• Nyhetsbrev vecka 41

  Hej!

  Denna fredagsmorgon skrivs nyhetsbrevet på plats i Stockholm, där en heldag med Kristdemokraternas partifullmäktige väntar. Utöver mer traditionella årsmötesärenden som verksamhetsberättelse och budget, finns på dagordningen också beslut om Europapolitiskt handlingsprogram och valsedel för Europaparlamentsvalet. Därför passar jag på att redan nu innan dagens möte, skicka ut veckans nyhetsbrev med en resumé över vad som förevarit under veckan. Trevlig läsning!

  Mötesordförande på konstförenings årsmöte
  I lördags fick jag förtroendet att var mötesordförande när Konstföreningen Magnifik hade årsmöte i Equmeniakyrkan Linköping. Årsmötet föregicks av vernissage med såväl fotografier av Peter Östergrens som återbrukskonst och keramik av Peder och Anki Gunnbäck. I årsmötets inledning bjöds ett föredrag om konstnären Helge Artelius av Eva-Lena Bard. Själva förhandlingarna förflöt utan komplikationer, och årsmötessekreterare Lars Hesselstrand undrade om hans titel med tanke på mötesordförandens politiska värv, borde vara partisekreterare eller möjligen politisk sekreterare… Tack till konstföreningen för inbjudan att vara mötesordförande!

  Måndagsmöte med fokus på Lasarettet i Motala
  Det är mycket på agendan i regionpolitiken just nu, inte minst det mycket ansträngda ekonomiska läget, där förstås en hel del tid och energi läggs på att försöka vända den negativa utveckling som pågått i flera år. Veckans måndagsmöte var förstås inget undantag från det arbetet. Men, det finns förstås en hel del andra pågående frågor att dryfta. En sådan är vision för Lasarettet i Motala. På måndagsmötet hade vi därför besök av fastighetschef Stefan Anskär och Helen Lövborg, centrumchef för närsjukvården i västra Östergötland, som presenterade det pågående visionsarbetet för sjukhuset i västra länsdelen.

  Temakväll om kristdemokrati med Joel Halldorf
  I tisdagskväll var det dags för höstens tredje temakväll arrangerad av Kristdemokraternas studieorganisation, med utgångspunkt i Kristdemokraternas principprogram. Denna gång var Joel Halldorf, professor vid Enskilda högskolan i Stockholm, inbjuden för att tala över ämnet ”Kristdemokrati – dåtid, nutid, framtid”. Det blev en initierad och intressant historisk exposé, nulägesanalys och framtidsdiskussion. Glädjande nog var det fullt med intresserade kristdemokrater från stora delar av Östergtöland i sessionssalen i regionhuset, där temakvällen hölls. Stort tack till Joel och alla deltagare som bidrog till att det blev en lyckad kväll!

  Sammanträde med Regionutvecklingsnämnden
  På onsdagen var det dags för oktober månads sammanträde med regionutvecklingsnämnden. En diger dagordning med flera viktiga beslutsärenden förelåg. Bl.a. beslutade nämnden enhälligt att ställa sig bakom förslag till Kulturplan för Östergötland 2024-2027 och Biblioteksplan för Region Östergötland 2024-2027, som i nästa vecka behandlas av regionstyrelsen för att sedan slutligt fastställs av regionfullmäktige i november. Nämnden tog också beslut om avsiktsförklaring med Region Kalmar län om att gemensamt fortsätta jobba för ökad konkurrenskraft genom investeringsfrämjande och besöksnäringsfrämjande arbete och med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Du kan läsa mer om beslutet om avsiktsförklaring här: (https://www.regionostergotland.se/ro/nyheter/nyheter/2023-10-11-regioner-samverkar-for-okad-konkurrenskraft)

  Möte mellan kristdemokratiska regiongruppledare och sjukvårdsministern
  Igår torsdag inleddes dagen med digitalt möte mellan Kristdemokraternas regiongruppledare runt om i landet och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Vid mötet tog ministern bl.a. upp det ekonomiska läget för landets regioner och berörde flera aktuella frågor som är på gång från departementet. Tillfälle gavs också till frågor och inspel. Mycket värdefullt att vi som regiongruppledare får denna möjlighet att regelbundet möta sjukvårdsministern!

  Sammanträde med styrgruppen för En Bättre Matchning inom Mälardalsrådet
  Torsdagen fortsatte med sammanträde i Stockholm med styrgruppen för arbetet En Bättre Matchning inom Mälardalsrådet. Region Östergötland är sedan ett antal år, efter en motion till regionfullmäktige från Jan Owe-Larsson (M) och undertecknad, associerade medlemmar i Mälardalsrådet, och deltar därför i rådets gemensamma arbete med kompetensförsörjningsfrågor – kallat En Bättre Matchning. Denna mandatperiod representerar jag och Eva Andersson (S) vår region i styrgruppen för En Bättre Matchning, där de ordinarie medlemmarna i Mälardalsrådet; Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Stockholm deltar, liksom övriga associerade medlemsregioner; Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg. Vid dagens möte hade vi bl.a. besök av Maria Bernhardsson som haft regeringsuppdrag att utreda ”Framtidens yrkeshögskola”, och diskuterade också efter hennes besök, Mälardalsrådets remissvar på utredningen. Även regeringens forsknings- och innovationsproposition fanns med på dagordningen liksom arbetet inom En Bättre Matchning med lärarförsörjning och samhällsbyggare.

  Idag väntar som sagt sammanträde med Kristdemokraternas partifullmäktige för mig, men sedan stundar ändå lite helgledighet. Oavsett vad som står på ditt helgprogram hoppas jag att du får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se