• Nyhetsbrev vecka 40

  Hej!

  Oktober är här och de senaste dagarna även en del regn och något lägre temperaturer. Kanske kan vi kalla det höst? I veckan har också den i vissas ögon alltför kommersiella, men för oss fikafantaster, mycket välkomna högtiden, ”kanelbullens dag” firats. I mitt fall firades dagen, som jag återkommer till, i samband med regionfullmäktiges sammanträde. En hel del har hänt på den regionpolitiska fronten i veckan, och här kommer som vanligt en resumé i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Möte mellan Region Östergötland och Länsstyrelsen
  Veckan började tidigt måndag morgon med möte mellan Region Östergötland och Länsstyrelsens ledning. Fyra gånger om året möts vi för att stämma av aktuella gemensamma frågor. Från regionen deltar ordförandena i regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden, andre vice ordförande i regionstyrelsen, regiondirektör och regionutvecklingsdirektör. Länsstyrelsen representeras av landshövdingen, länsrådet och tillväxtdirektör. På mötet i måndags redogjorde bl.a. Länsstyrelsen för satsningar och besparingar i regeringens budget inom deras ansvarsområden. Landshövdingen gav också en rapport från den pågående utredning som han leder, om kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. Även den stundande uppdateringen av regional energi- och klimatstrategi lyftes på mötet.

  Måndagsmöte med Östgötasamverkan
  I måndags var också första arbetsdagen för regionens nye regiondirektör, Mikael Borin, som återvänder till sin forna arbetsplats efter åtta år i andra tjänster. Mikael var senast ekonomidirektör och biträdande regiondirektör, men hade då drygt 20 tjänsteår i landstinget/regionen. Under veckan har han haft rikliga tillfällen att presentera sig, och ett av de första var vid måndagsmötet för Östgötasamverkan i måndags förmiddag. Måndagsmötet innehöll förstås en hel del övrig information och diskussion, inte minst fastställande av interpellationssvar inför onsdagens regionfullmäktigesammanträde.

  Sammanträde med Politiska ledningsgruppen
  På tisdagsförmiddagen hölls oktober månads sammanträde med regionens politiska ledningsgrupp (PLG). Även i det sammanhanget fick Mikael Borin möjlighet att reflektera över sitt nya uppdrag som regiondirektör, inte minst kopplat till det mycket allvarliga ekonomiska läget, som på mötet föredrogs av ekonomidirektör Josefin Bjäresten. Regionfullmäktiges ordförande Nils Baptist medverkade också på PLG, dels inför onsdagens fullmäktigesammanträde, dels med mer långsiktig planering för regionfullmäktige. Utvecklingsdirektör Robert Ring och projektledare David Ring gästade PLG och föredrag det pågående arbetet med strategisk och strukturell planering av hälso- och sjukvården i regionen.

  Besök på Östergötlands Museum med Beredningen för kultur och friluftsliv
  Tisdagen fortsatte med att regionutvecklingsnämndens beredning för kultur och friluftsliv gjorde ett studiebesök på Östergötlands Museum. Museichef Olof Hermelin och Gabriela Huk, avdelningschef för publik och lärande, tog oss inledningsvis med på en guidning i konstavdelningen, den kulturhistoriska utställningen och den tillfälliga utställning Aquanauts. Sedan fick beredningen en fördjupning i projektet ”Hållbart kulturarv” från projektledare Per Nilsson, en introduktion till museets uppdrag från regionen inom ”Kulturarv Östergötland” och en beskrivning av forskningsarbetet inom museet från forskningsledare Björn Lilieblad. En intressant och givande eftermiddag – tack för fint mottagande!

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  I tisdags kväll var det dags för oktober månads gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Som vanligt inleddes kvällen med nämndvisa gruppmöten tillsammans med kollegorna i Moderaterna och Liberalerna. Därefter samlades hela de tre grupperna för en presentation och introduktion av nye regiondirektören Mikael Borin. Slutligen genomfördes Kristdemokraternas eget gruppmöte, där vi bl.a. gick igenom ärendena till onsdagens sammanträde med regionfullmäktige.

  Sammanträde med Regionfullmäktige
  Hela onsdagen ägnades åt sammanträde med regionfullmäktige. Även detta möte inleddes med presentation och reflektion av nya regiondirektören Mikael Borin. Denna gång ett lite längre pass, där han fick möjlighet att både berätta mer om sin bakgrund, och ge en första analys av sitt kommande arbete, inte minst det mycket ansträngda ekonomiska läget för regionen. I övrigt dominerades fullmäktigesammanträdet av behandling av en lång rad motioner och interpellationer. När det gäller interpellationerna fanns en större bredd av ämnen en vanligt, och det fanns frågor som knöt an till alla de huvudsakliga ansvarsområdena för regionen. Själv hade jag ansvar för svar på interpellationer om det under 2023 pågående arbetet med att ta fram en idrottspolitisk plan, samt regionens ambitioner och satsningar när det gäller folkbildning. Även en liten gnutta kulturdebatt hanns med. Kristdemokraternas fullmäktigegrupp hade som vanligt god laganda, kom med glada tillrop och gjorde fina insatser för gruppen på olika sätt! Eftersom fullmäktigesammanträdet inföll på självaste kanelbullens dag, var förstås tilltugget till eftermiddagskaffet självklart!

  Konferensdagen Framtid Östergötland med tema Kompetensförsörjning
  Igår torsdag arrangerades den första årliga konferensdagen utifrån den regionala utvecklingsstrategin för Östergötland. Dagen har fått namnet Framtid Östergötland, och temat för denna första upplaga var kompetensförsörjning. Ett varierat och intressant program erbjöds, med både föredragningar i plenum och valbara seminarier. Dessutom möjlighet till kontaktskapande i samband med pauser. Utöver politiker och tjänstepersoner från regionen och kommunerna, företrädare för myndigheter, universitet, näringsliv och civilsamhälle, hade också Mälardalsrådet sänt ut en medarbetare som också rapporterade från dagen i en artikel, där bl.a. jag intervjuades. Du kan läsa artikeln här: (https://www.malardalsradet.se/kompetensforsorjningen-beror-oss-alla/).
  Nu närmar sig snart helgen och möjlighet till lite omväxling från den regionpolitiska vardagen. Jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se