läsa artikeln här: (https://corren.se/nyheter/mjolby/artikel/vardcentral-satsar-pa-kvallsoppet-soker-ny-personal/lz483o2r)

  Verksamhetsbesök på Ljungsbro vårdcentral
  I går torsdag gjorde vi från Östgötasamverkan ett verksamhetsbesök på Ljungsbro vårdcentral. Ett mycket positivt besök med en hel del bra medskick till oss politiskt förtroendevalda. Ledningen för vårdcentralen berättade om sin resa från att ha varit i ett tydligt krisläge hösten 2022, till att i slutet av 2023, vara tillbaka som en välfungerande vårdcentral. Det är oerhört tydligt vad det lokala ledarskapet betyder, och att regionen som organisation inte ska försvåra, utan i stället underlätta för olika verksamheter att utvecklas och förbättras. Stort tack för inbjudan och ett givande besök!

  Då närmar sig arbetsveckan sitt slut och helgen står för dörren. Det tycks både bli fortsatta minusgrader och så småningom lite plusgrader igen. Men, möjlighet att uppleva vinterväder verkar finnas. Vad som än står på ditt program för helgen, hoppas jag att du får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se