• Nyhetsbrev vecka 38

  Hej!

  Det har blivit söndagskväll igen och ännu en vecka närmar sig sin avslutning. Det regionpolitiska innehållet i veckan, har varit av ett ganska varierat slag, med studiebesök som en ganska genomgående gemensam nämnare. Om studiebesöken, och en del annat, kommer här några rader i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Studiebesök på Hematologen på Universitetssjukhuset
  Veckan började med studiebesök på Hematologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. I det allvarliga läge sjukvården i Östergötland, och i princip hela Sverige, befinner sig i, är Hematologen en av de östgötska kliniker som har haft störst problem. Kliniken bedriver specialistsjukvård inte bara för Östergötland, utan för hela sydöstra sjukvårdsregionen med patienter från Region Jönköpings län och Region Kalmar län. Det är avancerad vård med hög kvalitet, och än så länge har kliniken klarat av att leverera vård till båda östgötska patienter och patienter från sjukvårdsregionen. Men, personalen får slita till bristningsgränsen, och kliniken har stora problem att rekrytera framförallt sjuksköterskor. Det ser alltså mörkt ut framåt om inte åtgärder vidtas, för att t.ex. underlätta nyrekrytering. Den diskussion som förekommit i framförallt media, om huruvida den östgötska vården befinner sig i ett krisläge eller inte, behövde verksamhetschef och vårdenhetschef som tog emot oss från Kristdemokraterna och Moderaterna i måndags morse, inte fundera länge på… Vi kommer att fortsätta att besöka kliniker med problem, dels för att få förstahandsinformation om läget på kliniken, men också lyssna in tankar och förslag om hur situationen kan förbättras. Frågan lär återkomma!

  Styrelsemöte med Almi Östergötland med besök hos entreprenörer
  Som jag berättat om i flera tidigare nyhetsbrev, är jag en av fyra politiskt utsedda ledamöter i styrelsen för Almi Östergötland. Region Östergötland äger 49 procent av Almi Östergötland, och övriga 51 procent ägs av det nationella moderbolaget Almi, som i sin tur ägs av staten. Därför utser regionen fyra styrelseledamöter och moderbolaget fyra. Almi är regionens kanske viktigaste tillväxtverktyg, med sina uppdrag att vara såväl rådgivare som kreditgivare till nya och gamla företag i Östergötland. Almi har framgångsrikt, bl.a. genom projekt finansierade av EU:s regionalfond, stöttat östgötska företag till framgångar, vilket lett till både god ekonomisk utveckling och, framförallt, att många nyanställningar har kunnat göras i företagen. Varje år åker styrelsen i samband med ett styrelsemöte till någon del av Östergötland för att besöka företag som på något sätt fått stöd av Almi. Årets besöksdag genomfördes i tisdags i Åtvidaberg, där vi besökte Åtvidabergshus och ACC Group. Två mycket olika företag, som rent fysiskt är grannar i Åtvidaberg och också har det gemensamt att de utvecklats mycket positivt de senaste åren. Åtvidabergshus producerar, som namnet antyder, hus. Framförallt villor/småhus i serieproduktion, men även andra bostadshus, och har avtal med flera av de stora husproducenterna i landet. ACC Group har flera strängar på sin lyra, men en väldigt spännande del, är den högteknologiska produktionen av drönare, både flygande och undervattensfarkoster. Vi fick intressant förevisning av båda!

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp – på Löfstad slott
  På tisdagskvällen var det dags för september månads gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Mötet var förlagt till Löfstad slott, och innehöll både information om verksamheten på Löfstad, en visning av slottets paradvåning och information från Olof Hermelin, chef för Östergötlands Museum, om den pågående renoveringen och ombyggnationen av museibyggnaden i Linköping, och den omgestaltning av museets utställningar som görs inför nyöppningen. Löfstad slotts sista ägare hette Emelie Piper. Hon testamenterade själva slottsfastigheten till en stiftelse som förvaltas av Riddarhuset i Stockholm, och alla inventarier till Östergötlands Museum, i syfte att de skulle tillgängliggöras för besökare. Därför kan nu en unik slottsmiljö, orörd från tidigt 1900-tal, men med historiska rötter tillbaka till 1700-talet, visas för östgötar och besökare från när och fjärran. Efter informationer och visning, följde ordinarie gruppmöte med bl.a. genomgång av aktuella ärenden i regionens nämnder och styrelser.

  Sammanträde med regionutvecklingsnämnden
  I onsdags sammanträdde regionutvecklingsnämnden. På dagordningen stod bl.a. en genomgång av de remissvar som kommuner, organisationer och andra remissinstanser lämnat på förslaget till Kulturplan för Östergötland 2020-2023. Regionens nye kulturchef Rikard Åslund gick bl.a. igenom en del av de ändringar som föreslås utifrån remissvaren. Glädjande har flera av de synpunkter som vi från Kristdemokraterna och Moderaterna förde fram i vårt gemensamma remissvar, arbetats in i det uppdaterade förslaget. Kulturplanen återkommer för beslut vid nästa nämndmöte, och ska slutligen fastställas av regionfullmäktige i november. Regionutvecklingsnämnden fick också en information från HR-direktör Zilla Jonsson om förslaget till ny organisation och förändrad administration för regionen. Förändringarna berör främst hälso- och sjukvården, men ändå relevant för även för vår nämnd att ta del av. På nämnden slutrapporterades också det besöksnäringsprojekt, finansierat av Tillväxtverket, Hållbar produktutveckling, som i Region Östergötland, projektletts av Emil Selse. Projektet har varit framgångsrikt, och aktörerna i projektet från olika delar av Östergötland, har helt klart kunnat göra en hållbar produktutveckling!

  Utbildning för folkhögskolestyrelser
  Arbetsveckan avslutades för min del med en tvådagars utbildning för styrelser för offentligägda folkhögskolor, arrangerad av Folkhögskoleföreningen inom SKL (Sveriges kommuner och landsting). Eftersom regionutvecklingsnämnden också är folkhögskolestyrelse för regionens egen folkhögskola, Lunnevads folkhögskola, representerade jag nämnden vid utbildningen. Utbildningen, som hölls i Stockholm, hade deltagare från många regioner i Sverige, och erbjöd mycket matnyttig kunskap, intressanta diskussioner, erfarenhetsutbyten och bra informationer från bl.a. Folkbildningsrådet, SKL och Folkhögskolornas serviceorganisation. Två ytterligare kristdemokrater, Joachim Jonsson från Region Västernorrland, och Anne Holmlund från Västra Götalandsregionen, deltog i utbildningen. Två bra dagar!

  Då återstår bara för mig att önska er en fin avslutning på söndagskvällen och riktigt bra ny vecka!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 013-14 11 59 (bost)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@kristdemokraterna.se