• Nyhetsbrev vecka 42

  Hej!

  Veckans nyhetsbrev skrivs från Uppsala och större delen av veckan har tillbringats på annan ort, när det råkade infalla två större konferenser denna vecka. Trots det har mycket hunnits med, och jag ska försöka sammanfatta några höjdpunkter i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Mer om regional utveckling i nytt Europapolitiskt program efter partifullmäktige
  Förra fredagen sammanträdde Kristdemokraternas partifullmäktige, och jag var tillsammans med övriga presidiet för partidistriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Östergötland ombud från vårt län. Mycket medial fokus efter partifullmäktige hamnade mindre förvånande på fastställande av valsedel till nästa års val till Europaparlamentet. Men, partifullmäktige hade också andra ärenden på dagordningen. Bl.a. fastställdes Europapolitiskt program inför valet nästa år och nästa mandatperiod. Där var vi flera som stödde ett ändringsförslag om tydligare skrivningar om EU:s sammanhållningspolitik och dess betydelse för regional utveckling. Jag gjorde bl.a. ett inlägg där jag refererade till det östgötska Almi-projketet ”Framtidsföretag” som för några år sedan med stöd från EU:s regionalfond bidrog till att få flera små- och medelstora företag att växa och anställa fler. Glädjande nog samlades en majoritet för ändringsförslaget och handlingsprogrammet fick den tydligare skrivningen!

  Avsiktsförklaring på tillväxtområdet med Region Kalmar län i nyhetsrapportering
  Som jag berättade om i förra veckans nyhetsbrev, tog regionutvecklingsnämnden förra onsdagen beslut om en uppdaterad avsiktsförklaring med Region Kalmar län om att stärka våra regionernas konkurrenskraft på tillväxtområdet. I söndags sändes i P4 Östergötland ett reportage om beslutet, som fokuserade på samarbetet på besöksnäringsområdet. Såväl jag som ordförande som andre vice ordförande Eva Andersson (S), uttalade oss. Du kan höra inslaget här: (https://sverigesradio.se/artikel/storre-turistkarta-ska-locka-fler-till-ostergotland-och-kalmar)

  Regionens ekonomiska läge dominerade återigen måndagsmötet
  Även om regionen har en stor bredd av ansvarsområden och det finns en lång rad frågor och aktiviteter som vi som ansvariga förtroendevalda behöver hantera löpande, är det förstås en fråga som överskuggat allt annat och dominerat måndagsmöten och många andra interna möten och kontakter under året. Det handlar förstås om regionens mycket ansträngda ekonomiska läge. Veckans måndagsmöte var naturligtvis inget undantag, utan i resonemang med bl.a. regiondirektör Mikael Borin och de båda vårddirektörerna Ninnie Borendal Wodlin och Jessica Frisk, diskuterades olika åtgärder inom hälso- och sjukvården, för att komma till rätta med det omfattande ekonomiska underskottet. Sedan vi tog över styret av regionen efter valet har flera åtgärder initierats för att hantera det krisläge regionen befann sig i vad gäller ekonomi, tillgänglighet, kompetensförsörjning m.m. Dessvärre har åtgärderna hittills inte fått önskad effekt, utan det ekonomiska underskottet i vården har istället blivit än större. En snöboll i rullning är helt klart svår att få stopp på… I förra veckan nämnde regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M) i en intervju att det underskott hälso- och sjukvården måste komma till rätta med motsvarar ungefär 600 heltidstjänster. Även om en rad olika skarpa åtgärder behöver genomföras den närmaste tiden när det gäller personal och bemanning, handlade det alltså inte om något skarpt besked om vare sig varsel eller uppsägning, som det ibland har framstått i en del nyhetsrapportering. Däremot kan det helt klart fungera som en väckarklocka för en bredare allmänhet, som inte som vi i regionens politiska ledning, har levt intensivt med frågan under lång tid.

  Ny kunskap och erfarenhetsutbyte på SKR:s kulturkonferens i Skellefteå
  Måndag till onsdag genomfördes Sveriges kommuner och regioners årliga kulturkonferens i Skellefteå i Västerbotten. Från Region Östergötland deltog jag och Eva Andersson (S) från regionutvecklingsnämndens presidium, liksom några av tjänstepersonerna från kulturenheten. Dessutom var Anna Drake (L), politisk sekreterare och ledamot i RUN, på plats i egenskap av vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun. Konferensen innehöll intressanta föredrag, kreativa workshops och särskilda överläggningar för politiskt förtroendevalda. Dessutom intressant inblick i den fascinerande stadsutveckling som just nu pågår i Skellefteå med bl.a. en bussrundtur förbi det omfattande område där företaget Northvolt etablerats och alltjämt utökar liksom nybyggda bostadsområden. Sedan bjöd konferensen inte minst på möjlighet till många möten med förtroendevalda och tjänstepersoner inom kulturområdet runt om i landet.

  Studiebesök med fokus på innovation, tillväxt och kompetensförsörjning hos STUNS i Uppsala
  I går torsdag förmiddag gjorde jag och Eva Andersson (S) från regionutvecklingsnämndens presidium tillsammans med Unn Harsem (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden i Region Uppsala, ett studiebesök hos STUNS, stiftelsen för samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle, i Uppsala Science Park. Vi fick träffa flera av medarbetarna som gav oss en ordentlig inblick i innovationsstödssystemet i Region Uppsala, intressanta erfarenheter av arbete med kompetensförsörjningsfrågor och redogörelse för goda exempel av strukturfondsprojekt som lett till ökad omsättning och nya jobb!

  Kunskaps- och strategidagar med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  Torsdag-fredag har det varit kunskaps- och strategidagar för Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige i Uppsala. Partnerskapet är sammansatt av förtroendevalda från de fem regionerna i Östra Mellansverige; Region Östergötland, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Uppsala län, samt tjänstepersoner från Länsstyrelse, Arbetsförmedling, fackförbund, den sociala ekonomin och näringslivet. Normalt träffas partnerskapet för prioriteringsmöten där ekonomiska medel från EU:s strukturfonder, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden, ska prioriteras till projekt inom vårt geografiska område. Men dessa två dagar har ägnats åt utbildning, föredrag, utbyte med andra strukturfondspartnerskap, en prioriteringsövning och viktiga diskussioner om partnerskapets arbetsformer framåt – allt i syfte att få bästa möjliga utväxling av strukturfondsmedlen från EU. Region Östergötlands utsedda representanter är jag och Eva Andersson (S) från regionutvecklingsnämnden. Därutöver är Jan Owe-Larsson (M) vice ordförande i partnerskapet och därutöver var från Östergötland även Madeleine Söderstedt Sjöberg från Länsstyrelsen och Camilla Carlsson från Coompanion Östergötland.

  Då väntar snart helgledighet och jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se