• Nyhetsbrev vecka 35

  Hej!

  I dag har det onekligen varit ett ganska enformigt väder, med enbart variation avseende regnets intensitet… Men veckan har också bjudit på inslag av riktigt somrigt väder, så det är väl inte helt nödvändigt att klaga, eller? Veckans program har oberoende av vädret varit intensivt och några nedslag i det som hänt och skett kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med uppföljning av budgetuppdrag
  Veckan inleddes som vanligt med måndagsmöte, där första timmen ägnas åt olika informationspunkter från regionens ledande direktörer och i förekommande fall inbjudna gäster. I måndags fick vi uppföljning av arbetet med några av de uppdrag till regionledningskontoret utifrån treårsbudgeten som bl.a. syftar till minskad administration, att fånga tidstjuvar och reducera kostnader för inköp. Ett viktigt och nödvändigt arbete, som är en del i det större arbetet att komma till rätta med regionens ansträngda ekonomiska läge.

  Uppladdning inför Östgötadagarna med årets bakverk i regionens cafeteria
  I måndags eftermiddag fick personal och besökare i regionhuset en påminnelse om att det i helgen är dags för höstupplagan av Östgötadagarna. Det genom tävling och jury utsedda årets Östgötadagsbakverk serverades i regionhusets cafeteria. I helgen är det ett antal av aktörerna under Östgötadagarna som också erbjuder sin version av bakverket. På den digitala (och tryckta) kartan för Östgötadagarna Höst kan du lätt se vilka det är. Du hittar den digitala kartan här: (https://maps.ostgotadagarna.se/sv/karta/325843/karta)

  Sammanträde med Beredningen för kultur och friluftsliv
  I tisdags förmiddag var det dags för höstens första sammanträde med regionutvecklingsnämndens beredning för kultur och friluftsliv. Beredningen gästades denna gång av Annika Larsson, som ansvarar för arbetet med att ta fram en idrottspolitisk plan. Hon berättade om arbetet och fick också inspel från beredningens ledamöter. Huvuddelen av sammanträdet ägnades sedan åt en genomgång av de remissvar som kommit in på remissversionen av Kulturplan för Östergötland 2024-2027, och kulturenhetens förslag till hantering av synpunkterna. Glädjande med många konstruktiva förslag till förbättringar av planen!

  Studiebesök på Arkivet för det oförklarade med Östergötlands Arkivförbund
  På tisdagseftermiddagen gjorde Östergötlands Arkivförbunds styrelse, där jag är ledamot, ett studiebesök på Arkivet för det oförklarade, eller UFO-arkivet som det ibland kallas, i Norrköping. Vi fick se olika delar av arkivets samlingar och höra mer om hur arkivet utvecklats under åren. Fascinerande att ta del av det engagemang och imponerande internationella kontaktnät som arkivet har!

  Sammanträde med Läkemedelsskadenämnden
  I onsdags var det dags för mitt andra sammanträde som ledamot i Läkemedelsskadenämnden. Nämnden som sammanträder i Svenska Försäkringsföreningens lokaler i det stora kontorskomplexet Garnisonen på Östermalm i Stockholm, behandlar överklagade ersättningsärenden från Läkemedelsförsäkringen. Försäkringen som är ett frivilligt åtagande från branschen, leds av jurister, har ett antal läkare bland ledamöterna och sedan fyra patientrepresentanter som utses av regeringen på nominering från partierna. Det är i nuläget två regionpolitiker och två riksdagsledamöter. Ett mycket intressant och lärorikt uppdrag!

  Extra gruppmöte med Kristdemokraternas SKR-grupp
  På onsdagskvällen hölls ett extra digitalt gruppmöte med Kristdemokraternas partigrupp i Sveriges kommuner och regioner (SKR). Anledningen var att det drar ihop sig till stoppdatum för motioner till SKR:s ordinarie kongress som genomförs i mitten av november. Vid gruppmötet lyftes flera bra motionsförslag som sedan olika ledamöter ska arbete vidare med!

  Prisutdelning av Östgötadagarnas tre utmärkelser – på Linköpings slott
  I helgen är det som sagt Östgötadagarna och i anslutning till Östgötadagarna delas årligen tre priser ut; Årets konsthantverkare, årets landsbygdsstipendiat och årets bakverk. Regionutvecklingsnämnden beslutar, som jag berättat om i tidigare nyhetsbrev, om årets konsthantverkare, medan Trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutar om de två övriga priserna. Prisutdelningen sker av tradition på Linköpings slott där vi har glädjen att ha landshövdingen som prisutdelare. I går torsdag eftermiddag var därför ansvarig tjänsteperson för Östgötadagarna, Ulrika Sundberg, regionutvecklingsdirektör Richard Widén och jag på plats på slottet för den högtidliga och trevliga prisceremonin. De tre pristagarna var mycket glada och tacksamma och passande nog avslutades det hela med kaffe och det prisvinnande östgötadagsbakverket!

  Temakväll om grön stadsplanering i Mjölby
  Under våren och hösten i år arrangerar Kristdemokraternas studieorganisation i Östergötland, Framtidsbildarna, en serie temakvällar. I går var det dags för det andra tillfället, och temat var grön stadsplanering. Vi gästade Mjölby kommun och i fokus var det framväxande bostadsområdet Svartå Strand, där tidigare industrimark och sumpskog blir ett attraktivt område i anslutning till Svartån. Exploateringsingenjör Kettil Kindestam gav oss inledningsvis en intressant föredragning i kommunstyrelsesalen i stadshuset, och tog oss sedan med på en promenad i området. En intressant och lyckad kväll!

  I morgon lördag väntar för mig deltagande i den officiella östgötadagsturen tillsammans med trafik- och samhällsplaneringsnämndens ordförande Jan Owe-Larsson och landshövdingen. Kanske har också du möjlighet att göra en tur till några av alla aktörer på Östgötadagarna? I vilket fall som helst hoppas jag att du får en riktigt fin helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se