• Nyhetsbrev vecka 34

  Hej!

  Även om det just nu är lite mulet utanför fönstret, har veckan också bjudit på en hel del sol och behaglig temperatur. Det har särskilt varit passande, då det förekommit flera utomhusaktiviteter i det regionpolitiska schemat i veckan. Om dessa och en del annat, kommer här några rader i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fastighetsfokus
  Veckans måndagsmöte hade som vanligt en lång rad frågor på agendan. Bland gästerna på mötet fanns regionens fastighetschef Stefan Fredriksson, som gick igenom planering och nuläge när det gäller ett par kommande fastighetsprojekt i regionen. Även jämförelsevis små byggnationer, tarvar ofta en hel del förberedelsearbete… Hälso- och sjukvårdsdirektör Annica Öhrn gick också igenom en del kommande ärenden, bl.a. revidering av överenskommelser och regelböcker för vårdval inför 2024.

  Styrelsemöte med Almi Östergötland
  Hela måndagseftermiddagen, in på kvällen, sammanträdde styrelsen för Almi Östergötland. Eftermiddagen inleddes med en strategidel, där vi bl.a. fick möjlighet att gå igenom den hållbarhetsworkshop som Almi gör med sina kunder, men där vi fick möjlighet att göra det utifrån Almis eget perspektiv. Sedan följde ordinarie styrelsemöte, med sedvanliga verksamhetsrapporter och uppföljningar ur olika perspektiv. Alltid intressant och givande att se hur Almi Östergötland fortsätter att vara regionens viktigaste tillväxtvektyg!

  Studiebesök hos regionens fristående vårdlots
  I tisdags gjorde vi från Östgötasamverkan ett studiebesök hos regionens fristående vårdlots. Vårdlotsen infördes 2007, som ett av de första konkreta beslut som togs av den då nya landstingsmajoriteten med allianspartierna och Vrinnevilistan. Sedan dess har vårdlotsen gjort ett fantastiskt jobb i att hjälpa östgötar att ta sig fram på ibland svårbegripliga vägar genom vården, för att klara tillgänglighet, vårdgaranti och patientens fria val. Vi fick en intressant nulägesbeskrivning av vårdlotsens arbete och hur olika omvärldsfaktorer påverkar. Glädjande finns alltjämt en engagerad och kunnig personalgrupp som är fortsatt taggade att hjälpa östgötarna fram i vården!

  Regionutvecklingsnämnden på Vreta Utbildningscentrum
  På onsdagen sammanträdde regionutvecklingsnämnden, och denna gång inte i Sessionssalen i regionhuset, utan på plats på en av regionens tre skolor som nämnden är skolstyrelse för, Vreta utbildningscentrum. Skolchef Ingela Appelsved och rektor Eva-Lena Klofsten med medarbetare tog emot, berättade om nuläge och framtidsplaner för skolan och visade oss runt till kostall, verkstad, stall och körgård för transportprogrammets lastbilar. Dagen fortsatte sedan passande nog med ett utbildningspass i gröna näringar, där såväl Malin Thunborg och Anna Jacobsson från regionledningskontoret, som Maria Källming, vd för skolans närmaste granne, Vreta Kluster, gjorde insatser. På eftermiddagen genomfördes själva nämndsammanträdet, där vi bl.a. tog beslut om årets kulturstipendiater, som du kan läsa mer om här: (https://www.regionostergotland.se/ro/nyheter/nyheter/2023-08-24-de-far-arets-kulturstipendier).

  Invigning av vindskydd på Omberg och vid Tåkern – projektet ARKNAT
  I går torsdag genomfördes invigning av tre olika vindskydd på Omberg och vid Tåkern, inom ramen för projektet ARKNAT, som de senaste åren på olika platser i Sverige har uppfört vindskydd. Nu var det alltså Östergötlands tur. Ett antal studenter som ska bli arkitekter, byggnadsingenjörer m.m. har under tretton dagar ritat, konstruerat och byggt vindskydden, som både är estetiskt tilltalande, praktiskt konstruerade och förhöjer attraktiviteten hos redan natursköna platser. Vid invigningen användes inte bandklippning, utan grenklippning med sekatör. Landshövding Carl Fredrik Graf klippte och jag och kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög, Jonas Andersson (M), höll grenen. Imponerande att se vilket arbete studenterna presterat på kort tid. Du kan läsa mer om invigningen här: (https://utveckling.regionostergotland.se/ru/nyheter/nyheter/2023-08-25-unika-vindskydd-invigda-vid-omberg-och-takern)

  I nästa vecka väntar en hel del fokus på Östgötadagarna, som går av stapeln nästa helg. Men redan tidigare under veckan, uppmärksammas dagarna på olika sätt. Det får vi återkomma till i kommande nyhetsbrev. Nu hoppas jag till att börja med att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se