• Nyhetsbrev vecka 37

  Hej!

  Just nu kommer i en strid ström nyheter om olika satsningar i statsbudgeten. För regionernas del har sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson presenterat några förslag om bl.a. förstärkning av cancerstrategin, utökad tillgänglighetssatsning och ett sektorsstöd till sjukvården med anledning av hur regionerna påverkats av bl.a. hög inflation. Idag kom också besked om stora summor i generella statsbidrag till kommunerna och regionerna. På regionpolitiskt nivå har också en hel del hänt i veckan och ett axplock av det kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på egenmonitorering
  Veckans måndagsmöte innehöll bl.a. en längre information från hälso- och sjukvårdsdirektör Annica Öhrn och utvecklingsdirektör Rolf Östlund om regionens arbete med egenmonitorering. Genom att patienten själv t.ex. kan kontrollera vissa värden och därmed både undvika resa till sjukhus och avlasta vårdpersonal.

  Extra gruppmöte med Kristdemokraternas SKR-grupp
  På måndagseftermiddagen hölls ett extra gruppmöte med Kristdemokraternas partigrupp i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Anledningen var att fastställa partiets motioner till SKR:s ordinarie kongress i november. En hel del motionsidéer inom olika politikområden hade skickats in inför mötet och efter diskussion blev resultatet också en diger samling KD-motioner!

  Krisberedskap i fokus för Politiska ledningsgruppen
  I tisdags förmiddag var det sammanträde med regionens politiska ledningsgrupp (PLG). En stor del av mötet ägnades åt krisberedskapsfrågor, med bl.a. genomgång av arbetsordning för krisledningsnämnd (som PLG utgör i fredstid) och återrapport från den stora beredskapsövningen Viktoria som nyligen genomfördes i Östergötland. PLG hade också besök av Cancerfonden som gick igenom en del frågor kopplade till screeningsdeltagande och klinisk forskning.

  Möte om idrottens roll i utsatta områden
  På tisdagseftermiddagen träffade Eva Andersson (S) och jag från regionutvecklingsnämndens presidium representanter från Bollklubben Norrköping Tillsammans. De har under ett antal år arbetat med att genom fotboll nå ut till barn i utsatta områden med mycket gott resultat. Intressant att höra om det arbete som gjorts och hur arbetssättet kan spridas till andra delar av landet.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  I tisdags kväll var det dags för september månads gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Som vanligt inleddes kvällen med nämndvisa gruppmöten tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Därefter hade alla tre regiongrupperna en gemensam samling med fokus på förslaget till ny kulturplan för Östergötland, med föredragning från regionens kulturchef Rikard Åslund. Han gick igenom de synpunkter som kommit i samband med remissrundan av planen. Vid Kristdemokraternas eget gruppmöte, som följde efter den gemensamma samlingen fanns flera aktuella frågor att diskutera, och engagemanget är glädjande stort i regiongruppen!

  Föredrag om arkeologi på Östergötlands Museum
  I onsdags kväll arrangerade Östergötlands Museum en intressant föreläsning med museets arkeolog Emma Karlsson med temat ” Arkeologi kring Linköpings tre medeltida kyrkor”. Tillsammans med Birre Waern, som är Kristdemokraternas ledamot i museistyrelsen, lyssnade jag på föredraget i Wallenbergssalen på museet. De arkeologiska fynden kan berätta mycket om staden och de människor som bott och levt här. Dessutom intressant att få veta mer om den medeltida klosterkyrkan som tillsammans med Domkyrkan och S:t Lars kyrka fanns i det medeltida Linköping.

  Möte mellan regiongruppledare och partisekreterare
  I går torsdag morgon var alla vi som är gruppledare för Kristdemokraterna i landets regioner inbjudna till ett digitalt morgonmöte tillsammans med Kristdemokraternas partisekreterare Liza Maria Norlin. Hon berättade en del som är på gång i partiet, men var också intresserad av att få information och medskick från oss i regionerna. Värdefullt att partisekreteraren på detta sätt tar sig tid att möta oss och lyssna!

  Möte med Region Kalmar län om avsiktsförklaring
  Torsdagen fortsatte med ett digitalt möte mellan Region Östergötland och Region Kalmar län. Det var vi som är ordförande och andre vice ordförande i respektive regions regionutvecklingsnämnd, samt våra tillväxtchefer, som möttes. Anledningen till mötet var genomgång av ett förslag till förnyad avsiktsförklaring mellan våra båda regioner, när det gäller samarbete på tillväxtområdet. Både vad gäller frågor om etablering och rekrytering och om besöksnäringssamarbete. Under föregående mandatperiod tecknades en första avsiktsförklaring, och nu är det dags att uppdatera den. Det goda samarbetet fortsätter!

  Existentiella samtal i fokus vid besök på Neonatal IVA på US
  I går torsdag hanns också med ett studiebesök från oss i Östgötasamverkan på Neonatal intensivvårdsavdelning på Universitetssjukhuset i Linköping. Efter en kort rundvandring kom själva syftet med besöket, att vi skulle få veta mer om det arbete med existentiella samtal som genomförts på avdelningen, och sedan spridit sig till fler kliniker. Vi fick delvis själva vara med om delar av de moment som ingår i samtalen, och diskutera vilken betydelse möjligheten till reflektion om vad som är meningsfullt i livet, kan ha. Stort tack för att vi fick gästa er och för mycket inspirerande information!

  Möte med regionalt kompetensforum
  Idag fredag hölls på förmiddagen höstens första möte med Regionalt komptensforum, där Region Östergötland, samlar aktörer från branschorganisationer, utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen m.fl., kring aktuella frågor inom kompetensförsörjningsområdet. Vid dagens möte gavs både information från respektive branschorganisation om aktuellt läge kring rekrytering, kompetensbehov m.fl., och föredragningar från nätverket för skolchefer om antagningsläget till gymnasieskolan i Östergötland, från centrum för vuxenutbildning, från Östsvenska yrkeshögskolan, Bildningsförbundet som samordnar folkhögskolorna och från Linköpings Universitet. Högaktuella frågor och en hel del intressant information att ta med i det fortsatta politiska arbetet inom området.

  Nu går snart fredagseftermiddagen mot fredagskväll och helgen stundar. I morgon är planerat en kampanjaktivitet med Kristdemokraterna i Linköping på Ulrika marknad. Utöver det ska väl också lite helgledigt kunna hinnas med. Jag önskar er alla en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se