• Nyhetsbrev vecka 4

  Hej!

  Veckans nyhetsbrev skriver jag från Stockholm, där flera möten och åtaganden avlöst varandra de senaste dagarna. Många givande och positiva möten med förtroendevalda från olika delar av landet verksamma såväl lokalt och regionalt som nationellt. Utbyte med andra är helt klart en värdefull ingrediens i det politiska värvet. Idag styrs dock kosan dock hemåt Linköping och Östergötland igen. Men, innan dess kommer här först några rader om vad som hänt och skett i veckan. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på personalfrågor i hälso- och sjukvården
  Av den mängd och bredd och frågor vi som förtroendevalda i regionen behöver hantera varje vecka, är det förstås just nu ett område som kräver extra stor uppmärksamhet; det ekonomiska läget i hälso- och sjukvården och de bemannings- och personalfrågor som är tydligt kopplade till det. På veckans måndagsmöte gästades vi av tillförordnad HR-direktör Anna Cederöf, som tillsammans med ekonomidirektör Josefin Bjäresten, gick igenom olika åtgärdsförslag. Som är lätt att förstå, krävs en hel del förändringar för att åter få regionen på rätt köl igen!

  Positiv ledarartikel i Corren om behovet av utveckling av Stångådalsbanan
  Kristdemokraterna har som bekant under många år drivit på för utveckling av tågtrafiken på Stångådalsbanan. Under åren i opposition skrev vi flera motioner och gjorde andra politiska ageranden, och sedan vi genom Östgötasamverkan tog över styret av regionen, har vi fått in uppdag i regionens Treårsbudget om att regionen ska verka för en utveckling av tågtrafiken på Stångådalsbanan. I tisdagens Corren hade ledarskribent Edvard Hollertz en bra ledarartikel om de båda länsbanorna; Stångådals- och Tjustbanorna, med ingressen ”Målet bör vara att Östgötapendeln går till Kalmar och Västervik”. Positivt att fler lyfter upp betydelsen av välfungerande tågtrafik mellan Region Östergötland och Region Kalmar län! Du kan läsa ledarartikeln här: (https://corren.se/ledare/artikel/odestid-for-viktiga-jarnvagen-som-maste-rustas-upp/j8ep8wmj)

  Regionutvecklingsnämndens sammanträde gästade Almi
  I tisdags hölls årets första sammanträde med regionutvecklingsnämnden. Vanligtvis sammanträder nämnden i sessionssalen i regionhuset, men detta sammanträde var förlagt till Almi Företagspartner Östergötland, i andra änden av S:t Largatan i Linköping. Eftersom det östgötska Almi-bolaget ägs till 49 procent av Region Östergötland (övriga 51 procent av det statliga moderbolaget Almi AB), och regionutvecklingsnämnden för regionens del beslutar om ägardirektiv, medfinansiering av Almis strukturfondsprojekt m.m., är det bra att nämnden får en fördjupad inblick i Almis verksamhet på plats hos bolaget. VD Mats Philipsson gav en bra överblick med fördjupning av flera delar och vi fick också tillfälle att träffa kreditchef Gunilla Byström och affärschef Daniel Holgersson. I övrigt hade nämnden flera beslutsärenden, bl.a. uppdragsöverenskommelse på idrottsområdet med RF-SISU Östergötland och på bildningsområdet med Bildningsförbundet Östergötland, samt beslut om verksamhetsbidrag till flera kulturaktörer i Östergötland.

  Introduktionsdag med partidistriktets nya ombudsman
  På onsdagen hade Kristdemokraterna i Östergötlands verkställande utskott och den tillträdande ombudsmannen Susanne Härner, en introduktionsdag. Av logistiska skäl höll vi till i riksdagshuset, där riksdagsledamot Magnus Oscarsson tog emot oss. Det finns en hel del planering att gå igenom och diskutera, och det känns mycket bra att Susanne är taggad att sätta igång arbetet. Varmt välkommen i tjänst!

  Sammanträdesdagar i Sveriges Kommuner och Regioner
  Onsdag och torsdag innebar också årets första sammanträdesdagar i Sveriges Kommuner och Regioner. På onsdagseftermiddagen och kvällen hölls gruppmöte med Kristdemokraternas SKR-grupp, där vi gästades av riksdagsledamot Magnus Jacobsson som talade infrastrukturfrågor, statssekreterare Dan Ericsson från landsbygds- och infrastrukturdepartementet som lyfte en hel del positivt som nu genomförs på departementet och slutligen partiledare Ebba Busch, som redogjorde för det aktuella läget angående partiets valsedel till Europaparlamentsvalet. På torsdagsmorgonen följde del två av gruppmötet, där en del ärenden från de olika beredningarna diskuterades. På eftermiddagen sammanträdde sedan de olika beredningarna, och för min del Beredningen för tillväxt och regional utveckling, som bl.a. gästades av statssekreterare Dan Ericsson, som även för beredningen gick igenom aktuella frågor från departementet.

  Möte mellan regiongruppledare och sjukvårdsministern
  På torsdagsmorgonen hölls också årets första digitala dialogmöte mellan Kristdemokraternas regiongruppledare och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Huvudfokus för mötet blev förstås det ansträngda läget i landets regioner och vilka åtgärder som vidtas för att komma till rätta med situationen.

  Studiebesök på Ericsson Imagine Studio
  I går torsdag kväll hade Ericsson bjudit in förtroendevalda från några av beredningarna i SKR till ett studiebesök i deras Imagine Studio i Kista i norra Stockholm, med temat digitaliseringens möjligheter. Vi fick föredragningar från Ericsson själva, från Teknikföretagen och från Anna Hed, som är kommunstyrelsens ordförande i Mora och dessutom ordförande i beredningen för tillväxt och regional utveckling. Vi fick också en rundvandring i studion, där utbyggnaden av 5G, 6G o.s.v. åskådliggjordes och inte minst hur t.ex. gruvindustri och stora hamnanläggningar har stor nytta av nya landvinningar på digitaliseringens område, både avseende effektivitet och säkerhet. Ett sammantaget intressant och givande studiebesök!

  I morgon lördag deltar många kristdemokrater i utbildningsdagar runt om i landet, med fokus framförallt på det stundande EU-valet, men även på att dryfta nämndspecifika frågor i mindre grupperingar och knyta kontakter över kommun- och regiongränser. Sedan blir det förhoppningsvis lite helgledigt också… I vilket fall hoppas jag att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se