• Nyhetsbrev vecka 41

  Hej!

  Det är fredag och jag befinner mig i Stockholm när det är dag att summera den gångna veckan ur ett regionpolitiskt perspektiv i veckans nyhetsbrev. Det har varit en händelserik vecka med såväl viktiga sammanträden som flera givande studiebesök – och hela tiden har jag haft sällskap av prao-elev David Hagström, som haft sin andra prao-vecka hos mig. Det har varit väldigt roligt at ha med David, som är politiskt intresserad, har riktigt bra koll på aktuella samhällsfrågor och har klarat regionpolitikens många och långa sammanträden galant! Stort tack till dig David och mycket lycka till med dina fortsatta studier! Här kommer så några nedslag i det vi varit med om under veckan. Trevlig läsning!

  Industridag Östergötland med ovanligt företagsbesök
  I tisdags arrangerades Industridag Östergötland. Dagen har som främsta syfte att öka antalet elever som väljer att studera vid gymnasieprogram som leder till jobb inom industrin. För att ge en mer aktuell bild av hur den östgötska industrin fungerar och ser ut idag, och kanske få bort en och annan gammal fördom, bjuds studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer, ansvariga politiker m.fl. in till en dag av intresseväckande föredrag, seminarier och spännande företagsbesök. Årets upplaga av den östgötska industridagen gick av stapeln i Mjölby, närmare bestämt i Lagmansskolans aula, som också går under beteckningen ’Kulturscen Mjölby’. Efter invigning av landshövding Carl-Fredrik Graf och kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby, hölls en rad snabba miniföredrag från scenen, där olika östgötska företag, forskare och skolor, gav exempel på lyckade samarbeten för att främja att fler väljer industrin som arbetsplats. Dagens höjdpunkt var helt klart de företagsbesök som arrangerades som en del av dagens program. De rekordmånga deltagarna var uppdelade på en rad olika företag i bl.a. Mjölby, Borensberg, Linköping och Ödeshög. Jag, och prao-elev David, fick möjligheten att besöka företaget Hallins i Ödeshög, som bl.a. tillverkar en del del i rostfritt till livsmedelsindustrin, men också till hälso- och sjukvården. Vi som besökte Hallins, delades upp i grupper, fick sätta på oss overaller och keps, och lotsades sedan runt till olika stationer på företaget, där vi dels fick intervjua olika yrkesgrupper ur personalen, och dels pröva på att utföra olika moment i produktionen som svetsning, montering m.m. Mycket roligt och givande!
  Studiebesök och gruppmöte på Vrinnevisjukhuset
  På tisdagskvällen var det dags för oktober månads gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Gruppmötet var förlagt till Vrinnevisjukhuset i Norrköping, och inleddes med att vi tillsammans med Moderaternas regiongrupp, genomförde tre parallella studiebesök på Förlossningen, Självdialysen och Dagkirurgin. Alla tre verksamheterna finns i nya lokaler, och Dagkirurgin är en delvis ny verksamhet, där den tidigare dagkirurgiska verksamheten i Finspång numera finns. De tre besöksgrupperna var samtliga imponerade av sina respektive värdar, som stolt berättade om sin verksamhet. Vid det efterföljande gruppmötet med Kristdemokraternas regiongrupp, diskuterade vi flera olika frågor, bl.a. behovet av nya järnvägsspår från Linköping till Stockholm, behovet av ambulanshelikopter till vår sjukvårdsregion, det allt sämre ekonomiska läget för den östgötska vården och den försämrade tillgängligheten till vården. Det finns helt klart mycket att göra framåt!
  Sammanträde med Regionutvecklingsnämnden
  På onsdagen var det sammanträde med Regionutvecklingsnämnden, och det kristdemokratiska laget bestod som vanligt av mig och Elvira Wibeck, som är ersättare. Bland beslutsärendena för nämndsammanträde fanns hela tre ärenden som slutligt ska beslutas av regionfullmäktige. Dels delårsrapport för nämnden för årets första åtta månader, dels två viktiga strategidokument inom kulturområdet för de närmaste fyra åren; Kulturplan för Östergötland och Regional biblioteksplan. När det gäller kulturplanen har ett omfattande arbete gjorts under 2018 och 2019, som jag berättat om flera gånger i tidigare nyhetsbrev. Slutfasen har bl.a. utgjorts av en remissrunda, där en remissversionen av kulturplanen sänts ut till en lång rad remissinstanser. Vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i nämnden formulerade ett eget gemensamt remissvar, där vi förde fram ett antal synpunkter och tilläggsförslag. Glädjande nog kunde vi, när slutversionen nådde oss, konstatera att de flesta av våra synpunkter och tillägg beaktats!
  Framgång för KD på sammanträde med Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
  I torsdags var det Trafik- och samhällsplaneringsnämndens tur att sammanträda. Det var första sammanträdet med Kristdemokraternas delvis nya team i nämnden. Torgil Slatte är kvar som vår ledamot, medan Christina Landoff är ny ersättare i nämnden. Eftersom vår samarbetspartner Moderaterna hade flera av sina representanter frånvarande, fick även Christina tjänstgöra, och Kristdemokraterna hade därför detta sammanträde två röster! Bland ärendena på dagordningen fanns bl.a. Region Östergötlands remissvar på Handlingsplan för transportinfrastruktur i Kalmar län 2020-2035. En viktig fråga i den handlingsplanen och det östgötska remissvaret är förstås järnvägstrafiken på Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar, och Tjustbanan mellan Linköping och Västervik. Kristdemokraterna lade fram ett yrkande för att stärka upp skrivningarna kring banornas betydelse och vikten av kraftfulla ageranden från våra båda regioner för att stärka banorna för framtiden. Vårt yrkande innehöll tre att-satser, och erfarenheten från likande yrkanden under föregående mandatperiod är att det tyvärr funnits en majoritet mot Kristdemokraternas förslag för den viktiga järnvägstrafiken. Vid detta sammanträde lyckades det dock att samla en majoritet för åtminstone en av att-satserna. Det innebär att Region Östergötland i sitt svar inte bara lyfter fram tågsamarbete med nordliga grannlän, utan även ser positivt på samarbete med Kalmar län. En liten framgång för Kristdemokraterna och för tågtrafiken mellan Östergötland och Kalmar län!
  Två studiebesök i Stockholm
  På torsdagsmorgonen åkte jag, politisk sekreterare Fredrik Topplund och prao-elev David Hagström till Stockholm för att bl.a. göra två intressanta studiebesök. Det första besöket gjordes i Sveriges Riksdag, där Kristdemokraternas riksdagsledamot från Östergötland, Magnus Oscarsson, tog emot. Magnus tog med oss på en rundvisning av riksdagshuset, ett besök på Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli och lunch i riksdagsrestaurangen. Utöver att Magnus berättade om riksdagsarbetet fick vi också chans att hälsa på några av hans riksdagsledamotskollegor och några av medarbetarna på partikansliet. Dagens andra studiebesök gjordes på Kristdemokraternas kansli i Region Stockholm, som huserar i det som Stockholmsregionen fortfarande kallar för ’Landstingshuset’, trots att landstinget sedan årsskiftet har blivit region! Där togs vi emot av Lisbeth Friman och Carl-Fredrik Häggqvist, två av de åtta kristdemokrater som arbetar på KD-kansliet i Landstingshuset. De visade oss runt i kansliets lokaler och berättade en hel del om vilka frågor som är på gång, särskilt i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd, där Kristdemokraternas regionråd och gruppledare, Ella Bohlin, är ordförande, men även inom trafik och regional utveckling. Två givande studiebesök – tack till er som tog emot oss!
  Politikerforum – dialog mellan regionerna och regeringen
  Idag fredag var det dags för höstens första och årets tredje Politikerforum, där landets regioner möter regeringen för dialog om regionala utvecklingsfrågor. Näringsdepartementet bjuder in en majoritets- och en oppositionsföreträdare från varje region. Från Region Östergötland är det Regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson (S) och jag som andre vice ordförande i nämnden. Denna mandatperiod är det också tre andra kristdemokrater bland de regionala företrädarna, till skillnad från förra mandatperioden när jag var ensam kristdemokrat. Vid just detta Politikerforum hade vi också sällskap av min prao-elev David Hagström, som i mötets början fick en särskild välkomsthälsning av statssekreterare Per Callenberg, som leder Politikerforum! På dagordningen för forumet denna gång fanns bl.a. ett par punkter med landsbygdsminister Jennie Nilsson, dels en presentation av regeringens budgetproposition med fokus på ministerns ansvarsområden, och dels aktuell process kring framtiden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Forumet gästades också av Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe och kanslichef Elin Landell, som arbetat under några år och i december ska presentera sitt slutliga förslag. De gav några inblickar i sina kommande förslag. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, var inbjuden för att tala om forskningspolitisk proposition, och statssekreterare Emil Högberg, berättade om kommande nationell strategi för besöksnäring. Många aktuella och viktiga frågor för den regionala nivån!
  Till sist vill jag önska er alla en riktigt trevlig helg!
  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 013-14 11 59 (bost)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)