• Nyhetsbrev vecka 36

  Hej!

  Sommaren har återvänt så här i början av september och för helgen talas det om högsommarvärme. Inom olika områden är den politiska debatten just nu också het. I flera fall i hetaste laget. Lite nedkylning av debattklimatet skulle inte skada, och att ”hålla huvudet kallt” är ett gångbart råd i flera sammanhang. Det finns alltid en risk att fakta och eftertanke blir lidande, när debattemperaturen skruvas upp. Ur ett regionpolitiskt perspektiv i Östergötland är tonläget mestadels mer sansat, från de flesta håll. Och den gångna veckan har som vanligt mycket stått på agendan. Något av det ska jag försöka återge med några rader i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Officiell rundtur på Östgötadagarna
  Den gångna helgen genomfördes höstupplagen av Östgötadagarna, och i lördags var det dags för den traditionella officiella rundturen. Det är landshövdingen, ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden och ordförande i regionutvecklingsnämnden som deltar. Det var premiär för mig, medan mina båda medresenärer; landshövding Carl Fredrik Graf och regionrådskollegan Jan Owe-Larsson varit med förr. Även om jag helt privat åkt runt på flera upplagor av Östgötadagarna, var det både trevlig, roligt och intressant att få vara med på den officiella rundturen. De sju aktörer (av nästan 200) som vi besökte, bjöd på ett fint värdskap och berättade entusiastiskt om sin verksamhet. Vi besökte konstnärsklustret Skeda Loge, Open New Doors Bahnhof i Sya, Hermelins utanför Skänninge, Ladugård 206 och Museijärnvägen Wadstena-Fogelsta i Vadstena, vinnarna av årets bakverk Säbyvikens bär och slutligen Löts gårdsmejeri i Gammalkil.

  Måndagsmöte med fokus på kompetensförsörjning i vården
  På veckans måndagsmöte hade vi särskilt fokus på kompetensförsörjningsfrågor inom hälso- och sjukvården. Regionens HR-direktör Ingegerd Engqvist gick igenom aktuella utmaningar och hur det arbetas med att möta dem.

  Sammanträde med regionutvecklingsnämndens presidium
  I tisdags förmiddag sammanträdde regionutvecklingsnämndens presidium. Mötet gästades av Rebecca Swanson, strateg och Anna Lindberg, enhetschef på enheten för internationell samverkan, som redogjorde för aktuella internationella frågor inom nämndens ansvarsområden. Presidiet planerade också för nästkommande nämndsammanträde.

  Gemensamt presidiemöte för RUN och TSN
  På tisdagseftermiddagen hölls gemensamt presidiemöte för presidierna i Regionutvecklingsnämnden och Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Där fick vi bl.a. en genomgång av regionens nuvarande och kommande engagemang i det östgötska klustret för de gröna näringarna, Vreta Kluster. Även några ytterligare aktuella gemensamma frågor hanns med.

  Kristdemokraternas nätverk för regional utveckling: Tema kollektivtrafik
  I tisdags kväll bjöd Kristdemokraternas nyligen startade nationella nätverk för regional utveckling in till en digital nätverksträff, där temat denna gång var kollektivtrafik. Carl Wiktor Svensson, oppositionsråd och vice ordförande i Trafiknämnden i Region Kalmar län, inledde med reflektioner om kristdemokratiska ageranden inom området. Mötet gästades också av trafikdirektör Mattias Bergh och trafikchef Markus Bergman från Värmlandstrafik, som redogjorde för mål och prioriteringar inom den värmländska kollektivtrafiken.

  Möte med den politiska styrgruppen för Östra Mellansverige
  På onsdagen hölls årets tredje möte den politiska styrgruppen för det gemensamma arbetet utifrån EU:s strukturfonder i Östra Mellansverige. Det är ordförande i regionutvecklingsnämnder och regionutvecklingsdirektörer i de fem regionerna; Region Östergötland, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Uppsala, som träffas för avstämning. Vartannat möte är digitalt och vartannat fysiskt. Detta möte hölls på plats i Västerås i en konferenslokal på Karlsgatan 2, där Västmanlands museum och Västerås konstmuseum huserar. På dagordningen stod bl.a. rapporter utifrån gemensamt arbete med kompetensförsörjning och kraftförsörjning, lägesrapport om EU:s sammanhållningspolitik efter 2027 och en föredragning av elektrifieringshuben Electrification Hub i Västerås.

  Miniutbildning för ESBR: Test och innovation inom Region Östergötland
  Under pandemin började det av Region Östergötland samordnade nätverket för näringslivets stödsystem i Östergötland, East Sweden Business Region (ESBR), bjuda in till miniutbildningar på den första torsdagsmorgonen i varje månad. En halvtimme när någon av aktörerna inom ESBR får presentera sig och sin verksamhet. Konceptet har blivit uppskattat och har fortsatt även efter att pandemins restriktioner släpptes. I torsdags var det dags för höstens första miniutbildning, och denna gång var det Region Östergötlands eget Test och innovation som presenterade sig. De jobbar med att fånga upp idéer från medarbetare inom hälso- och sjukvården som kan leda till nya innovationer och produktutvecklas med hjälp av aktörer i näringslivet.

  Möte med Medicinska fakulteten inom Linköpings Universitet
  Torsdagen fortsatte med ett möte mellan Östgötasamverkan och ledningen för Medicinska fakulteten inom Linköpings Universitet. Planeringen är att träffas en gång per termin, och i våras begav vi oss till fakultetsledningens kansli för möte, medan de i torsdags besökte oss i regionhuset. Läget för de olika utbildningarna inom fakulteten gicks igenom, både framgångar och utmaningar, liksom hur den kliniska forskningen kan utvecklas framåt. Värdefullt att på detta sätt få träffas och stämma av aktuella frågor!

  Informationsmöte för ordföranden inom Östgötasamverkan
  I går torsdag kväll var det premiär för en ny mötesform inom Östgötasamverkan. Alla med ett ordförandeuppdrag inom nämnd, beredning, råd, stiftelse, bolagsstyrelse o.s.v. bjöds in för att gå igenom aktuella frågor inom respektive politiskt organ och diskutera gemensamma utmaningar framåt. När våra tre partier senast styrde tillsammans, under de två mandatperioderna mellan 2006 och 2014 med Alliansen och Vrinnevilistan, hade vi liknande mötesform, såg att den fyllde en viktig funktion, och har nu återupptagit den. Det blev bra och relevanta samtal i går kväll, och det planeras nu för nästkommande träff.

  Debattartikel om arbetet med att minska beroende av hyrpersonal
  Idag fredag har vi från Östgötasamverkan en debattartikel i Corren om regionens arbete med att minska beroende av hyrpersonal, en av de största utmaningarna för den östgötska hälso- och sjukvården just nu. De tre gruppledarna; Marie Morell (M), Alexander Höglund (L) och jag har skrivit under. Du kan läsa debattartikeln här: (https://corren.se/debatt/artikel/tydliga-steg-for-att-minska-beroendet-av-hyrpersonal/r56gg23l).

  Nu stundar snart helgen och viss möjlighet till avkoppling innan en ny välfylld vecka väntar. Hoppas att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se