• Nyhetsbrev vecka 39

  Hej!

  Solen bryter fram mellan molnen när jag sätter mig ned och skriver dessa rader. Trots många orosmoln i den nationella och internationella politiken, har vi kristdemokrater i veckan kunnat glädja oss åt att ännu en mätning har visat att vår partiledare Ebba Busch Thor åtnjuter störst förtroende i befolkningen, av alla partiledare. Det är också glädjande att Kristdemokraterna är det borgerliga parti som har störst förtroende i sjukvårdsfrågor och äldrefrågor. Det är en uppmuntran att ta med sig i det fortsatta arbetet. Regionpolitiken har denna vecka bjudit på ett intensivt och omväxlande program, som här kommer i resumé i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med direktörsbesök
  Veckan inleddes med traditionellt måndagsmöte med ledningarna för Kristdemokraterna och Moderaterna i Region Östergötland. Detta måndagsmöte var ett sådant där vi gästas av flera av regionens ledande direktörer. Utöver regiondirektör Krister Björkegren, hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren, regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla och ekonomidirektör Josefin Bjäresten, som normalt brukar gästas oss, fick vi detta måndagsmöte också besök av kommunikationsdirektör Anna Bowall och Susanne Fridberg från kommunikationsenheten. De presenterade upplägget för ”Din guide till vården”, som inkom kort kommer att lanseras för att hjälpa östgötarna att hitta rätt i vården. Är det egenvård? Ska jag ringa 1177? Är vårdcentralen rätt instans? Behöver jag uppsöka akuten? Genom fysiska pappersfoldrar och via olika inlägg i sociala medier, ska den nya kampanjen, som hämtat inspiration från Region Stockholm, förhoppningsvis kunna bidra till att fler får rätt hjälp av rätt instans i vården!

  Dialogmöte om statlig utredning om gymnasieskolan och komvux
  På måndagseftermiddagen bjöd Region Östergötland in politiker och tjänstpersoner från kommunerna i Östergötland till en dialog med den statliga utredaren av planering och dimensionering av gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Den statliga utredaren är ingen mindre än kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun, Lars Stjernkvist, och mötet hölls därför passande nog i kommunstyrelsens ståtliga sammanträdesrum i rådhuset i Norrköping. Alla kommuner var på plats och utredare Stjernkvist gav en hel del information om utredningen och de förslag som är under utformande. Det gav också utrymme till bra diskussioner och medskick till utredningens slutskede.

  Dialog med kulturdepartementet om kultursamverkansmodellen
  Varje år brukar kulturdepartementet bjuda in två förtroendevalda med ansvar för regional kulturpolitik från varje region i Sverige för dialog om kultursamverkansmodellen. I onsdags var det dags för denna mandatperiods första dialogtillfälle. Regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson (S) och jag som andre vice ordförande deltog från Region Östergötland. Redan på tisdagen arrangerade Sveriges kommuner och landsting (SKL) en introduktionsdag och förmöte inför onsdagens dialog. Eftersom det är ny mandatperiod, första dialogtillfället och en hel del nya förtroendevalda, kändes det meningsfullt att få mer bakgrund till kultursamverkansmodellen genom olika föredragningar. En av föredragshållarna var min farbror, Bo Per Larsson, tidigare sektionschef på SKL, som nu som frilansande utredare, har gjort en genomlysning av kultursamverkansmodellen på uppdrag av SKL, med analys och förslag till förändringar. Utöver att det var en intressant föredragning, var det roligt med en liten släktträff! På onsdagens dialog deltog från statligt håll kulturminister Amanda Lind, statssekreterare och de flesta statliga myndighetschefer inom kulturområdet. De senare bidrog också till att stärka vår kunskap om de olika myndigheternas uppgifter och arbete. Glädjande nog var det hela sju kristdemokrater bland de regionala representanterna! Tidigare mandatperioder har vi varit max två kristdemokrater vid dessa dialoger.

  Möte med Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp
  På onsdagskvällen samlades kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp; ordinarie ledamöter och förste ersättare i fullmäktige, för att gå igenom handlingarna och planera ageranden inför nästa veckas sammanträde med regionfullmäktige. Huvudärendena för detta fullmäktigemöte är verksamhetsplanerna för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Dessutom har Kristdemokraterna två motioner och en interpellation som ska behandlas. Dels den helt egna motionen om att utveckla Stångådalsbanan – den viktiga järnvägssträckningen från Linköping via Rimforsa, Kisa och vidare till Vimmerby, Hultsfred och slutligen Kalmar. Dels en motion som Stefan Redéen (KD) lämnat in tillsammans med sin arbetskamrat på Universitetssjukhuset, Jessica Eek (V) om att utreda behovet av intermediärvård i Region Östergötland, och slutligen en interpellation som Marie Morell (M), Fredrik Sjöstrand (M) och jag lämnat in med frågor om hur den styrande koalitionen ämnar hantera de växande köerna i den östgötska vården. Jag får tillfälle att återkomma i nästa veckas nyhetsbrev, hur utfallet blev i de olika frågorna…

  Studiebesök i Sveriges riksdag
  I torsdags gjorde jag tillsammans med Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd i Norrköping, och Elvira Wibeck, ombudsman för partidistriktet i Östergötland och politisk sekreterare i Norrköpings kommun, ett studiebesök hos vår östgötske riksdagsledamot Magnus Oscarsson i Sveriges riksdag. Denna kvartett utgör också fyra femtedelar av partidistriktets verkställande utskott. Och det var i den konstellationen vi planerat studiebesöket. Magnus hade ordnat att vi utöver ett kort möte med partiledaren Ebba Busch Thor, fick sitta ned och samtala med flera av Kristdemokraternas riksdagsledamöter. Vi fick möjlighet att höra vad som är aktuellt inom just deras ansvarsområde, men också ställa frågor och diskutera aktualiteter. Det var en mycket intressant och givande dag – stort tack till Magnus som ordnat och planerat dagen!

  Debattartikel om behov av ambulanshelikopter
  I fredags skrev jag tillsammans med mina kristdemokratiska gruppledarkollegor i Sydöstra sjukvårdsregionen, Jimmy Loord, gruppledare och regionråd i Region Kalmar län och Mia Frisk, gruppledare och regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län, en debattartikel i tidningen Barometern om behovet av ambulanshelikopter i vår sjukvårdsregion. Bakgrunden är att vi i våra respektive regioner har drivit på i frågan, senast här i Östergötland, där vår motion resulterat i två utredningar, en övergripande och en mer detaljerad, som i fredags presenterades och resulterade i beslut vid sammanträde med samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Från Kristdemokraterna är det Mia Frisk och Jimmy Lord som finns med i nämnden. Utredning och experter är överens – behovet av en ambulanshelikopter i vår sjukvårdsregion finns och är betydande. Liv kan räddas! Men dessvärre vill en majoritet av partierna i sjukvårdsregionens samverkansnämnd inte gå vidare i frågan av ekonomiska skäl. Vi kristdemokrater ger dock inte upp i och med fredagens beslut, utan driver frågan vidare. Det måste finnas andra kostnader i regionerna som kan minskas, innan vi av ekonomiska skäl avstår från att rädda liv och skapa jämlik vård över hela sjukvårsregionen!

  Möte med Regionalt kompetensforum
  I fredags var det möte med Regionalt kompetensforum, där regionen samlar olika aktörer som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor i Östergötland. I forumet ingår representanter för kommunerna i Östergötland, arbetsförmedlingen, arbetsgivareorganisationer, fackförbund, näringslivsorganisationer m.fl. Fredagens möte hölls hos Tillväxt Motala, som är Motala kommuns upphandlade näringslivsbolag, som inledde dagen med att presentera sitt arbete med omvandlingen av Motala från gammal industristad till något helt annat! Vi fick också flera andra intressanta informationer, bl.a. om arbetet med validering i Östergötland och hur det aktuella arbetsmarknadsläget ser ut i Östergötland. Dessutom var till mötet alla östgötska riksdagsledamöter inbjudna. De flesta hade inte möjlighet att komma, men Johan Andersson (S) och Erika Nåhdin (S) var där, och gav information om regeringens politik på arbetsmarknadsområdet.

  Vernissageinvigning i Galleri Skådebanan
  I går lördag hade jag förmånen att som oppositionsråd i Region Östergötland inviga en konstutställning i Galleri Skådebanan i Trädgårdsföreningen. Det är konstnären Filip Chencinski som ställer ut verk, som är gjorda som illustrationer till en bok som alldeles strax ges ut. Ta gärna chans att besöka galleriet och titta på utställningen de närmaste veckorna!

  I fredags eftermiddag hann jag också kort träffa en elev från årskurs nio på Nya Munken i Linköping, som de två kommande veckorna ska vara praoelev hos mig. Det ska bli roligt och spännande att för mig att för första gången ha med en praoelev i det regionpolitiska arbetet. Förhoppningsvis ska det kunna bli två bra och meningsfulla veckor för honom! Jag får återkomma med rapport i kommande nyhetsbrev. Så länge önskar jag er en fin avslutning på söndagen och en bra ny vecka!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 013-14 11 59 (bost)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@kristdemokraterna.se