• Nyhetsbrev vecka 4

  Hej!

  Ännu en innehållsrik vecka i regionpolitiken går mot sitt slut. När vi i tisdags förmiddag hade en pressträff utomhus var det lite småkyligt, medan det både igår och idag har varit solsken utanför fönstret när sammanträden pågått inomhus. Men när glädjande nyheter presenteras spelar utomhustemperaturen mindre roll, och solsken lättar upp även om det beskådas genom ett fönster… En sammanfattning av veckans utomhus- och inomhusaktiviteter kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Medverkan på utbildningsdag för Liberalerna
  I lördags i förra veckan hade jag glädjen att gästa en utbildningsdag för vårt samarbetsparti Liberalerna i Region Östergötland. Jag hade uppdraget att berätta om regionutvecklingsnämnden, ansvarsområden enligt regionens reglemente, nämndens olika verktyg och vilka uppdrag nämnden fått i Östgötasamverkans Treårsbudget 2023-2025. Tack för att jag fick gästa er och för bra frågor och medskick!

  Måndagsmöte med fokus på läget i vården
  Veckans måndagsmöte hade många olika frågor på dagordningen, men förstås ägnades mycket tid, kraft och engagemang åt det mycket besvärliga läge hälso- och sjukvården befinner sig i, främst beroende på de långvariga problem med bemanning av framförallt sjuksköterskor som skapat stor vårdplatsbrist och därmed försämrad tillgänglighet och i förlängningen dålig ekonomi för vården. Regiondirektör Krister Björkegren, vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin, HR-direktör Ingegerd Engqvist och ekonomidirektör Josefin Bjäresten belyste läget utifrån olika perspektiv.

  Presskonferens om beslut att återinföra busstrafik
  På tisdagsförmiddagen bjöd vi från Östgötasamverkan in till pressträff vid en busshållplats i Getå längs med Strandvägen utanför Norrköping. Ämnet för pressträffen var att berätta om det beslut Trafik- och samhällsplaneringsnämnden skulle ta på torsdagen senare i veckan om att återinrätta busstrafik på landsbygden utanför Norrköping. Dels längs Strandvägen, där pressträffen var, mellan Krokek och Åby, dels från Vånga in till Norrköping. Vid pressträffen medverkade Jan Owe-Larsson (M), undertecknad och Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) från regionen och Eva-Britt Sjöberg (KD) från Norrköpings kommun. Såväl P4 Östergötland som Norrköpings Tidningar och Folkbladet skickade reportrar till pressträffen, och en artikel letade sig också in i Corren. Nedan finns länkar till artiklar och nyhetsinslag.
  Folkbladet: (https://folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel/busslinje-aterinfors-pa-landsbygden-efter-protester-ordforanden-manniskor-har-kommit-i-klam/jn7dzx8l)
  Norrköpings Tidningar: (https://nt.se/nyheter/kollektivtrafik/artikel/efter-protesterna-mot-nedlagda-busslinjer-regionen-svanger-ibland-far-man-gora-om-och-gora-ratt-lattnad-och-gladje-/l7vw01wl)
  P4 Östergötland: (https://sverigesradio.se/artikel/nu-aterinfors-bortplockade-busslinjer-manga-har-kommit-i-klam)

  Möte med Östsvenska Handelskammaren
  Tisdagen fortsatte med att vi från regionutvecklingsnämndens presidium, alltså jag som ordförande, Anna Nilsson (M) som förste vice ordförande och Eva Andersson (S) som andre vice ordförande, tillsammans med regionutvecklingsdirektör Richard Widén, träffade Östsvenska Handelskammaren i deras lokaler i LINK Business Center vid Stångån i Linköping. VD Simon Helmér och näringspolitisk chef Maria Björk Hummelgren tog emot, och vi diskuterade våra olika roller och uppdrag, och våra möjligheter att tillsammans påverka den regionala utvecklingen i Östergötland i positiv riktning.

  Besök på Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping
  På tisdagseftermiddagen gjorde vi från Östgötasamverkan ett besök på Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Där träffade vi först ett antal undersköterskor, för ett samtal om hur olika arbetstidsmodeller och ersättningar kan bidra till att göra anställning i dygnet-runt-verksamhet i allmänhet och på akutkliniken i synnerhet mer attraktivt. Därefter träffade vi verksamhetschef Erik Müssener och övriga klinikledningen, för att höra mer om vad kliniken själva gjort och har på gång för att bidra till att förbättra patientmottagandet på sjukhuset i stort. Två intressanta samtal med värdefulla medskick!

  Sammanträde med Regionutvecklingsnämnden
  På onsdagen var det dags för årets och mandatperiodens första sammanträde med regionutvecklingsnämnden. Det var också det första mötet där jag som ordförande ledde sammanträdet. Nämnden hade en välfylld dagordning, med såväl utbildningspass för den nya nämnden som sedvanliga informations- och beslutspunkter. Bland beslutsärendena kan bl.a. nämnas regionutvecklingsnämndens Årsplan och budget för 2023 och internkontrollplan för 2023. Tack vare engagerade nya ledamöter och ersättare och bra föredragningar från ansvariga tjänstepersoner, blev det ett bra första nämndsammanträde!

  Möte med kulturenheten om uppdrag från Treårsbudgeten
  Idag fredag var jag inbjuden till ett möte med kulturenheten inom regionledningskontoret, för ett samtal om de uppdrag i Östgötasamverkans Treårsbudget som är riktade till regionutvecklingsnämnden inom kulturområdet. Bra samtal om de olika uppdragen och värdefulla synpunkter och medskick.

  I morgon lördag väntar en utbildningsdag för kristdemokrater över hela Sverige. På flera platser runt om i landet samlas vi för utbildning för både nya och mer erfarna politiker. Några av oss åker till Jönköping, och vi hoppas på en givande dag. Oavsett vad du har för planer, hoppas jag på en riktigt trevlig helg för er alla!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se